Kassandřiny slzy: Díl #7

Autor: Net | Přidáno: 11.1.2014 Kategorie Spectrum Dispatch

Penny zírala na svůj prázdný SysBook. Byl úplně mrtvý. Ani nešel zapnout. To se neděje, ne po tom všem, čím prošla, aby si tuhle mašinku přizpůsobila. Během několika příštích hodin ho rozebrala a zkontrolovala každý centimetr obvodů a drátů. Nic se nezdálo být spálené, rozbité, dokonce ani roztřepené.

CalMasonFI_Crop_CZ_1118
I když přiznala sama sobě, že pád byl přímým důsledkem přístupu k utajovaným souborům, zavrhla to ze dvou důvodů. Zaprvé, soubory o projektu Kassandra byly padesát let staré, a zadruhé, nikdy neslyšela o způsobu, jak na dálku zničit celý systém, ne aniž by dostala nějaké varování. Čtvrtá hodina uplynula a frustrace se opravdu začínala projevovat.

„Poručík Penelope Ayala.“ Ozvalo se ode dveří.

„Co je?“ Vyštěkla, když se otočila ke dveřím. Stáli tam tři vojenští policisté. „Aha.“

* * * * *

Pirátská posádka lodi třídy Constellation s názvem Phoenix spala. Nesser měl létat, ale soudě podle chrápání, které se odráželo od kormidla, ho jeho nápoj přemohl. Než šli spát, připoutali Cala Masona ke zdi mezi kokpitem a předními dokovacími prstenci.

Začal si ukládat do paměti, kde byly uloženy nástroje, cokoliv, co by mohlo přijít vhod, pokud tato situace půjde k šípku. Momentálně se díval po čemkoli, co by bylo možné použít jako paklíč.

Pípání od kormidla vyrušilo Cala od jeho hledání. I přes to Nesser dál chrápal. Posléze slyšel Cal otevření dveří, které vedly do nákladového prostoru a ubikací posádky. Sasha přistoupila ke kormidlu a vypnula poplach. Následoval ji Trunk.

„Dostaň ho sakra odsud.“ Řekla Sasha. Trunk strhl Nessera z pilotního sedadla a Sasha převzala jeho místo.

„Co to k čertu děláš, chlape?“ zamumlal Nesser, než ho Trunk skopl na podlahu vedle Cala.

„Zůstaň ležet.“ Trunk dal nohu na Nesserovu hruď a dodal, „až přistaneme, dostaneš zaplaceno a ztratíš se. Jasný?“

„Blížíme se.“ Řekla Sasha. Trunk přikývl. Pak se oba podívali na Cala.

„Vstaň.“ Řekl Trunk.

Cal vstal. Trunk odemkl pouta od zdi a znovu mu spoutal ruce, zatímco Sasha vytáhla pistoli ze své skříňky a nabila ji. Dotáhla Cala do zadní části lodi, kde byl uložen náklad.

Viděl známý obrys P52 uloženého v podlaze mezi hromadami nákladu. Cal létal s menší variantou stíhače s krátkým doletem, když byl Doma. To byla začátečnická loď, dětský model, ale pro něj to byl prostředek k útěku. Za ta léta poznal svou holčičku skrz naskrz.

Cal zahlédl Mahonyho, lodního mechanika, jak je sleduje od spacích ubikací.

Sasha se zastavila u hromady beden. Otevřela skrytý panel a vyťukala kód. Dveře se otevřely se zasyčením. Všechny samostatné nákladní bedny byly ve skutečnosti jeden velký prázdný pašerácký kontejner.

Sasha pokynula dovnitř pistolí. Cal jej zkontroloval pohledem před tím, než vstoupil dovnitř. Následovala ho a Trunk za nimi zavřel. Tento kontejner byl nedávno použit k pašování lidí. Byla tam stolička a prázdný kbelík, který silně zapáchal. Bohužel pro Cala, který skončil na straně kontejneru s kbelíkem.

„Posaď se.“ Řekla Sasha s úšklebkem. Cal nohou převrátil kbelík a posadil se. Sasha si mu sedla naproti s pistolí namířenou na něj.

„Nebude tě tvoje posádka potřebovat?“ Zeptal se Cal, když si sedal na kbelík.

„Myslím, že to zvládnou. Kromě toho, pokud mě Celníci uvidí na skenu…“povzdechla si Sasha, „řekněme, že by to bylo problematické.“

„Možná, že kriminální životní styl ti nesedí.“

„Ale ne. Ten mi opravdu vyhovuje. Kromě toho, dej jim měsíc nebo dva, a oni na to zapomenou. Vy vždycky rychle zapomínáte.“

„Ale no tak. Pořád se dívat přes rameni? Nevědět, komu můžu věřit? To není způsob, jak žít.“

„Správně, protože žít a umírat z rozmaru vládců UEE je ten správný způsob, jak žít.“

„Je to čestný život.“ Řekl Cal bez váhání. Sasha na něj chvíli zírala, než se rozesmála.

„No, jako někdo, kdo byl na přijímacím konci bomb UEE na Cathcartu, tomu můžeš říkat život, pokud chceš, ale neopovažuj se mu říkat čestný.“

* * * * *

Masa lodí splynula do nejdrsnější podoby řady na hranici s Banu protektorátem. Celnice UEE prováděla důkladné vyšetření před udělením přístupu k přeskokovému bodu. AutoVěže a Drony pokrývaly každý centimetr vzdálenosti mezi kontrolními stanovišti a přeskokovým bodem, aby odradily pašeráky.
Řada lodí, většina z nich obchodníků a dopravců, postupovala vpřed centimetr po centimetru. Phoenix pomalu plul k přeskokovému bodu. Trunk byl u řízení. Nesser chodil kolem za ním a kousal si nehty.

Nakonec byla řada na nich. Phoenix klouzal směrem k checkpointu. Celní agent se ozval na rádiu. Trunk odeslat tagy. Trup lodi hučel, když přes něj přešly skenery.

* * * * *

Zpátky v kontejneru na sebe Cal a Sasha vzájemně zírali. Oba vzhlédli, když uslyšeli skenery. Sasha se podíval zpátky na Cala jako první.

„Podívej se, jakmile se dostaneme skrz, budeme muset učinit rozhodnutí o tom, co s tebou uděláme.“ Rychle dodala, „většina se přiklání k přechodové komoře.“

„Chápu.“

„Ale máš na výběr.“ Na chvíli zaváhala. „Přidej se k nám.“

„Cože?“ Cal s tímhle vůbec nepočítal.

„Viděl jsi Nessera, který končí. Hodil by se nám někdo, jako jsi ty.“ Její smaragdové oči téměř zářily, i přes tlumené světlo. „Bez pravidel a řádu je život divoký, nepředvídatelný, vášnivý. A kdo ví, možná se ti bude líbit. Pokud ne, za pár měsíců si na sebe vyděláš a můžeš se vrátit.“

„Chceš po mně, abych opustil své přátele, svou loď, svou povinnost, abych si zachránil svůj vlastní život?“ Cal vlastně vypadal, jako by to zvažoval.

„Pokud tě to udrží mimo přechodovou komoru, tak jistě.“ Pokrčila rameny Sasha a usmála se, „Není to tak, že by se o tom museli dozvědět.“

„Já bych to věděl.“ Cal se jí podíval do očí, jakýkoli náznak, že zvažuje tento návrh, zcela zmizel. „A to stačí.“

Skenování přestalo. Slyšeli motory nastartovat. Bylo tam známé škubnutí žaludku při průchodu přes přeskokový bod. Cal a Sasha se vrátili zpět ke svým zlobným pohledům.

Po několika minutách dveře kompartmentu zasyčely a otevřely se. Stál tam Trunk. Sasha se protlačila kolem něj. Trunk zvedl Cala na nohy a přivedl ho zpět do nákladového prostoru.

Sasha uložila svou pistoli zpět na své lůžko. Trunk pevně držel Cala a podíval se na ni.

„Jaký je verdikt?“ Zeptal se. Sasha byla zticha minutu nebo dvě. Podívala se na Cala. Díval se zpátky, vzdorovitý.

„Zabij ho.“

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. . .

Přeloženo z: Cassandra’s Tears: Issue #7


Předchozí Série Další
Kassandřiny slzy: Díl #6 Kassandřiny slzy Kassandřiny slzy: Díl #8

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na star-citizen.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum