(ID:12717) 2795: Laskavější a šetrnější lidstvo

Autor: Net | Přidáno: 14.10.2013 Kategorie Spectrum Dispatch

Fair Chance Act (Zákon o spravedlivé šanci)

  • Principy
  • Určení rozvojových druhů
  • Terraformační články a podmínky
  • Zdroje pro ekologickou ochranu
  • Soudní přezkoumání a trestní stíhání

Oddíl I

Principy

Článek 1

Cílem tohoto zákona je chránit na planetách životy a blaho druhů, které nejsou vyvinuty, ale mají vhodné podmínky pro evoluci inteligence [dále jen Druhů], založeno na odpovědnosti člověka za svá spolu-stvoření. Nikdo nesmí způsobit Druhům bolest, utrpení nebo poškození bez dobrého důvodu.

Oddíl II

Určení rozvojových Druhů

Článek 2

Po objevu nové planety a/nebo systému, nezávislý panel složený ze zástupců UEE, exobiologů a inženýrů společnosti [dále jen Panel] bude:

1. Provádět neinvazivní skeny a posouzení každé planety v systému, aby určil, zda je život již rozvojový;

2. Odesílat všechny zprávy a aktuální poznatky senátnímu podvýboru UEE pro expanzi a rozvoj;

3. Sledovat a udržovat ekologickou nedotknutelnost všech planet považovaných za Rozvojové společným závěrem mezi nezávislým Panelem a podvýborem pro ochranu rozvojových druhů.

Článek 2a

(1) Panel bude vyvíjet a prezentovat systém kritérií pro určení toho, co lze klasifikovat jako „rozvojový druh.“

(2) Podvýbor UEE pro expanzi a rozvoj je oprávněn po dohodě s Imperátorem a Senátem, k vydávání vyhlášek, se souhlasem nejvyššího tajemníka. Může zejména,

1. klasifikovat svět jako rezervaci. Ve které,

a) všechny původní formy života mají být ponechány bez jakéhokoli vlivu ze strany lidí;

b) jakýkoli pokus terraformovat nebo extrahovat zdroje, ať už biologické nebo minerální, bude mít za následek trestní stíhání, jak je stanoveno v Oddíle V;

2. přesměrovat vojenské prostředky k udržení nedotknutelnosti chráněného světa, se souhlasem a pomocí nejvyššího generála.

Oddíl III

Terraformační články a podmínky

. . . POKRAČOVÁNÍ

Přeloženo z: 2795: A Kinder, Gentler Human
Přehled historie v SC: Historie


Předchozí Série Další
2792: Čas Přílivu Časová schránka 2800: Neutrální zóna

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na star-citizen.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum