(ID:12756) Seznamte se s Xi’An

Autor: Net | Přidáno: 18.12.2013 Kategorie Spectrum Dispatch

UEE Military Intelligence Bureau


Xi’An – Obecné otázky
12756-Meet-The-XiAn_MeetXiAn_FI_1_600

Kde jsou?12756-Meet-The-XiAn_Xian-Front

Xi’Anské císařství, které se nachází podél hranice východních systémů, se skládá z nejméně čtrnácti systémů. Xi’Anská vláda nezveřejnila přesný počet systémů pod jejich kontrolou, ale předpokládá se, že mají větší území hlouběji ve vesmíru.

Jaký druh vlády mají?

Xi’Anské císařství je dědičná absolutní monarchie. Titul císaře se přenáší po rodové linii. Císař má Vysokou radu poradců, z nichž každý představuje jiný aspekt vlády.

Na každé planetě pod kontrolou Xi’Anů je podobně strukturované Rada, která vede tento svět. Tito členové Rady spadají přímo pod svůj protějšek v císařově Radě.

Jaká je struktura jejich armády?

Služba je povinná. Každý muž i žena jsou povinni si odsloužit patnáct let v jedné z větví armády a jsou považováni za členy rezerv po zbytek svého života. Odhaduje se, že aktivních Xi’Anských ozbrojených sil je více než šestnáct milionů. Tento odhad nezahrnuje civilní obyvatelstvo, v němž každý má účinný bojový výcvik.

Jsou Xi’An agresivní?

Od té doby co UEE navázalo kontakt s Xi’An, nebyli agresoři v žádné z válek, o kterých víme. Na základě informací doplněných do Archy je jejich historie prosycena občanskými válkami a mocenskými boji. Během posledních pěti století, Xi’An přijaly alternativní metody válčení, dávají přednost jemnosti a manipulaci před otevřeným konfliktem. Analytici došli k závěru, že to díky vlivu Xi’Anů v roce 2792 mohly být revoluce a následné svržení Imperátora Messera XIX úspěšné.

Vím, že UEE nemělo nejpřátelštější historii s Xi’Any, stále nás nenávidí?

V temném období lidských dějin Imperátor a vláda často používali hrozbu Xi’An jako prostředek zastrašení svých vlastních občanů a jako záminku pro zvětšování armády. I když ani jedna strana nevyhlásila otevřenou válku, bylo mnoho obětí na obou stranách v důsledku tajných operací, sabotáží a špionáže.

Vzhledem k jejich delší délce života, jsou někteří Xi’Ané z té doby stále naživu. Například císař Kray, který vyjednal odvážnou mírovou dohodu se senátorem Akarim v roce 2789 je stále u moci.

V Xi’Anské vládě jsou nepochybně členové, kteří stále nahlíží na UEE s podezřením a nedůvěrou. Současný Imperátor dával vždy jasně najevo, že naši budoucnosti jsou vzájemně propojeny. Lidské korporace, které stále častěji uzavírají dohody o výměně technologií s Xi’Anskými společnostmi, to zřejmě cítí stejně.

Užitečné věty (přepsané foneticky)12756-Meet-The-XiAn_Xian-Profile

Shē’sueren – doslovně „Dobrý den a pozdravy míru“ To je formální pozdrav, který by měl být použit pouze mezi blízkými přáteli nebo s důvěryhodnými obchodními partnery, nebo v naději na uzavření takového pouta. Po použití tohoto výrazu neformálně, nebo při přístupu k situaci s výhružkou nebo podvodem vás Xi’ané okamžitě uvidí jako podřadné. Dalo by se říct, že je to slib pravdy a cti stejně jako pozdrav.

Chac – neformální uvítání. Používá se mezi vrstevníky nebo k podřízeným. Použití tohoto výrazu podřízeným vůči nadřízenému nebo vůči Xi’Anům z vyšší kasty oproti vám budete působit urážlivě.

Athlē-korr – „Bezpečnou cestou“ formální rozloučení.

Gath – Neformální rozloučení.

Vypadá to, že jejich jazyk je velmi společensky postavený a tonální. Co se stane, když udělám chybu?

Většina Xi’Anů může být velmi tolerantní, pokud jde o menší sociální přestupky. Chápou, že častěji než ne, to není úmyslné a dokáží ocenit snahu naučit se jejich zvyky. Ale pokud už nějakého Xi’An urazíte, nemusíte se bát. Nebudou se zlobit, nebo se snažit vás zabít. Xi’Ané považují takové projevy emocí za nedospělé. Jednoduše se odtáhnou a stanou se zdvořilí, struční a nepoddajní.

Většina z těchto sociálních pravidel platí pouze pro prvních několik schůzek. Jakmile je pouto důvěry a přátelství založeno, jsou Xi’Ané docela vstřícní a uvolnění.

PRO DALŠÍ STUDIUM:

JAZYKY – DATABÁZE #5834BX

SPOLEČENSKÉ ZVYKY – DATABÁZE #9934SC

POLITICKÉ DĚJINY – DATABÁZE #3485PS

VOJENSKÁ HISTORIE – DATABÁZE #4432ML

Přeloženo z: Meet the Xi’An

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na star-citizen.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum