Design: Nový systém Hardpointů

Autor: walltar | Přidáno: 18.3.2015 Kategorie Mechaniky| Novinky

1.1 je již za rohem a tak jsem článek o novém systému hardpointů posunul dopředu a pospíšil jsem si s ním, aby jste si jej mohli přečíst ještě, než si zahrajete 1.1 mino PTU. Na konci článku také najdete upřesnění některých věcí od Chrise.


James-Gun


„Simple to play, difficult to master“ je obecně uznávaná filozofie, která tvoří základ herního designu. U lodí a komponent ve Star Citizenu je to naše poslání. Cílem pro Arena Commander (a v konečném důsledku pro Persistent Universe) je, aby bylo pro hráče lehké nasednout do lodě vylétnout do vesmíru a užít si. Zároveň ale tvoříme systém customizace, který vám dovolí skoro nekonečné množství úprav a stálý pocit postupu. Nemusíte se učit specifika, jako mounty zbraní, nebo overclocking, ale můžete… a hra vás za to odmění.

Balance je taky velice důležitá ve scénáři, jako AC, který je založen na zručnosti hráče. Potřebujete zážitek s postupem – hráči snažící se opatřit si lepší lodě, zbraně, odměny – ale zároveň nechcete, aby existovala jedna nejlepší endgame výbava. Každý by měl chtít vylepšovat své umění, ale nikdo by díky tomu neměl mít všeobecnou výhodu. V posledních měsících jsme studovali data z prvních iterací Arena Commanderu, sledovali jsme souboje, četli jsme komentáře na fórech, sledovali jsme nekonečné boje mezi input metodami a podobně.

Jako další stupeň ve vývoji, můžete v 1.1 čekat změny toho, jak fungují zbraně a hardpointy. Myšlenka na balancování gimbalových hardpointů existovala už od začátku a s 1.1 ji uvádíme do hry. Výsledkem bude to, že hráči budou mít větší možnost toho co osadit, ale bude to mít větší dopad na gameplay.

Proč? Protože zvětšení modularity zbraní, poskytující ten nejlepší možný zážitek a systém, který odměňuje zručné piloty za to, že se vzdají některých výhod, znamená celkově lepší balanci. Chceme, aby se hráči museli rozhodovat o tom, co osadí, namísto toho, aby prostě brali to nejlepší. Očekávejte další změny této balance, jak budeme spouštět jednotlivé aspekty letového modelu; například funkce zbraní bude určována nejenom velikostí, ale také požadavky na napájení, elektromagnetickou signaturou a dalším.

Velikosti zbraní

První, jednodušší změna se vztahuje k velikostem zbraní. V minulosti byly zbraně definovány typem (Class 1, Class 2, atd.) a velikostí (Size 1, Size 2, atd.) To nám dávalo možnost kontrolovat základní loadouty: nemůžete nasadit obrovskou zbraň na malou loď a tak dále. Ale tento systém měl několik problémů, hlavním bylo, že k matení nových pilotů, nedával smysl; proč je raketa Class 3 a turret Class 4? A ještě hůře, některé classy byly jen různé velikosti pro stejný typ – Class 5, 6 a 7 byly jen různé velikosti turretů s posádkou.

Designweapons-Wildm50Starý systém hardpointů byl vymyšlen před tím, než jsme samotný systém implementovali do hry. Systém, který ve hře je a který každý používal od v0.8, se jmenuje itemport systém a klasifikuje, co můžete osadit do portu podle typu (itemport může akceptovat více typů) a velikosti. Každý item ve hře má, ve svá definici, typ a velikost. Pokud typ a velikost itemu sedí, můžete jej osadit na vaši loď na daný itemport. To platí obecně pro všechny itemy, které můžete osadit na loď – nejenom zbraně, ale také trysky, generátory, palivové nádrže, skenery, chladiče, avioniku a další. Interně nemáme Class X zbraňový hardpoint, takže odedneška posíláme starý systém do důchodu!

Namísto toho budeme věci označovat, jako Size 1 zbraň, nebo Size 3 turret bez posádky, nebo Size 2 Pylon, nebo Size 4 turret s posádkou a tak dále.

Držáky zbraní

Size_2_02Všechny itemy a itemporty (můžete si je představit, jako o zástrčky a zásuvky) jsou definovány třemi vlastnostmi –

1) TYP

2) SIZE (velikost)

3) PIPE (trubky)

O konceptu trubek jsme se bavili dříve – jsou to spojení mezi itemy, které přenáší teplo, data, palivo a další. Aby byl item kompatibilní s itemportem musí mít, kromě velikosti a typu, také odpovídající spojení – Pokud turret potřebuje Energii a Data (například pro auto targeting) a vytváří teplo, tak itemport také musí mít tyto tři trubky.

Barrel_TipsDalším zajímavým bodem je, že hodnota velikosti pro všechny zbraně bude jednotná a bude se škálovat na každou loď v galaxii. Nový systém se postará o vše od nejmenších zbraní, Size 1 (1 metr) až po ty největší, Size 10 (40 metrů) a dává mnohem větší prostor pro velikosti mezi Merlinem a Bengalem. Systém je také rozšiřitelný; pokud budeme potřebovat zbraň větší, než 40 metrů, můžeme si ji vytvořit.

Reorganizace velikostí zbraní je spíše interní změnou; hráči si toho všimnou a unifikuje to mluvu, ale nemění to gameplay.

Co gameplay mění, jsou změny, které přinášíme v 1.1.

Měníme většinu Size 2 a větších itemportů, aby mohli akceptovat buď zbraň, nebo turret bez posádky (někdy zvanou gimbal). Nedotýká se to všech Size 2 a větších itemportů, ať už kvůli jejich trubkám, nebo jejich umístění (Size 3 zbraň zabudovaná do trupu nebude dobrým gimbalem), ale většiny.

Každý uživatel s joystickem si teď asi pomyslí „Ne! Ještě víc gimbalů :-(“ ale to je kde přichází balance!

Pokud osadíte Gimbal na item port, velikost zbraně, kterou můžete osadit na gimbal je zmenšena. Takže pokud osadíte Size 2 Gimbal na Size 2 item port, item port na gimbalu může být jen Size 1.

Pravidlo u velikostí pro sekundární itemporty (to jsou itemporty zapojené do jiných itemportů) je, že se musí zmenšit alespoň o jednu velikost. Takže můžete zapojit Size 1 item jen do Size 2 itemu a tak dále. V případě turretů je to aditivní, můžete použít buď 1x Size 2 zbraň, nebo 2x Size 1 zbraň (to neznamená, že budete mít na výběr ze všech možností u každého turretu, například můžete koupit jeden, který umožní 1x Size 2, nebo druhý s 2x Size 1).

Turret s posádkou ztrácí další bod. Takže nejmenší turret s posádkou bude Size 3 a bude mít jednu Size 1 zbraň. Retaliátor bude mít Size 6 turrety, což dovolí osadit 2x Size 2 zbraň.

Takže máte na výběr; Osadit větší, silnější zbraně, nebo menší zbraně s větší přesností / možností řízení střelby. Hráči s joystickem pravděpodobně zůstanou u pevných zbraní s větší silou, protože je pro ně snazší namířit celou loď na nepřítele, kdežto hráči s myší mohou zvolit gimbaly kvůli přesnosti myši, ale zaplatí za to silou zbraní.

Tohle nejsou všechny limity, které zamýšlíme pro balanci ve Star Citizenu! Věci, jako energie, nebo data jsou vyžadovány turrety a započítávají se do spotřeby vaší lodě. Takže, nemusíte mít dost CPU cyklů pro provoz zaměřovacího počítače a gimbalových zbraní. Můžeme vytvořit itemporty, které vám umožní osadit zbraň, raketu, nebo turret. S touhle zvýšenou customizací přichází větší množství volby a větší kompromisy.

Designweapons-TheusualsuspectsJe to složitý systém, ale všechny tyto parametry nám dovolují vyladit lodě pro specifický účel a zároveň nechá hráčům dost volnosti, aby si loď mohli upravit pro účel vlastní. Chceme, aby hráči, kteří využívají vlastní zručnosti, měli výhodu ve zbraních. Pokud jste ostrostřelec, budete odměněni za zvolení pevných zbraní. Pokud si zvolíte gimbalové, nebo turretové zbraně, budete mít menší práci se zaměřením, ale nebudete dělat stejný damage, jako ekvivalentní pevný set.

V pozadí

Víme, že mnoho backerů zajímá víc, než jak věci fungují, chtějí také vědět, proč tak fungují. Co následuje je detailnější pohled na pozadí a na požadavky nového systému zbraní.

Spread_02Velikost zbraní byla změněna, aby korelovala s objemem, který se mění s klesajícím faktorem – jak se dostanete ke zbraním pro kapitální lodě, skoky mezi velikostmi jsou enormní, ale pořád potřebujeme rozlišení mezi Size 1 (0,25m^3) a Size 2 (0,73m^3). Size 10? 1394,5m^3! Objem je zvláštní. Důvod proč jsme velikost spojili s objemem je, že to umělcům ponechá větší svobodu aby definovali vlastní rozměry zbraní a zároveň bude každá zbraň stejné velikosti sedět.

Teď, když do zbraní byla přidána nekonečná komplexnost (objem je omezen poměry 7:1 a 2:1 – ale pořád jsou to všechny rozměry mezi tím), se systém vrací k příčetnosti posezením s umělci a výčtem poměrů, které se aplikují každému typu zbraně, což dá každé zbrani vlastní osobnost a profil, které napomůžou vizuální identifikaci. Při designu nových zbraní je tak udána velikost a poměry, což určí přesný prostor, ve kterých může umělec vytvořit úžasné vizuály, které budou definovat tyto itemy.

Držáky zbraní se zvětšují podobně. Díky tomu, že přípojné body mají garantovanou velikost, můžeme si být jistí, že zbraň bude vypadat správně, když ji osadíte na loď. Jelikož jsou všechny přípojné body unifikované, tak všechny hardpointy správné velikosti mohou být osazeny – fixní, gimbalové, turrety s posádkou, rakety, palivové nádrže, atd. Přirozeně, tak se lodě nevyrábí. V extrémním případě, palivová nádrž vám bude k ničemu, pokud hardpoint nebude mít palivovou trubku a turret s posádkou toho moc nesvede, pokud nebude mít místo k sezení. Díky tomu, že hardpoint má pořád restrikce, každá loď může být balancována bez větších zásahů do ekosystému itemů.

Znova, tyto hardpointy a držáky mají limity ve svém výkonu – vyšší hmotnost zbraně znamená sníženou rychlost otáčení gimbalu. Zvláště u větších zbraní se hmotnost projeví jako opravdový problém pokud se snažíte všude táhnout maximální palebnou sílu. Některé hardpointy nemohou akceptovat všechny typy držáků, kvůli své stavbě – pevná zbraň zabudovaná do trupu nebude vyměnitelná za gimbal ať už čísla říkají, že sedět bude. Pokud budete chtít dostat ze svojí lodě maximum, půjde tak o porozumění vaší lodi a nalezení vašeho stylu letu.

Budoucnost

Tento systém poprvé uvidíte v AC 1.1. Zatím to není kompletní systém, ale je to dobrá indikace toho s čím v budoucnu přijdeme. Na něčem stále pracujeme (co vás bude stát osazení raket namísto zbraní?), ale i první iterace značí začátky unifikovaného systému pro zbraně a držáky pro všechny lodě.

S těmito základy se můžeme pustit do tvorby dalších plánovaných hlubších systému. Unikátní chování zaměřování, jako například vzdálený přístup, nebo bodová obrana; přídavky, které změní chování zbraní, nebo jejich efekty; zatahovatelné držáky, které zmizí do trupu; bude trvat, než vše dostaneme pod jednu střechu, ale přinese to novou úroveň volby do loadoutů zbraní.


Po zveřejnění článků, také Chris napsal upřesňující post:

Do jednoho itemu můžete zapojit jiný item o jednu velikost menší – takže pokud máte item velikosti čtyři a chcete jej zapojit do jiného itemu, který má itemport (dobrým příkladem je například turret) tento větší item musí být minimálně Size 5.

Pokud zapojujete více než jeden item do jiného itemu, velikost těchto itemů se sčítá. Takže když chcete zapojit tři Size 3 itemy do jiného itemu, tak musíte mít alespoň Size 10 itemport; 3+3+3+1 (1 ztratíte, protože se jedná o turret, nebo gimbal)

O velikosti zbraní, které se dají osadit na itemport můžete přemýšlet, jako o bodech které utratíte, mínus dva modifikátory o kterých jsme se zmiňovali (-1 za hostitelský item, -1 za turret s posádkou)

Běžné „hostitelské“ itemy jsou turret bez posádky (označovaná jako gimbal) nebo turret s posádkou, ale existují i další příklady – zadní motory na Cutlassu mají sekundární itemport pro manévrovací trysky, nebo zde mohou být jednoduché držáky/adaptéry pro připojené dvou dalších zbraní, nebo raket. To může být způsob jak dostat dvě zbraně na jeden hardpoint, který nemá trubky nutné pro připojení turretu.

Systém (který funguje od 0.8, ale nebyl využíván ve svém maximálním potenciálu, protože jsme nevytvořili dost itemů a nedokončili všechny lodní systémy) nám dovolí rozšířit funkcionalitu lodí díky řetězení itemů do sebe způsoby, které jsme původně nepředpokládali.

Například, můžete mít Size 4 turret/gimbal se Size 2 slotem na zbraň a Size 1 zaměřovacím počítačem. Pokud osadíte zbraň a AI modul, udělá to z gimbalu automaticky zaměřovací turret, který může střílet nezávisle (pořád budete mít kontrolu a budete mu dávat povely, ale pokud budete chtít, bez problémů bude střílet na nepřátele bez vašeho zásahu).

Jedna poslední důležitá poznámka: Současné velikosti a classy pro lodní hardpointy (které se teď jmenují itemporty) se, teď když sdílíme systém, který používá hra, změní. Jak už bylo výše vysvětleno, původní class systém také zahrnoval velikost. Takže Size 4 Class 5 turret nebyl stejně velký jako Size 4 Class 4 Turret´. To je proč to teď normalizujeme a srovnáváme to s tím, jak jsou lodě skutečně nastavené.

Takže se nemusíte bát, že jsme nerfnuli víceposádkové lodě, a ty neměly dost palebné síly – uváděné velikosti itemportů se budou měnit tak aby souhlasili s velikostmi, které jsme měli dříve (až na případy, kde si myslím, že je úprava nutná kvůli balanci).

Další info na zodpovězení otázek:

1) Systém má obecné pravidla, nebudete moci osadit každou možnou konfiguraci – bude limitován na turrety / držáky, které vytvoříme. Pokud nějaká konfigurace nebude dávat smysl – například turret s jednou Size 4 zbraní by se prolínal s trupem, ale se dvěma Size 2 už ne, dovolili bychom danému itemportu, jen turrety se dvěma Size 2 zbraněmi .

2) Itemporty na které se dají osadit turrety s posádkou budou pravděpodobně akceptovat jen turrety s posádkou (takže na Size 6 itemport pro turret s posádkou, nemůžete osadit Size 6 pevnou zbraň), protože itemporty pro turrety s posádkou jsou otevřené a mají přístup do interiéru lodě.

3) Itemport na nose Horneta, pro canard turret, bude Size 3, takže na něj budete moci namontovat 1x Size 2 zbraň, nebo 2x Size jedna zbraň, nebo 1x Size 3 fixní zbraň. Ball turret bude asi velikosti 5, což umožní 2x Size 2 zbraně. Itemporty na křídlech budou Size 3 což dovolí osadit Fixní GT-220 (s automatickou konvergencí) nebo Size 2 zbraň na gimbalu (třeba GT-215 Scorpion) pro větší palebný kužel.

4) Turrety s posádkou na Constellation budou pravděpodobně Size 8 – 2x Size 3 zbraně (panthery které jsme ukazovali na prezentaci) +1 pro střelce +1 pro host item. Nemyslete si, že Class 5 Size 4 znamenal dvě Size 4 zbraně! Velikost ve statech lodí byla velikost Turretu – což je dobrá ukázka toho proč normalizujeme itemport systém, takže uvidíte „potenciál“ každého itemportu.

5) Turrety Retaliátora budou Size 6, i když teď máme problémy s tím, jak na nich vypadají badgery (vypadají příliš veliké) oproti badgerům.


Původní článek: Design: Weapons Mount Updates

Upřesnění na RSI Fórech: Itemports and Sizes

 1. Autor: cabalsvk | Přidáno: 18.3.2015, 15:11

  Super, spokojný ako prekladom, tak obsahom. Konečne sa dá normálne spočítať účinnosť a potenciál lodí 🙂

 2. Autor: Avy Ares | Přidáno: 18.3.2015, 15:47

  Dobrý preklad akurát som z toho po prvom prečítaní totálny jeleň:)

 3. Autor: Alfajk | Přidáno: 18.3.2015, 18:03

  uz to ctu po treti a stale to nejspis nechapu…

  „Size 8 – 2x Size 3 zbraně (panthery které jsme ukazovali na prezentaci) +1 pro střelce +1 pro host item. Nemyslete si, že Class 5 Size 4 znamenal dvě Size 4 zbraně! “

  tohle uz vubec nepobiram, turret(vlastne drzak) je size 8, a zbrane jsou size 3, 2 volny body sezere ovladani clovekem a pocitac, takze ty size 3 zbrane namontuju klidne 2, dohromady tedy 8 (2*3+2)
  takze na class 5 muzu namontovatovat 2x size 2 zbrane a 1 bodik pujde dolu za „gimbal“ vlastnost, dohromady tedy 5…a nebo jsem to nepochopil?
  jeste jeden priklad – Ball turret bude asi velikosti 5, tzn ze se tam vejde 2x size 2 zbrane + 1 „bodik“ sezere gimbal, ne? (v podstate se nemeni nic oproti aktualnimu stavu ball turretu)

  • Autor: walltar | Přidáno: 18.3.2015, 19:53

   Jo pochopil si to … -1 za gimbal a -1 za to že tam posadíš člověka.

   Na hornetu je turretka bez posádky tím pádem jen -1 to znamená, že ti zbudou 4 body na zbraně (1x Size 4, 2x Size 2, 4x Size 1… bude na CIG které varianty dovolí).

 4. Autor: Avy Ares | Přidáno: 18.3.2015, 19:10

  ja som ešte pochopil, že keď použiješ automatiku na zbraň, tak musíš odrátať ďalší bod.

  • Autor: Alfajk | Přidáno: 18.3.2015, 19:23

   nojo ale kolik zbrani ma automaticky zamerovani? co jsem cetl tak snad jen bocni vezicka u freelancera, zadna jina…

   • Autor: Avy Ares | Přidáno: 18.3.2015, 21:17

    Aj gimbal v predu môže mať autoaim a myslim, že aj ball turret na superhornet

   • Autor: walltar | Přidáno: 18.3.2015, 21:45

    To bude na GIC kterým itemportům to dovolí. Ale řekl bych, že obecně, kam budeš moct dát gimbal, nebo turretku bez posádky, tam by měl jít dát gimbal/turretka s automatickým zaměřováním. Ale bude to muset být minimálně Size 3 a potom na to dáš Size 1 zbraň…

 5. Autor: hadas | Přidáno: 18.3.2015, 19:48

  diky moc ale mam v tom bordel 😀

 6. Autor: walltar | Přidáno: 18.3.2015, 19:50

  Repost z fóra:

  Je to systém bodů.

  Kapacita = Body (Size 10 item port má 10 bodů)
  Velikost = Body (Size 10 zbraň požaduje 10 bodů)

  Když dáváš jeden item port do druhého = -1 bod (Size 10 itemport na kterém je Size 10 Gimbal má jen 9 bodů pro zbraně)

  Když máš turret s posádkou = -1 bod (Size 10 item port na kterém je manned turret má 8 bodů pro zbraně, protože -1 je od toho, že si vložil turret do item portu a druhá -1 je kvůli tomu, že tam je místo pro člověka)

  Stejné pravidlo jako pro manned turret platí u toho, že budeš mít třeba zaměřovací počítač (autoaim), takže bys zaplatil -1 za turret a -1 za místo pro zaměřovacé počítač (ale může existovat třeba Size 2 zaměřovací počítač, za který zaplatíš 2 body).

  No a potom jsou zbraně… ty můžeš fitovat podle toho kolik ti zbyde bodů (pokud CIG udělá turret s takovou konfigurací). Takže na Size 10 turret s posádkou (zbyde 8 bodů) můžeš teoreticky dát kombinace od 1x Size 8 až po 8x Size 1

 7. Autor: Zenge | Přidáno: 19.3.2015, 22:59

  Tak to mě Chris docela naštval kuwa. Conie size 8 a Retaliátor size 6.

  • Autor: walltar | Přidáno: 19.3.2015, 23:03

   Tak máš na Retaliátoru za stejnou cenu těch Turretů 5 … Já mám na Constellation jenom dva. Plus ještě 6 velkých torpéd.

   Imho na Bombardér je to dobrá výbava.

 8. Autor: dann1989 | Přidáno: 21.3.2015, 00:20

  Teď se dá stáhnout patch 1.1

  • Autor: dann1989 | Přidáno: 21.3.2015, 00:28

   ale blbý je, že se musí kompletně stáhnout znovu přes 20GB

   • Autor: walltar | Přidáno: 21.3.2015, 00:30

    21… Co to je? Ráno se probudíš a bude na tebe čekat nový patch. 😀

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na star-citizen.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum