Historie

Zde je stručný přehled událostí předcházející příběhu hry Star Citizen.

(Pro podrobnější články klikněte na obrázek)

 


2075

Doktor Scott Childress a jeho tým v RSI dokončili výrobu prvního kvantového motoru,schopného dosáhnout 1/100 rychlosti světla.

 


2113

RSI patentovalo technologii zvanou „terraforming“ a vyvinulo přístroj schopný upravit atmosféru jakékoliv planety tak,aby byla vhodná k životu a obyvatelná lidmi.

 


2120

Byl zahájen terraforming Marsu za účelem jeho osídlení.

 


2125

Velká tragédie na Marsu – 4876 vědců zemřelo,když došlo ke kolapsu atmosféry.Obrovská rána pro všechny obyvatele Země.

 


2140

RSI představuje první komerčně dostupnou vesmírnou loď Zeus – jednoduché průzkumné plavidlo.

 


2157

Mars byl úspěšně terraformován a oficiálně prohlášen jako planeta s atmosférou.Při této události byl také vztyčen pomník všem obětem katastrofy z r. 2125.

 


2214

V dílnách RSI byla vyvinuta zdokonalená verze kvantového motoru schopná dosáhnout jedné desetiny rychlosti světla.Došlo k masovému rozšíření vesmírných lodí,které prozkoumávají celou sluneční soustavu.

 


2232

Startuje loď Artemis.Je to první pokus o kolonizaci nejbližšího hvězdného systému.Kapitán,posádka i tisíce dobrovolných kolonizátorů jsou po celou dobu letu umístěni ve stázi.Loď se beze stopy ztratila.

 


2262

Několik lodí se záhadně ztratilo,a to ve stejné části vesmíru.Pro podobnost s Bermudským trojúhelníkem je toto místo pojmenováno Neso Triangle.Také je vydán zákaz vstupu do tohoto území.Kolem tohoto úkazu panuje tajemná atmosféra a různé dohady.

 


2271

Téměř po jednom desetiletí studií se pilot Nick Croshaw rozhodne prozkoumat Neský trojúhelník blíže.Při tom objeví první průchozí červí díru (jump-point).Stane se tak prvním člověkem který kdy navštívil jiný hvězdný systém a také duchovním otcem všech vesmírných průzkumníků těchto tajemných vesmírných úkazů.

 


2380

Systém Croshaw byl teraformován.Hledání nových jump-pointů značí začátek lidské expanze do hlubin vesmíru.Lidské spory a rozdíly jsou smazány a celé lidstvo se spojí v jednu společnost,jejíž hlavním cílem je rozšířit lidské obzory a prozkoumat celý vesmír.Jsou založeny Spojené Národy Země(UNE).

 


2438

První kontakt.Překvapivě je o dost méně dramatický než si všichni představovali.Osamělý průzkumník narazí na zástupce druhu Banu v systému Davien. Oba jsou zaskočeni.Banu jsou zhruba na stejné technologické úrovni jako lidé,a toto jsou také jejich první krůčky v objevování vesmíru.Generál Neal Socolovich a delegáti rasy Banu vyjednají první intergalaktickou mírovou a obchodní dohodu.

 


2460

Pomocí terraformování bylo vytvořeno velké množství volné půdy pro další osidlování.Země je přelidněná,a tak více a více lidí odchází hledat štěstí na jednu z mnoha dosud téměř neobydlených planet.

 


2516

Byla založena osada Terra.Její výhodná pozice blízko velkému počtu jump-pointů ji předurčila jako velice strategickou pozici.

 


2523

70% lidí již žije mimo planetu Zemi.Necítí se však být dostatečně uznáváni a požadují rovnoprávnost v UNE.Forma vlády se tedy opět mění,a je založeno uskupení zvané UPE – Spojené Planety Země.Nová vláda je řízena tribunálem tvořeným třemi hlavními mocnáři :

  1. Hlavní Sekretář zodpovědný za správu infrastruktury
  2. Hlavní Generál starající se o ochranu a expanzi lidstva
  3. Hlavní Advokát který má na starost zákony

 


2530

Objevení Impéria Xi’an.Generál Volder i přes odpor politiků pokračuje v terraformování planet v jejich území.Za to je velice kritizován.Toto vede k znepřátelení obou stran,a nastává období jakési „studené války“.Nicméně k otevřenému konfliktu nejdojde.

 


2541

V okrajové části již známého vesmíru lidstvo nachází novou rasu známou odteď jako Tevarin (se stupněm technologického vývoje asi 150-200 let za lidstvem).Tato rasa ovládá několik planet,nicméně nejsou nijak zvlášť organizovaní,spíše se chovají jako kmen.UPE se jejich planety rozhodne preventivně anektovat,aby se vyvarovali možnému útoku z jejich strany a také aby je bylo možno „civilizovat“.Celé akci velí plukovník Ivar Messer ,výtečný stratég,který se vyznamenal v bitvě o Idris IV.Rychle se stává hlavní postavou v armádě a tváří celé války.

 


2546

Messer,nyní již Komandér,přivádí zajmutého vládce Tevarinů před tribunál UPE. Díky jeho popularitě se brzy poté stává Hlavním Generálem.Dle jeho názoru je ale Tribunál již zastaralý a je potřeba nová forma vlády.Dává proto návrh na vytvoření nového postu kde všechna moc náleží jedné osobě,a to Prvního Občana (Prime Citizen).Po volbách se jím i stává.Tento titul mu ale nestačí.Opět restrukturalizuje systém moci,přejmenuje jej na UEE(Spojené zemské impérium) a jmenuje se Imperátorem.Tímto začíná doba nevídaného rozmachu a rozvoje lidstva.

 


2610

Druhá Tevarinská válka.Poté co se jejich populace opět zvětšila, po padesáti letech skrývání a zbrojení se jejich flotila rozhodne k útoku a znovuobsazení jejich domovské planety Kaleeth (která byla UEE kolonizována a přejmenována na Elysium IV).UEE je pevně rozhodnuta planetu nevydat.Tevariné,kteří si již uvědomili že proti takové přesile nemohou vyhrát,se rozhodnou pro misi ze které není návratu.Jsou zničeny všechny jejich lodě,ať už v boji nebo při sebevražedných náletech na planetu.

 


2638

Senátor Assan Kieren z Terry se vzepře vládě UEE a Imperátorovi Messerovi XI. když ho obviní z toho,že se zaměřuje pouze na boj a expanzi.Chce nechat hlasovat o nezávislosti Terry a přilehlých planet.Messer díky jeho téměř neomezené moci a za pomoci intrik Kierenovu kampaň zničí a kompletně ho zdiskredituje.Kieren brzy po tom beze stopy mizí,ale nikomu se nepodaří prokázat spojitost mezi tímto zmizením a Imperátorem Messerem

 


2681

Vanduulové,nomádská rasa ze západního sektoru vesmíru začínají podnikat loupeživé nájezdy na Tevarinské kolonie.Nemají zdánlivě žádnou domovskou planetu,jsou rozděleni na klany které osamoceně křižují vesmír a loupí,a to z nich dělá velice nepříjemné protivníky.

 


2758

Vojenský režim se dostává do těžké situace.Dosud byla lidská populace donucována k poslušnosti a nikdo se neodvážil se vzepřít režimu.Nicméně teď se celá situace mění.Lidé si začínají uvědomovat důležitost kultury a svobody a začínají v celém militantním politickém systému vidět nedokonalosti a trhliny.Skupiny aktivistů začínají podnikat protesty proti vojenské propagandě.Vojsko je zatím velice zaneprázdněno lovením Vanduulských plavidel a přípravami ke konfliktu s Xi’An,a k tomu ještě snahou udržet ve všech planetárních systémech pořádek.Vliv Imperátora se každým dnem zmenšuje.

 


2789

V odvážném aktu vzpoury uzavírá planeta Terra mírovou smlouvu s mladým Xi’Anským císařem Krayem.Za tímto rozhodnutím stojí senátor Terrence Akari,který odmítá válku a z ní vyplývající ohrožení jeho planety.Terra také obviní Zemi z jejího přílišného imperialismu a krátkozrakosti.Xi’Ané se na celou věc dívají jako na možný způsob jak rozvrátit lidské impérium na dva znepřátelené tábory.

 


2792

Masakr na Garronu II.Jistá obří korporace začíná terraformovat již osídlenou planetu.Její obyvatelé nebyli ještě natolik vyvinutí,a nedospěli ještě ani k letu do vesmíru.Korporace vehementně odmítala jakoukoli zodpovědnost,odvolávajíc se na fakt že obyvatelé té planety nebyli ani schopni inteligentního myšlení.To bylo vyvráceno nahrávkou uveřejněnou aktivisty, na které bylo zachyceno jejich zcela racionální chování.Je také zjištěno,že dotyčná korporace je blízce spřízněná s rodinou Imperátora.To byl poslední hřebíček do rakve dosavadního militantního vedení státu.Dochází k převratu,Imperátor je svržen a lid rychle zvolí svého nového reprezentanta.Stává se jím Erin Toi ze Země,a slibuje novou éru osvícenství a sociálního uvědomění.

 


2795

Je ustanoven Akt rovné šance,který prohlašuje terraforming obydlených planet za zločin proti lidskosti.Těmto planetám musí být ponechána svoboda a čas potřebný k tomu aby se více rozvinuly.

 


2800

UEE buduje Archu,úložiště a zdroj kultury,vědomostí a informací,kterou umístí do volného vesmíru tak,aby byla dostupná pro všechny rasy.Některými je to vnímáno jako způsob omluvy.

 


2872

Jako odpověď ke kritice lidské chamtivosti a krvežíznivosti,se UEE rozhodne zahájit velkolepý projekt SynthWorld.Jeho hlavním cílem je přeměna jakéhokoliv mrtvého kusu kamene na živoucí planetu s vlastní atmosférou.Stavba začíná v systému Chronos,ale je to běh na dlouhou trať.Na tento projekt je nahlíženo jako na odkaz současné éry budoucím generacím.

 


2920

Projekt SynthWorld postupuje velice pomalu a vysává všechny zdroje Impéria.V tomto bodě nastává patová situace.Lidstvo si pomalu uvědomuje že jeho expanze pomalu dosahuje svých mezí.Propast mezi chudými a bohatými občany se prohlubuje a to vede k nepokojům.Útoky Vanduulských nájezdníků jsou stále častější,a UEE s tím nedělá zhola nic.

 


2942

Den začátku vaší kariéry.Odteď se budoucnost bude formovat jak vašimi činy tak i činy ostatních občanů..