Design: Elektronický boj

Autor: walltar | Přidáno: 30.8.2015 Kategorie Mechaniky| Novinky

Jak se Arena Commander rozšiřuje, tak nám jeho tým přinese více a více systémů, které udělají boj komplexnějším a přiblíží jej k finální podobě. Jedním z takových systémů je i systém pro elektronický boj.


F7c-R_hornet-Tracker_flight_visual


03Při spuštění AC 1.0 byl uveden technický design za signaturami; emisemi, jako infračervená, tepelná, elektromagnetická, které mohou být detekovány skenery ostatních hráčů. Tento design bude hrát stále větší roli, jak bude gameplay v AC nabírat na komplexnosti. Na začátku byly tyto signatury důležité kvůli zaměřování: jak identifikujete ostatní lodě, jak zaměříte rakety a podobně. Jak se postupuje ve vývoji lodí pro elektronický boj, Hornet Tracker a Vanguard Sentinel, tak se rozšiřuje i design za systémem signatur. Toto je jen část designu za elektronickým bojem, v budoucnu se dočkáme i článku, který přinese popis hackování.

 

 

 

 

 


Signatury

 

03_Vanguard_Sentinel_lifepod_section_starboard_side_02Každá loď vydává signaturu. Hráči mohou tuto signaturu ovlivnit pomocí nastavení jednotlivých komponent (pohon, externí a interní hardpointy) a aktivit na kterých se podílejí. Hráč nikdy nebude moci dosáhnout nulové signatury, když je loď napájena, ale opatrným nastavením (a výběrem) komponent může dosáhnout různého stupně utajení. Dále, výběr komponent s nízkými emisemi (které mají vlastní kompromisy) a jejich nastavením pro co nejvyšší stupeň utajení tak hráč může hrát roli tichého lovce, namísto obrněného bojovníka.

Kapitáni, kteří utratí své prostředky na loď z nejnižší možnou signaturou, tak budou činit za cenu osazení těch nejsilnějších zbraní, nebo systémů v ostatních částech lodě. Generátor štítů s nízkou elektromagnetickou signaturou, může například měnit celkovou sílu štítu za možnost, že si lodě nikdo nemusí všimnout.

Typy signatur jsou:

F7c-R_hornet-Tracker_flight_visualInfračervená (IR) – Napájené komponenty na lodi produkují teplo. Většina tepla je zachycena chladicím systémem (záleží na jeho efektivitě) a odstraněna z lodi pomocí výměníku. Toto teplo, společně s ostatním teplem, například z trysek, může být detekováno infračervenou kamerou. Hráči budou moci použít tepelně naváděné rakety, nebo další zařízení sledující infračervené záření pro sledování objektů podle jejich tepelného výkonu.

Elektromagnetická (EM) – Cokoliv co spotřebovává elektřinu, vydává elektromagnetické záření, ačkoliv za normálních okolností hlavními komponentami, které vyzařují EM, budou energetické zbraně, generátory štítů a generátor energie. Řízení spotřeby bude kritické pro určení EM signatury lodě. Například, kapitán může rozhodnout mezi slabšími štíty s nižším EM zářením, nebo silnějšími štíty, které jsou ale vysoce viditelné. EM signatura je sledována některými systémy střel a vyspělými EMF detektory.

Cross-Section (CS) – odraz lodě může být zachycen radarem stejně jako ve 20 století. Což znamená, čím je loď větší, tím je ji lehké zachytit radarem. Ale i piloti větších lodí budou mít možnosti, specializované pancíře mohou absorbovat, nebo rozptýlit radarové záření, ačkoliv můžou mít za následek snížení celkové ochrany, nebo manévrovatelnosti.

Unikátní signatura – Unikátní signatura lodě je identifikátor, podobný poznávací značce automobilu. Transpondér lodě vysílá tyto „reg-tagy“ ostatním lodím v dosahu, standardně vysílá informace o lodi a pilotovi. Nicméně, někteří méně svědomití hráči mohou chtít transpondér upravit, aby vysílal falešné informace po omezenou dobu. Samozřejmě, první budete muset najít někoho, který zvládne transpondér takto upravit…

 

Legálnost

F7c-R_hornet-Tracker_beauty_visual

UEE požaduje, aby lodě udržovali minimální signaturu každého typu v prostoru UEE, kvůli bezpečnosti. Je to podobné zákonům, které přikazují svícení na silnicích. Kdokoliv přistižen při maskování své signatury přiláká pozornost policie. Ačkoliv, přistihnutí nemusí být až tak lehké, pokud je vaše signatura dost nízká.

 

Radar (detekce objektů) a skenování.

Herald-Pass07render01

Skenování je sledování, nebo sbírání informací založených na třech hlavních signaturách: IR, EM, CS. Každá loď má balík standardních systémů, které jí dávají základní funkcionalitu. Náš radar využívá IR, EM, nebo radiové vlny pro zjištění vzdálenosti, úhlu a rychlosti objektů. Standardně radar detekuje signály ze všech směrů, ačkoliv hráči se správným vybavením mohou změnit zaměření jejich jednotky. Změna zaměření zvyšuje sílu vysílače, ale snižuje oblast, ve které můžete detekovat cíle. Taky je nutné podotknout, že oblast, ve které jste, bude mít vliv na sílu vašeho signálu. Například, solární radiace z blízké hvězdy může úplně změnit výsledky skenu.

Cílem je zavést rozdíly výkonu různých radarů, což bude pro hráče znamenat nutnost volby, o jakou informaci mají zájem anebo jestli chtějí zrychlit skenováni, či snížit možnost odhalení. Například, hráč může zvolit skenovat jen jeden typ signatury, namísto celého spektra.

Hráči budou mít volbu mezi pasivním a aktivním skenováním.

Pasivní – Hráč nechává informace přijít za ním, prakticky poslouchá co se kolem děje. Emituje tak mnohem menší signaturu.

Aktivní – Hráč aktivně vyhledává cíle kolem své lodě. Emituje tak mnohem větší signaturu.

 

Pasivní Skenování

Herald-Pass06-Render10Při pasivním skenování je dosah a typ detekce určen radarem, který máte nainstalován. Jakýkoliv potencionální kontakt se zobrazí v různém stavu (viz níže). Tato funkce bude vyzařovat signaturu, takže bude na hráč, jestli chce tuto funkci nechat zapnutou pořád, nebo jen někdy. Víceposádkové lodě mohou přiřadit pasivní skenování radarovému důstojníku, což umožní balancovat mezi detekcí a signaturou lodě.

 

Aktivní Skenování

Hud_self_signal_emissions_selfPřepnutím na Aktivní sken může hráč získat mnohem více informací o svém cíli, jako typ jejich pancíře, štítů, zbraní a podobně, nebo se pokusit odhalit nedetekovatelné cíle. Aktivní sken může být opět nastaven jak na omnidirekční mód, tak na pevný směr. Směrové skenování bude vyžadovat více zručnosti, ale potencionálně může vyústit v mnohem detailnější výsledek. Aktivní skenování také dále zvýší signaturu lodě, protože vyžaduje více energie.

 

Stavy kontaktů

Nedetekovatelné – Cíl je mimo dosah senzorů, nebo signatura je pod hranicí kdy je možné cíl detekovat.

Nejistý kontakt – Kontakt v dosahu senzorů, který může a nemusí existovat. Může to být duch, nebo kontakt na hranici detekovatelnosti.

Neoskenovaný kontakt – Kontakt, který je nad hranicí a v dosahu se stane cílem. Jeho poziční data jsou dostupná, ale nic dalšího nebylo zjištěno.

Skenovaný kontakt – Jakmile je cíl oskenován, všechny informace zjištěné aktuálně nainstalovaným skenerem jsou dostupné.

 

Ofenzivní Elektronický Boj

 

Lodě určené k elektronickému boji budou mít k pasivnímu a aktivnímu skenování, ještě další řadu ofenzivních schopností.

Ofenzivní taktika založená na zbraních

Disrupční taktika je založená na vytvoření a zneužití slabostí v nepřátelské obraně. Cílem je dát hráči plnou kontrolu jak zaměřuje své elektronické útoky, ať už za použití speciálních zbraní, nebo esoteričtějších systému:

EMP – Instantní disrupce nepřítele. Energetické vedení nepřítele je přetíženo, což má za následek restartování lodních počítačových systémů. Čím je zásah silnější, tím déle bude systém mimo provoz, před automatickým restartem.

Data-Spike Raketa – Něco jako elektronická harpuna, data-spike umožní pilotovi vytvořit přímé spojení s počítačem jeho nepřítele, což vytvoří okno pro vypnutí kritických systémů, jako pohon, zbraně, štíty, a chlazení. Tohle by mělo být užitečné hlavně pro piloty, kteří se snaží zajmout svůj cíl obsazením. Kromě data-spike raket bude existovat další vybavení pro disrupci cíle, jako agresivní avionické systémy, nebo hackovací soustavy.

Distorze – narušuje tok energie ke všem komponentům. Zásah dočasně sníží maximální výkon generátoru cíle. Ačkoliv generátory se časem rušení zbaví, opakované zásahy v krátkém čase mohou kompletně přetížit systém a zastavit tok energie.

Zachycování signálů – Nejvíce pasivní forma elektronického boje, zachycování signálů zahrnuje základy zasahování do komunikace a skenerů cíle. To zahrnuje sledování signatury cíle, zachycení/přesměrování/rušení odchozí komunikace, nebo způsobování přímé interference radarovým systémům a skenerům.

Speciální výbava – Speciální výbava zahrnuje lodní antény a upravené systémy avioniky, které pomáhají se skladováním, dekódováním, a kódováním přenosů v lokálním vesmíru.

 

Defenzivní elektronický boj

 

EM Světlice – V boji jsou EM světlice další z nástrojů k setřesení rakety sledující EM spektrum. Mimo to mohou bát také použity pro maskování vypuštění data modulu z Info-Runner lodě, jako Herald. Nahrazují standardní tepelné světlice, ačkoliv lodě s více odpalovači světlic budou mít možnost kombinovat typy.

Tepelný Chaff – Slouží jako protějšek k EM světlici. Tepelný chaff při použití vypustí dočasné tepelné pole. I když nebude tak silný jako klasická IR světlice, jeho výhodou bude velká oblast, což z něj udělá silný nástroj proti IR trackujícím cluster raketám, jako například Rattler. Nahrazují standardní dipóly, ale mohou být namixovány na lodích s více chaff launchery.

Data Chaff – Protože ne každá loď má plnou e-War soupravu, pilot může použít data chaff proti útokům na své komunikační systémy a skenery. Data chaff bude mít za následek mnohem těžší navázání a udržení spojení s počítačem obránce. Jako ostatní chaffy nahrazuje standardní dipóly, ale může být namixována u lodí s více chaff launchery.

Klamná Střela – Raketa, která vysílá správné signatury, aby převzala identitu konkrétní lodě. Radarový odraz nemůže být oklamán. V základu budou tyto rakety přebírat signatury lodě, která je vystřelila, ale vyspělí operátoři je mohou nakonfigurovat pro imitaci širokého spektra cílů.

 

Stínění Skenů

 

Stínění proti skenům je dostupné v různých verzích:

– Modifikace trupu (další, nebo alternativní pancíř).

– Štíty (standardní štíty se sekundárním stínícím aspektem).

– Komponenty pro stínění (zařízení, které stíní část trupu proti skenům).

– Interní modifikace (modul) instalovaný do místnosti na víceposádkové (nebo větší) lodi, většinou kolem další komponenty, nebo nákladu.

 

Budoucnost

 

Když byl započat proces vytváření Arena Commandera, cílem bylo vytvořit ty nejzákladnější části, na kterých by se postavil zbytek hry. Což znamenalo spoust času se vytvářením systémů fyziky, miltiplayerové konektivity a všech základů které by umožnili prvním hráčům bojovat. S tím, jak se tyto základy blíží k dokončení, se tým zaměří na vytvoření mnohem více propracovaných systémů na existujících základech. Což zahrnuje stavbu robustního systému elektronického boje. Protože Hornet tracker už je dostupný a Vanguard a Herald jsou za dveřmi, je jen logické, aby tohle byl další velký systém, který tým implementuje. V budoucnu uvidíte mnoho dalších systému, jako interní komponenty, cestování v systému, hackování a přetaktování, které dále přiblíží Arena Commander finální hře.


 

Původní článek: Design Notes: Electronic Warfare

  1. Autor: alien5 | Přidáno: 31.8.2015, 00:34

    Super diky za preklad.Dalsi varka infa.Zacina se ten boj pekne rozjizdet na vice frontach;)

  2. Autor: SlowlyBitch | Přidáno: 31.8.2015, 12:03

    Pecka

  3. Autor: Renglon | Přidáno: 12.9.2015, 19:08

    Dlouhou dobu bude vesmír prázdný než si hráči rozmyslý co instalovat na loď. To bude dilema. Děkuji za překlad.

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na star-citizen.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum