Ekonomika Star Citizenu

Autor: walltar | Přidáno: 11.9.2013 Kategorie Mechaniky

Pokud vás někdy zajímalo co bude pod kapotou ekonomického systému ve Star Citizenu, tak tohle je článek pro vás. V dnešním článku vám přinášíme pohled na ekonomiku Star Citizena, jak nás s ní seznámil Chris Roberts. S překladem pomáhali Raven a MrSmithCZ.

Titulky k videu pro vás připravil MrSmithCZ.

Výstup po žebříku

Tony vzešel ze skromných začátků, na živobytí si vydělával létáním po Ellis se svou otlučenou Aurorou Clipper, ve které přepravoval rudu z těžebního provozu svého otce, který byl na Pinecone. Den, kdy byl schopný uskutečnit skok do systému Kiel a koupit si nového nablýskaného Freelancera z prodejny Musashi, byl nejšťastnějším dnem jeho života.

Od té doby nalezl radost v pilotování hlavních obchodních cest, v převážení větších a mnohem důležitějších nákladů a stával se známějším v obchodní gildě. Čím delší cesta, tím lépe – prozkoumával vesmír a zároveň si při tom vydělával na živobytí.

O tři roky později, operoval už s partou přátel dva Starfarery, dva Caterpillary (pro systémy s horší pověstí), a Constellation (i když lehce opotřebovanou) a měl konexe v 17 systémech. Když ani to nebylo dost, sedm přátel založilo těžební společnost Anvil and Forge a začalo rozšiřovat své těžební zájmy.

Eventuálně, A&F koupilo svou vlastní rafinerii, aby snížilo náklady na prodej rudy. Tony už dnes sní o produkci vlastních kovových dílů pro velké výrobce zbraní.

Hranice jsou neomezené.

 

Poznejte Ekonomiku

Jedna z nejvíce pokládaných otázek o mechanikách ve Star Citizen, je ta o herní ekonomice. Dnes bych vám rád představil tento systém a to jak dělá hraní bohatším, opravdovějším a zábavnějším.

Star Citizen je v jádru obrovský živoucí svět, který kombinuje pozoruhodně detailní vesmírnou simulaci se stejně hlubokou simulací ekonomiky hvězdného impéria.

Tento článek osvětlí stroj, který hýbe ekonomikou.

UPOZORNĚNÍ: Tak jako se všemi ranými verzemi designových informací, je i toto stále ve vývoji. Zejména ekonomika, což je velmi volatilní systém, bude vyžadovat velmi pečlivé balancování, mechaniky a data se mohou měnit.

 

Stroj

Abychom byli schopní vytvořit stabilní ekonomiku, která však může být ovlivněna hráči, je ekonomika ve Star Citizen stavěna, aby reprezentovala miliony entit (Ať už hráčů, či NPC), které spolupracují na přesunu zdrojů a výrobků z jednoho konce galaxie na druhý. Těžaři pracují na extrakci základních surovin z jejich zdrojů, obchodníci nakupují suroviny a převáží je na jiná místa, eskorty chrání konvoje před nebezpečím (a piráti se snaží o opak), rafinerie zpracovávají rudy na čisté materiály a továrny, z těchto materiálů, produkují zboží, které je vyžadováno na planetách po celé galaxii. Jednotlivým výrobkům není přidělená pevná cena, místo toho vytváříme organický systém, který sleduje jaká je nabídka, jaká je poptávka, a kolik jsou lidé ochotní zaplatit.

Protože simulace reflektuje skutečnou živoucí populaci, pokud nebude dostupný hráč na přepravu rudy z Ellis na Terru, zastoupí ho NPC. Pokud jsou potřeba eskorty a žádní hráči nejsou k dispozici, nahradí je NPC. Piráti taky mohou být NPC, nebo hráči.

Mezitím, uzly, které produkují, rafinují a spotřebovávají zboží, jsou řízeny NPC. Postupem času, mohou hráči koupit některé z těchto zařízení a převzít nad nimi dohled.

Obchod pokračuje a hráči se angažují tam, kde to uznají za vhodné.

 

Je to o uzlech.

Univerzum Star Citizen je tvořeno tisíci uzly, které pohání ekonomiku. Uzel je abstraktní entita, která přijímá jeden, nebo více typů zboží a produkuje jeden, nebo více typů zboží. Nejzákladnější uzly jsou „atomární“ entity, takže je nejde dělit. Tyto základní uzly se mohou spojovat do větších uzlů, které potom obstarávají větší část produkce samostatně, kdežto základní uzly potřebují externí spolupráci hráčů, nebo NPC.

 

Jak se staví uzel

Každý uzel se sestává z několika částí.

 • Vstupy
  Vstupy jsou věci, které uzel potřebuje k provozu. Pokud je kterékoliv potřebné suroviny málo, uzel ztratí produktivitu a změní ceny a kapacitu v reakci na nedostatek.
 • Skladiště
  Skladiště udává, kolik každé suroviny může mít uzel k dispozici. Pokud je skladiště pro nějaký typ suroviny plné, uzel přestane tuto surovinu vyžadovat. A naopak pokud je skladiště skoro prázdné, uzel zvýší ceny u příslušné suroviny a vypíše mise na její doplnění.
  Výrobky na výstupu taky zabírají skladovací kapacitu a musí být prodány, či transportovány jinam. A zase pokud je výstupní skladiště plné, uzel sníží produkci a cenu příslušného výrobku, dokud se nezvýší poptávka. A pokud je skladiště plné, ceny se zvýší.
  Jak uzel roste, může si koupit další skladovací prostory.
 • Výrobní kapacita
  Výrobní kapacit uzlu je udána množstvím dělníků, jejich spokojeností a kvalitou strojů, které uzel používá. Jak uzel roste, může vylepšovat své vybavení a dokupovat další místo a vybavení do něj, aby zvýšil svou produkční kapacitu.
 • Výstupy
  Když má uzel dostatek surovin, produkuje výrobky na základě své produkční kapacity. Výrobky jsou potom skladovány ve skladišti, dokud nejsou distribuovány. Rovnice pro produkci uzlu funguje asi nějak takto:

  • Produkce za cyklus [P] = množství jednotek výrobku vyrobené za „tik“ ekonomiky.
  • Morálka dělníků [M] = množství dělníků / požadované množství dělníků * morálka (%)
  • Množství strojů [E] = velikost uzlu * (kvalita strojů / maximální kvalita)
  • Koeficient materiálu [MC] = minimální množství všech dostupných materiálů
  • P = M * E * MC

Typy uzlů

Zatímco uzlů existuje mnoho druhů, tak těch základních je jen malý počet. Každý má odlišnou funkci a potřebuje určité množství vstupů, aby vytvořil nějaký výstup. Typy uzlů jsou v tabulce 1.0.

Lidé jsou rozděleni mezi populační uzly, takže žádný jiný uzel nemusí zajišťovat základní potřeby obyvatelstva a stará se jen o své vlastní potřeby. Díky tomu se jiné uzly nemusí starat o nic jiného, než jestli mají dostatečný počet dělníků pro zajištění efektivity. Pokud skupina osadníků přiletí na dříve neobydlenou planetu, vytvoří se nejprve populační uzel.

Každá neobydlená oblast se bude skládat minimálně z jednoho populačního uzlu, jednoho zábavního a jednoho přistávacího uzlu. Pro malé kolonie bude uzel surových zdrojů u přistávací plochy spolu s prodejci základních zásob. Některé planety budou mít pouze jednu skupinu uzlů, zatímco jiné budou mít větší skupiny na různých místech planety.

Z jiného úhlu pohledu se můžeme na planetu dívat jako jeden velký makro – uzel, který určité množství surovin vyžaduje a jiné množství surovin poskytuje k obchodu.

Pokud budou lidé šťastní a produktivní pak budou uzly pokračovat v růstu a bude možno přidat další uzly, aby se mohla využít nová pracovní síla. Když tato prosperující kolonie potřebuje zvýšit svoji produkci (a to jak pro uspokojení svých potřeb, tak pro zajištění růstu obchodu) může se využít volná půda vedle města, která bude ideální pro postavení nového kasina zvyšujícího spokojenost obyvatel.

Tab1

A teď se pojďme podívat, jak to vše pasuje do sebe na jednoduchém příkladu:

Vz1

Tohle může být příklad malého outpostu, nebo síť několika planet / systémů.

 

Výrobní řetězec

Jednoduchý příklad (uvedený výše), je zjednodušený a neblíží se komplexnosti produkčního řetězce, jak dokazuje seznam uzlů. Kus rudy neproměníte lehce na vesmírnou loď. Místo toho tu je mnoho kroků a mnoho účastníků, kteří se podílejí na výrobě i jedné Aurory.

Velké množství surovin musí být zkombinováno do náležitých základních materiálů, které tvoří kostru, kokpit, elektroniku, Hud displeje, sedačky (nezapomeňte na kůži!) a ostatní stavební bloky. Zatímco ostatní výrobci staví zbraně, a rakety, které se přidají k hotové lodi.

Výrobků také není neomezené množství. Pokud se blízká továrna na rakety dostane do problémů se zásobami surovin, eskorty, které si po dlouhém souboji přiletí doplnit zásoby, zjistí, že ceny raket jsou velmi vysoké, nebo že skladiště zejí prázdnotou.

Pro největší, nejkomplexnější produkty, může výroba zabrat dlouhou dobu. Pokud Aegisu trvá vyrobit novou korvetu měsíc a v poslední době byla zvýšená poptávka, může se vám stát, že si na svou novou naleštěnou korvetu nějakou dobu počkáte.

Vz1.1

Zajištění stálého přísunu zdrojů

Hustě obydlené systémy budou mít často velmi určité potřeby surovin (co se týče uzlů), stejně tak budu mít konstantní nabídku zboží. Systémy, které si mohou navzájem plnit potřeby, mohou mezi sebou vytvořit obchodní trasy, díky kterým budou k dispozici transportní mise v pravidelném intervalu, dodávající zboží stálému zákazníkovi. Pokud tyto trasy vedou skrz nebezpečný prostor, mohou být přesměrovány na jinou, delší objížďku nebo si vyžádat ozbrojený doprovod.

V takovém případě, hráči, kteří vlastní větší nákladní loď nebo se chtějí podílet na doprovodu, mohou tyto mise přijmout, pokud jsou organizaci nebo korporaci dobře známi.

V případě, že produkce nedosáhne očekávaného výdělku, tak i volně dostupné zboží začne být limitováno. Pravidelně zřízené obchodní trasy budou ovlivněny až jako poslední.

Uzly, kde mají kupující malou spotřebu a uzly, které jsou vzdálenější od chráněného prostoru, budou vyžadovat suroviny méně častěji a odměna za mise bude velmi nízká. I když dobrý vztah s obchodníkem může zajistit častější služby.

Tam kde byla dodávka přerušena nebo se z nějakého důvodu vyskytl náhlý nedostatek surovin, tak budou k dispozici dobře placené mise a to dle pravidla, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Podobné mise budou generovány, pokud například kolonie, která je jinak soběstačná (až na výjimky), zažívá špatné časy v podobě sucha, nepokojů nebo jiných problémů, které způsobí neschopnost kolonie zajistit si základní potřeby a zdroje.

Jakoukoliv obchodní cestu si hráči vyberou, vždy zde budou místa, kde si mohou vydělat na živobytí ve vesmíru Star Citizen.

 

Vytváření vašeho jména jako Průmyslový gigant

Dokonce i hráči, kteří začnou od skromných začátků, mohou nakonec vyrůst v obchodní impéria. Počínaje vyžádáním malých obchodních zakázek, si mohou hráči zvětšovat svůj majetek, obstarat větší lodě, vybudovat si dobrou reputaci s největšími korporacemi a nakonec si vytvořit vlastní obchodní síť pokrývající celou galaxii.

Hráči a organizace, které budou schopny shromáždit dostatečné bohatství, mohou převzít kontrolu nad jednotlivými výrobními uzly a začít tak budovat obchodní impérium. Nejagresivnější podnikatelé mohou převzít celé části dodavatelského řetězce a začít produkovat vlastní zboží k prodeji na volném trhu – pokud si dokážou udržet stálý příjem surovin. Ale pozor – některé větší korporace nemají rády konkurenci!

Ať už budete provozovat důl, rafinérii nebo továrnu, budete se více zajímat o to, co potřebuje než jen o suroviny! Pokud váš výrobní uzel zpomalí ve výrobě kvůli nedostatku zaměstnanců, nebo jejich nízké morálce, budete muset podpořit místní obyvatelský uzel nebo zařídit, aby měli dostatek zábavy a udrželi jste si tak své zaměstnance spokojené a produktivní.

 

Co z toho budu mít já?

Ekonomika Star Citizen má laťku skutečně vysoko. Kromě toho, že vytváříme komplexní vesmírný bojový simulátor, vyvíjíme také simulátor ekonomicky fungujícího vesmíru, ve kterém všechny postavy žijí. Hráči budou mít možnost se této ekonomické části účastnit hodně nebo vůbec, jak se jim zachce. S nově objevenými světy se rodí nové kolonie a na hranicích známého vesmíru rostou nová města, každý hráč si v tomto ekonomickém řetězci může najít svoje místo.

Jakkoliv vaše postava žene ekonomiku vpřed, tak zpětně ekonomika pomáhá vylepšit váš herní zážitek.

 

V příštím článku se podíváme na Multiplayer, Singleplayer a instancing.

 

Tento článek je překladem článku The Star Citizen Economy

 1. Autor: CroosaidR | Přidáno: 11.9.2013, 09:21

  Moc pěkný článek,dobrá práce chlapi!

 2. Autor: Elder | Přidáno: 11.9.2013, 11:53

  No, to je mazec.

 3. Autor: Coxonin | Přidáno: 11.9.2013, 19:17

  moc pekne, diky

 4. Autor: Auressel | Přidáno: 11.9.2013, 19:43

  dakujem za clanok, dobre info, pomohlo mi.

 5. Autor: Jayce Pulsefire | Přidáno: 25.10.2013, 19:18

  Výbornej článek, díky za něj!!

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na star-citizen.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum