(ID:12720) 2800: Neutrální zóna

Autor: Net | Přidáno: 16.10.2013 Kategorie Spectrum Dispatch

Na úsvitu 29. století, pozval nově zvolený Imperátor Marshall Leon zástupce z císařství Xi‘An, protektorátu Banu, stejně jako delegaci Tevarinů na slavnostní oslavy na orbitální platformě.

Byly učiněny pokusy pozvat Vanduuly. Nebyly úspěšné.

Imperátor Marshall Leon utišil obrovský zástup a promluvil:

Dámy a pánové. Vítejte.

To je slovo, které nebylo příliš spojováno s lidstvem. Víme, že jsme byli netolerantní několik posledních temných století. Víme, že jsme byli nedůvěřiví. Byli jsme krutí. Ale naše civilizace má rčení, které sahá tisíce let nazpět – lidé se mění. A to je pravda, lidé se mohou změnit. Můžeme se změnit, protože jsme viděli chybu našich způsobů. Můžeme se změnit, protože chceme.

Vybudovali jsme tuto Archu, pojmenovanou podle biblické lodi, jako plavidlo pro prostor a čas. Místo, kde se dozvíme o všech rasách, těch objevených, i těch, které na své objevení teprve čekají. Místo, které není omezeno na jednu planetu nebo druh, protože jeho umístění na planetě, je jako říct, že patří druhu, který ji obývá. Ne, Archa musí být o nás všech. Musí patřit každému z nás. Nabízíme tuto Archu vesmíru jako místo ke studiu a místo pro setkávání. Archa bude sloužit jako politicky neutrální zóna, kde se mohou setkat zástupci k řešení problémů prostřednictvím debaty.

Jsem hrdý na to, že mohu otevřít tyto dveře a prosím vás všechny, abyste ji vyplnili obrovskou a pestrou historií, kterou každý druh může nabídnout. Ať tato Archa stojí jako svědectví a hrdý záznam životů, které jsme my a naši předci žili.

Přeloženo z: 2800: The Neutral Zone
Přehled historie v SC: Historie


Předchozí Série Další
2795: Laskavější a šetrnější lidstvo Časová schránka 2872: Pohleďte na Sisyfa

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na star-citizen.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum