Design: Shields & Management

Autor: Raven | Přidáno: 26.2.2015 Kategorie Mechaniky| Novinky

A další Design článek je opět na světe. V tom dnešním se podíváme na specifikace lodních štítů, převádění energie, jejich výdrž a mnoho dalších věcí.


Shield-Hornet

Štíty byly, jsou a budou důležitou součástí jakéhokoli Scifi universa. Už ve Wing Commander management štítů umožňoval různé herní strategie a taktiky a dodávali tak hře další rozměr. RSI se chce mít tento systém mnohem více propracovaný než jen: “Štíty na maximum!” a “Štíty jsou dole!”. A i přesto, že momentální ovládání štítů v AC se zdá velmi jednoduché a strohé, tak se máme na co těšit.Shields_in_privateer

Privateer byla první hra Chrise Robertse s možností ovládat štíty.

 

Shield_management

Štíty reagují na základě toho, jakým typem zbraně jsou zasaženy. Při zásahu energetickými zbraněmi je poškození plně absorbováno štíty. V případě balistických zbraní štít absorbuje jenom část poškození a projektil jím projde, ale je zpomalen a způsobí menší, avšak trvalé poškození. Štíty s vyšším výkonem budou rozdělovat energii mezi více ploch a budou tak lépe odolávat plošnému poškození. Jednotlivé vlastností štítů mohou být dále vylepšeny, aby tak lépe odpovídaly Vašim požadavkům. Obrázek vpravo ukazuje panel či konzoli, přes kterou se budou ovládat jednotlivé vlastnosti štítů. Jednotlivé části panelu jsou popsány dále v článku.

 

 


První série štítových generátorů má šest různých variant a bude dostupná ve velikostech 1 až 4:

(v závorkách je uveden výrobce)

 

ARMÁDNÍ: Velké poškození, rychlé dobití,  velká spotřeba, silný signál (Gorgon Defender Industries)

STEALTH: Malé poškození, pomalé dobití, malý signál (Ascension Astro, Ligting Power LTD)

CIVILNÍ: Všechny vlastnosti jsou vyrovnané (Seal Corp, Behring)

ZÁVODNÍ: Malé poškození, velmi rychlé dobití (Yorm)

PRŮMYSLOVÝ: Vysoké poškození, pomalé dobití, nízká spotřeba, silný signál (Basilisk)

OUTLAW: Různé – upíří štíty, proměnlivé štíty. (SternenKatzen)

 

Dále tu máme šest různých vylepšení štítů:

RAPID CHARGE:   Začne  se dobíjet velmi rychle a dobije velké množství HP (Hit Points – Zdraví, výdrž štítu). Oslabí ale štíty, takže budou mít nižší

maximální HP. (ZÁVODNÍ – YORM)

DURABLE ITEM: Zvýší HP štítů, ale také zvýší signál. (PRŮMYSLOVÝ – BASILISK)

DIRECT DAMAGE SHELL: Zvýšená absorpce přímého poškození. Snížená absorpce poškození plošného. (CIVILNÍ – BEHRING, SEAL)

SPLASH DAMAGE GUARD: Zvýšená absorpce plošného poškození. Snížená absorpce přímého poškození. (CIVILNÍ – BEHRING, SEAL)

SECOND SKIN: Zvýšená celková absorpce štítů, za cenu vyšší spotřeby. (ARMÁDNÍ – GORGON)

HARD LIGHT: Podstatně zvýšené HP a zvýšená absorpce. Vyšší zahřívání. (MILITARY – GORGON)

 

Typy poškození:

Pro lepší představu o absorpci štítů je dobré rozlišovat různé typy poškození, které jsou doposud známé:

GATS_BallisticGatling_S2

Balistické poškození – v původním článku je popisováno jako kinetické poškození. Jedná se o poškození projektilovými zbraněmi s pevnou municí, kterou je nutno doplňovat. Projektilová munice prochází štítem a poškozuje loď i když je štít stále funkční.  Štít projektil pouze zpomalí a sníží tak poškození, které jím je způsobeno. Například se jedná o Mantis GT-220.

 

 

 

K_and_W_CF_117_Badger

Energetické poškození – poškození zbraněmi, které nepotřebují pevnou munici, ale energii. Toto poškození vždy nejdříve vyčerpává štíty. Až po tom co jsou štíty dole, tak poškozuje trup lodi. Jako příklad je tu CF-117 Badger Repeater.

 

 

 

JOKR_DistortionCannon_S1

Distortion poškození – jedná se o poškození, které odčerpává energii ze zasaženého cíle a ruší mu jeho lodní systémy. Nezpůsobuje fyzické poškození. Takže ideální pokud chcete chytit někoho “živého”, popřípadě nepoškodit náklad či loď. Suckerpunch Distortion Cannon už podle názvu způsobuje Distortion poškození.

 

 

Přímé poškození všechny tři typy poškození mohou být jak v přímé tak v plošné formě. Přímé poškození je udělováno klasickými lodními zbraněmi (Cannons, Repeaters, Ballistic Guns).

Plošné poškození – jedná se zejména o poškození raketami a jinými výbušninami.

 

Příklady generátorů štítů:

INK – Mark je varianta s vylepšením DIRECT DAMAGE SHELL. Má vyšší absorpci přímého balistického, energetického a distortion poškození. (vlevo)

INK – Splash má naopak vylepšení SPLASH DAMAGE GUARD. Která lépe absorbuje plošné poškození typu balistického, energetického a také distortion. (vpravo)

SECO_S2_F4_DDSECO_S2_F4_SD

Tento systém různých typů a speciálních vylepšení štítů chce RSI zakomponovat do všech lodních částí, takže množství jednotlivých variací bude opravdu velké. Každý tak bude mít možnost upravit si svoji loď přesně podle svých představ.

 

Nastavení štítů – Shield Management

Current_shield_management

Momentálně se štíty nastavují přes CVI (Combat Visor Interface). Ten umožňuje přesun energie do různých segmentů štítu a také ukazuje jak na tom jednotlivé segmenty jsou. Přesun se provádí posouváním ukazatele po podélné a příčné ose.

 

 

Chystá se však zavedení mnohem propracovanějšího systému, který se začně používat nejdříve na vícemístných lodích a poté se aplikuje také na ty jednomístné. Osoba, která bude mít na starost štíty, bude mít k dispozici panel (viz obrázek). Z něj bude schopna jednak přesměrovat energii do různých částí štítu a také upravovat výkon a nastavení generátoru štítů.


Shield Management ConsoleMulticrew2

Jednotlivé části konzole:

Horní lišta:

Zobrazuje povolené činnosti pro uživatele. Obsahuje:

Action Tabs – Činnosti a nastavení, které jsou z konkrétního panelu dostupné. Obvykle jsou tři: WEP, PWR, SHL (zbraně, energie, štíty)

User Details – Informace o uživatelích, kteří mohou spravovat toto nastavení.

Settings – Nastavení panelu.

Action-Shelf

 

Lodní informace (Ship Information Section):Shipinformation

Ukazuje hlavní přehled o stavu štítů. Schéma lodi je holografický náhled zobrazující všechny nainstalované komponenty (zbraně apod.) a také aktuální poškození trupu. Uživatel bude moci jednotlivé části lodi označit přímo na schématu a zjistit stav jejich dílčích částí.

Obsahuje:

Spotřeba energie (Power Usage)

Stav pohonné jednotky. Jestli je funkční, momentální zátěž, maximální výkon a potenciální využití (když jsou zapnuty všechny komponenty).

Využití procesoru (Cpu Usage)

Využití procesoru a zátěž. Jestli je funkční, momentální zátěž, maximální výkon a potenciální využití (když jsou zapnuty všechny systémy).

Tepelná a elektromagnetická stopa (IR And EM Output)

Tyto ukazatele fungují stejně jako ty co jsou momentálně v AC v HUDu. Hodnota (výška čáry) úplně vpravo reprezentuje poslední zaznamenanou hodnotu.

Systém signatur je detailně popsán v dřívějším článku http://www.star-citizen.cz/ac-1-0-popis-zmen/

 

Profily nastavení (Presets):

Umožňuje uživateli uložit si často používaná nebo oblíbená nastavení. Každá činnost (WEP, PWR, SHL) může mít až pět uložených profilů. Toto nastavení se dá také importovat z jiné lodě stejného typu. Díky těmto profilům je možné téměř okamžitě předělat nastavení mnoha prvků v závislosti na situaci (pronásledování, útěk, asteroidy apod.)

Presets

Informace o generátoru:

Generatorinfo

Tato část ukazuje všechny nainstalované generátory a umožňuje upravovat jejich výkon. Informuje o poškození, vypnutí nebo vyřazení generátoru. Po kliknutí na konkrétní generátor se ukáží další informace jako název, typ a přehřátí. Generátor dodává energii do tří oblastí:

Maximální kapacita štítu (Maximum Shield Points – MSP)

Zvedne HP štítu, které je možno rozdělit mezi jednotlivé části štítu. Tím se zvýší výdrž štítu, ale také se zvedne spotřeba energie a doba regenerace štítu.

Regenerace štítu (Shield Regeneration – RGN)

Zrychlí se regenerace štítu, takže se zvedne množství zregenerovaných HP za sekundu (HP/s).

Obnovení štítu (Shield Recovery – REC)

Když je štít kompletně vyřazen uplyne určitá doba, než se štít začne vůbec regenerovat. Více energie v této oblasti tuto dobu zkrátí. Převedením více energie do jedné oblasti se sníží v ostatních dvou.

Příklad:

Máme jeden generátor schopný rozdělit mezi jednotlivé oblasti celkem 100 bodů energie. Při defaultním rozdělení, kdy je do každé oblasti (MSP, RGN a REC) dodáno stejné množství energie (viz. obrázek 1) je výdrž štítu 200 HP, regenerace je 10 HP/s a čas, za který se začne štít obnovovat je 2 sekundy.

Generator-Priority-Example1

V druhém případě jsme převedli více energie do výdrže štítu (MSP), tím se zvedly HP štítu na 250. Zároveň ale klesla energie v regeneraci a času obnovení (RGN a REC), takže máme nyní nižší regeneraci 8,75 HP/s a doba obnovení stoupla na 2.25.

Generator-Priority-Example2

Štítové segmenty:

segments

Štít se rozděluje celkem na šest segmentů: levý, pravý, přední, zadní, horní, spodní.

Nastavení priority (Priority Levels):

Uživatel může přesunutím posuvníku zesílit určitý segment štítu, čímž zeslabí ostatní segmenty. Touto změnou se nezvedne spotřeba štítového generátoru, dojde jen k přerozdělení energie.

Posílení segmentu (Reinforce):

Posílením určitého segmentu zvedneme jeho HP za maximální možnou kapacitu. Tato procedura není bezpečná, protože vypíná ostatní části štítu. Při zesílení segmentu dochází k vyšší spotřebě generátoru a tím k větší zátěži lodní pohonné jednotky.

Zvýšení regenerace (Boost):

Uživatel může zvýšit regeneraci štítu. Tato procedura čerpá energii přímo z pohonné jednotky.

 

Komunikační panel:

Social-SectionNotifications-SectionVe větších lodích bude možnost přes panel také komunikovat se zbytkem posádky a upravovat tak nastavení štítů dle jejich požadavků. Představte si situaci, kdy váš střelec v jedné z věží ztratí štíty a hlásí, že věž je momentálně zranitelná. Vy následně rychle převedete energii do konkrétního segmentu a zrychlíte regeneraci a dobu obnovení, abyste věž nebo dělo zachránili.

V Notifications panelu lze vidět konkrétní žádosti jako přidat nebo odebrat energii, vypnout nebo zapnout systém apod.

Log panel poskytuje základní informace o okolním dění. Z obrázku lze vidět informace o přehřívaní zbraně, sestřelení protivníka a základní komunikace.

 

Efekty:

Při každém zásahu štítu se objeví určité efekty. Štít se v místě dopadu rozsvítí a objeví se dopadová vlna, která se šíří po jeho obvodu a s časem slábne. Velikost těchto efektů závisí na síle zásahu, který je štítem absorbován.

Momentálně lze rozpoznat až 32 zásahů štítu v jednu chvíli. To znamená, že na štítu je 32 míst, které jsou schopny zobrazit efekt zásahu. Toto číslo se bude postupně zvyšovat, což se nejlépe projeví na velkých vícemístných lodích.

V tuto chvíli je kolem každé lodi “štítová bublina”. Pracuje se však na tom, aby štít více přilehl ke tvaru lodi a lépe tak kopíroval její tvar. Díky tomu se bude štít měnit například i s otáčející se věží nebo se zmenší v případě, že bude nějaká část lodi ustřelena. Nakonec vývojáři nebudou muset na každou loď, a její různé modifikace, dělat štít “na míru”, ale vše bude probíhat automaticky.

Earlyshield-1Earlyshield-2Earlyshield-3

 Samotný efekt je složen ze 4 různých vrstev, které se překryjí a vytvoří výsledný absorbční efekt.


FPS Modul:

Různé štítové mechaniky uvidíme také v blížícím se FPS Modulu. K vidění budou osobní štíty, kterými se může hráč chránit před palbou nepřítele. Štít typu QDB (Quick Deyployment Barricade – volně přeloženo: rychle rozložitelná barikáda) neboli Quickade může být umístěn na jakémkoliv místě s gravitací. Technologie QDB je stejná jako u lodních štítů, ale nevydrží samozřejmě tolik poškození.

Shield_Down

Co dál?

Zvažují se další funkce, které budou ovlivňovat štíty, jako například oblaka plynů, radiace nebo elektrická bouře. Všechny tyto aspekty dodají další rovinu do plánování a strategie boje. Mohou nastat případy, kdy nepřítel, který vás pronásleduje, nebude tím největším problémem.

Se zvětšujícími se loděmi se objevují nové možnosti managementu štítů. Například emitory štítových segmentů, které jsou umístěny na trupu lodi. Emitor přijímá příkazy z generátoru štítů a podle nich pak upravuje štítový segment. Když je tento emitor poškozen, tak štítový segment také nebude plně funkční. A v té chvíli začne záležet i na tom, z jakého úhlu budete do nepřítele střílet. Poškozený emitor tak může nadále odolávat přímým kolmým zásahům, ale při palbě z jiného úhlu už nebude tak efektivní.

 

Na závěr RSI upozorňuje, že zmíněné informace jsou ve fázi testování a některé věci se ještě mohou změnit.

Jedná se o výtah z článku Design: Shields & Management, který vyšel na RSI 7.února.

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na star-citizen.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum