Kassandřiny slzy: Díl #10

Autor: Net | Přidáno: 26.1.2014 Kategorie Spectrum Dispatch

V systému Nul Grady Monk zabíjel čas při čekání na svůj kontakt tím, že pozoroval jeho jedinou hvězdu. Vědci říkali, že je to pulzující hvězda. Jemu pulzující vůbec nepřipadala. Znovu se podíval na hodiny. Dá tomu chlapovi dalších deset minut, pak se přesune za dalším kupcem. Grady Monk nečeká na klienty. Koutkem oka zahlédl pohyb mimo loď.

CalMasonFI_Crop_CZ_1118
Už bylo sakra na čase, pomyslel si a otočil se. Jeho oči se rozšířily.

Loď Gradyho Monka zmizela v definici pulzujícího výbuchu.

* * * * *

Na palubě Gemini seděl Darrow naproti Penny. Konečně se dostával k příležitosti promluvit.

„Mohla byste být v pořádném průšvihu, poručíku,“ řekl, „váš poněkud rozvláčný monolog vysvětlil vaše důvody pro nelegální přístup k souborům Archivu, ale to nic nemění na skutečnosti, že jste nelegálně získala přístup k utajovaným datům.“

Dveře se otevřely. Stál v nich admirál Showalter. Nevypadal pobaveně. Penny a Darrow zasalutovali. Showalter vstoupil do místnosti, podíval se na Darrowa.

„Nechcete mi vysvětlit, proč obtěžujete mého pilota?“

„Pane, poručík Ayala získala přístup…“

„K souborům projektu Kassandra. Já vím. Mluvil jsem s tvým nadřízeným, synku.“ Řekl Showalter, jeho hlas byl klidný a rozvážný. „Neodpověděl jste na mou otázku.“

„Před třemi měsíci jsme se začali všímat pokusů prolomit Archiv kvůli laboratorním poznámkám týkajících se Kassandry a vysledovali jsme je zpět k vnukovi bývalého vedoucího projektu, Wardenovi.“ Darrow ukázal obrazovku. Objevil se Warden Mahony, stejný chlápek z Phoenixu. „Advokacie přidala Wardena na seznam sledovaných. Před třemi týdny zmizel. Takže když poručík Ayala ‚získala přístup‘ k souborům projektu, obávali jsme se prolomení bezpečnosti.“

„No, ona nepracovala pro toho kluka.“ Showalter pohlédl na Penny. Zavrtěla hlavou. „Takže věc je vyřešena.“

* * * * *

Čtyři systémy odtud, na území Banu, věc zdaleka nebyla vyřešena. Cal se snažil přijít na to, jak přepadnout posádku z Phoenixu, když se objevila najatá výpomoc. Teď se kromě Sashy, Trunka a Mahonyho musel vypořádat i s dalšími šesti střelci.

Cal neslyšel, zda se ji chystají prodat nebo použít. Bez ohledu na to, tahle věc se nesměla dostat ven. Teď jen potřeboval plán, jak to dokázat. Vyvolat zde přestřelku znělo jako špatný nápad. Stačí jedna zbloudilá kulka, bomba se aktivuje a z místnosti, možná celé osady, nezbude nic víc než kaluže břečky.

Cal měl pořád ještě maják z P52 nastaven na pozici Phoenixu, takže nejlepší postup byl dostat se do vesmíru a vaporizovat to. Nebyl nijak zvlášť optimisticky ohledně Cutlass proti Constellation, ale je to pořád lepší, než si to rozdat tady dole. Kromě toho, s křídly byl lepší než s pěstmi.

Sasha tiše mluvila k žoldákům a pak přešla k Mahonymu, který nakládal zbytek kanystrů z projektu Kassandra do bomby.

„Už jsi hotový? Musíme tuhle věc naložit.“

„Jo, pár minut.“ Zamumlal, když pečlivě připojil kanistry k odpalovacímu mechanismu. Sasha se obrátila na žoldáky.

„Jakmile tohle dostaneme ven, jděte na své pozice podél naší trasy. Pokud si budete myslet, že nás někdo sleduje nebo nám jen věnuje příliš mnoho pozornost, chci to okamžitě vědět.“ Obrátila se k Trunkovi. „Platíš je?“

„Jo, vše je zařízeno.“

Cal pomalu vycouval. Chtěl se odtamtud dostat dřív než žoldáci a vrátil se zpět do větrací šachty. Když se dostal ven, nakládali zakrytou bombu na vozík s antigravitačními tlumiči. Sasha kývla na žoldáky, kteří se ztratili v davu. Cal si zapamatoval jejich tváře a odplížil se pryč.

Sasha a Trunk stále hlídali, zatímco Mahony tlačil bombu úzkými uličkami osady Banu. Žádný z chodců jim nevěnoval pozornost. Cal držel krok a sledoval je z dálky, dával si pozor, aby se vyhnul každému z žoldáků, kteří byli vysláni zlikvidovat čmuchaly. Tito žoldáci byli dobří, protože Cal neviděl ani jednoho.

Teprve když naložili bombu do nákladového prostoru Phoenixu, se Cal odpojil a běžel zpět do Cutlass. Vklouzl do pilotního křesla a nastartoval motory. Rychlý sken a maják z P52 zaměřil Phoenix.

Cal je nechal získat určitý náskok, než se je vydal následovat. Mířili zpět k přeskokovému bodu. Cal měl rozhodnout. Nepochybně přišli na způsob, jak dostat bombu přes celní kontrolu, ale Cal mohl poslat zprávu napřed, aby je zadrželi a získali bombu.

Nevýhoda byla, že takhle nedostane kupce, pokud tedy nějaký je. Zvažoval to. Nestojí to za to riziko. Čím déle bude ta věc někde venku, tím více bude příležitostí, že něco Cala překvapí. Už ho nebavilo být překvapený.

„Celní stanice UEE Charlie v systému Ferron. To je poručík Cal Mason, UEE námořnictvo, SYSID#5847DDC. Právě sleduji nebezpečnou zbraň, která každou chvíli vstoupí do vašeho systému na lodi třídy Constellation, možná označení Phoenix. Prosím oddělte a zadržte všechny plavidla odpovídající tomuto popisu a předejte tuto zprávu poručíkovi Penelopě Ayale z UEES Gemini.“ Nastínil všechno, co viděl, jako samostatnou přílohu a zprávu odeslal napřed do retranslační stanice.

To by to mělo vyřešit. Pochyboval, že Phoenix se bude snažit začít bojovat. Bohužel, jak pokračoval v letu, ‚pochybnost‘ se změnila na ‚mohli by‘ a pak ‚s největší pravděpodobností.‘ Nebylo myslitelné, že by se nechali chytit se zařízením soudného dne. Nyní byl Cal přesvědčen, že ohrozil velké množství celníků. Přidal plný plyn a prorazil přeskokovým bodem.

Na druhé straně panoval chaos. Lodě se zmítali prostorem bez energie. Celní stanice byla nouzově uzamčena. Někdo odpálil výboj EMP. Velký výboj. Lodě využily imobilizované ostrahy a závodili skrz přeskokový bod, zatímco několik celních a policejních lodí, které měly energii, bojovalo o udržení pořádku. Bylo to perfektní krytí, aby Phoenix mohl proklouznout.

Cal našel pozici Phoenixu na svém radaru a vydal se za nimi. Když se konečně dostal na dohled, byla v jejich letové dráze jen hrstka lodí. Cal začal připravovat své zbraně. Potřeboval je zasáhnout tvrdě a rychle, vyřadit tolik obranných schopností, jak jen bylo možné, pokud chtěl mít nějakou šan-

Laserová střela se prohnala kolem jeho kokpitu. Cal instinktivně stočil loď na druhou stranu. Marauder se prohnal kolem něj a obloukem se chystal na další průlet. Na jeho skenech viděl Phoenix zvednout štíty. V tu chvíli mu to došlo.

Když Sasha v laboratoři dříve říkala, „jděte na své pozice podél naší trasy,“ neměla na mysli osadu. Měla na mysli ve vesmíru.

„Cale, ty hloupý bas-“ Více příchozí střelby z Phoenixu. Cal stočil loď mimo dráhu střel. Najednou ho Phoenix kontaktoval.

„Identifikujte se.“ To byla ona.

Můžeš hádat.“ Řekl Cal. Maraudr se zařadil za něj a zahájil palbu se svými zbraněmi. Cal otočil věž a opětoval palbu.

„Masone?“

„Musíš přestat.“ Nastala dlouhá pauza.

„Vrať se domů, Masone.“

„Poté, co jsem viděl, co to bomba může udělat…“ řekl Cal. Jeho systém bzučel varování před raketami. Změnil směr a vypustil světlice. „Víš, že to nemůžu udělat.“

„Tvůj pohřeb.“

„Ty nejsi tenhle druh člověka.“ Vyhrkl Cal a doufal, že nezavřela kanál. „Vy převážíte něco, co by mohlo vyhladit miliony, možná miliardy. Vím, že máš nevyřízené účty s UEE a já to chápu, opravdu, ale tohle je prostě moc a myslím, že ty to víš.“

Marauder ho označil IR značkovačem. Sada raket vylétla ze zásobníku a zaměřila. Věž na Phoenixu se otočila a párkrát zasáhla.

Žoldák v Marauderu byl dobrý, ale ne skvělý. Problém byly dvě lodě bojující v tandemu. Cal přerušil pronásledování Phoenixu, otočil se na druhou stranu a stáhl řadu raket za sebou. Marauder pokračoval v pronásledování. Phoenix ne, jeho motory se zablýskly a hnal se pryč.

Cal nakopl sebevražedné brzdy, což vypnulo motory a kompletně otočil Cutlass, aniž by ztratil hybnost. Cal zahájil laserovou palbu na příchozí rakety. Podařilo se mu zničit šest z osmi, než se musel otočit zpět a přidat plyn.

Marauder na Cala zaútočil celým svým arzenálem. Zničil poslední dvě rakety, ale i Cutlass schytala svůj díl zásahů. Štítům se je podařilo zadržet.

Bez raket byl Cal připraven jít do souboje.

Marauder vydržel čtyři minuty.

Podle kurzu Phenixu, měli namířeno k přeskokovému bodu do systému Croshaw. Viděl, jak jejich signál zablikal a zmizel. Byli na druhé straně.

Cal přesměroval všechnu dostupnou energii do motorů. Cutlass vyrazila za nimi.

* * * * *

Darrow poslal své hlášení o incidentu a očekával rozkazy od svých nadřízených. Penny zírala do stropu, znuděná až hrůza. Dveře se otevřely. Mladý podporučík strčil hlavu dovnitř.

„Komunikace pro poručíka Ayalu,“ nervózní podporučík se podíval na Darrowa a odmlčel se, „je to od Cala, madam.“

O deset minut později stála Penny před Showalterem, přehrávala Calovo poselství o Phoenix, bombě, prostě o všem. Showalter zíral před sebe. Jeho oči se zúžily, když poslouchal, ale jeho tvář byla stejně nevyzpytatelná jako obvykle. Darrow byl u dveří.

„Míří k Zemi.“ Řekl Showalter po vleklém momentu ticha.

„Nemyslíte si, že se to tam pokusí prodat.“ Řekla Penn .

„Dvacet ku jedné, že to děcko půjde dokončit, co jeho trhlý děda začal.“ Showalter rozbzučel můstek. „Nastartujte motory. Měníme kurz.“

* * * * *

V systému Croshaw bylo ticho. Byl to průměrný den na téměř všech planetách. Lidé šli do práce. Děti šly do školy. V systému byly čtyři aktivní přeskokové body, jeden vedl do sluneční soustavy a k Zemi, druhý vedl do systému Nul, systému nikoho vzhledem k proměnné hvězdě ve svém středu, třetí vedl do systému Davien…

Cal vystoupil z čtvrtého přeskokového bodu z Ferronu. Jeho radaru chvilku trvalo, než opět zaměřil Phoenix. Byli na kurzu k Nulu. Cal udržoval své pronásledování, proplétal se běžným provozem v systému.

Cal zahlédl v dálce Constellation. Zrychlil, aby snížil vzdálenost. Opravdu to byla Phoenix.

Jeho systémy se zbláznily. Obecná nouzová výstraha byla na všech kanálech. Něco o…

Ale ne. Pomyslel si Cal. Vzhlédl.

Black Talon se vynořil z přeskokového bodu Nul následován desítkami Vanduulských stíhačů. Okamžitě začali napadat celní agenty. Vanduulská vlajková loď a zbytek bitevních lodí klanu se objevily krátce poté. Místní policisté a piloti se náhle otočili, aby bránili systém.

Phoenix letěl kolem vln Vanduulů a zmizel uvnitř vlajkové lodi. Najednou všechny kusy do sebe zapadly. Phoenix nenajal Vanduuly, aby zasáhli systém. To Vanduulové najali je, aby postavili zbraň. To nebyla Mahonyho pomsta, to byl organizovaný Vanduulský úder do srdce nepřítele.

Vlajková loď zahájila palbu svými zbraněmi. Její stíhače se utkaly s ubohým lidským odporem. Cal přepnul na obecnou komunikaci, aby začal organizovat piloty, a vrhl se přímo do rvačky.

Piloti z obou táborů kolem sebe tančili a čekali, až budou moci zasadit vražedný úder. Lasery hořely skrz prázdnotu. Vesmír se stal posetý sutí a troskami. Frenetické brebentění zaplnilo kanály. Byla to válka. Vanduulská vlajková loď změnila svůj kurs k systému Sol, k Zemi.

Cal dorazil vanduulský stíhač, s kterým se utkal a pak zhodnotil situaci. Stručně řečeno, nebylo to dobré. Vanduulové měl více zkušeností, byli více bezohlední. Policie a rozptýlený vojenský personál dělaly nějakou škodu, ale jak Vanduulové likvidovali více a více civilistů, Cal věděl, že se vítr nezastavitelně a nemilosrdně otočí proti nim. I kdyby se jim podařilo zničit stíhače, byli bezmocní proti větším Vanduulským lodím.

Pak uviděl spásu…

Gemini. Krásná Gemini se objevila z přeskokového bodu z Ferronu. Cal hádal, že dostali zprávu. Sedm stíhacích wingů vystartovalo z paluby.

„Mysleli jsme, že jsi mrtvý.“ Řekla Penny rádiem.

„No tak, Penny.“ odpověděl Cal.

„No, až se tě děda zmocní, možná si budeš přát, abys byl.“

„Rád tě vidím, Penny.“

„Nápodobně.“ Řekla Penny. „Půjdeme?“

Vrhli se do boje.

Vanduulská vlajková loď obrátila své zbraně na Gemini. Palubní děla si vyměnila masivní paprsky zkázy napříč vakuem. Štíty vzplály, udržovaly střely v bezpečné vzdálenosti. Menší lodě byly v křížové palbě spálené na popel.

Cal a Penny bojovali bok po boku, jako ostatně vždy. Viděl Phoenix odstartovat pryč od vlajkové lodi. Proplétala se skrz bitvu a mířila zpět k Ferronu.

Jeho štíty vzplanuly. Cal se podíval nahoru. Black Talon a parta kamarádů se na ně řítili.

„Podívej se, kdo je zpátky.“ Řekl Cal.

„Pojďme ho dostat.“ Odpověděla Penny. Cal a Penny se odlepili od svých bitev a přesunuli se ke stíhání Black Talona. Mohli vidět místní piloty, jak se snaží napadnout Black Talona, ale vanduulskému esu nebyli žádnými soupeři.

Cal zahájili palbu na Black Talona, který tančil kolem střel. Penny se snažila vyplnit mezery, ale Black Talon byl příliš hbitý.

Najednou se vyhýbaly výbuchům a raketám od desítek nájezdníků. Cal stěží udržel Black Talona v dohledu, jak se točil prostorem, jeho štíty polykaly zásahy z několika směrů zároveň. Penny se odpojila a stočila s pár nájezdníky.

* * * * *

Na palubě Phoenixu, Sasha pozorovala prázdný prostor před sebou. Její výraz byl vyčerpaný. Trunk byl ve věži. Díval se, jak zoufalý boj zahalil celý systém do podobného výrazu. Slezl po žebříku a připojil se ke své nevlastní sestře v kokpitu.

„Dostávají tam pořádně zabrat.“ Řekl po dlouhé odmlce.

„Není to náš problém.“ Řekla Sasha tiše. Neznělo to přesvědčivě.

„Technicky vzato…“ Začal říkat Trunk, ale zarazil se.

„Co?“

„Já nevím. Udělali jsme svou práci a dostali jsme zaplaceno. Takže technicky vzato, naše odpovědnost k nim je teď vyřízená. Můžeme si dělat, co chceme.“

Seděli v tichosti.

„Já jen říkám…“ řekl Trunk.

* * * * *

Zpátky do bitvy. Několik štítů na vlajkové lodi Vanduulů selhalo. Exploze vytvářely tečkovaný vzorec na boku lodi. Gemini dostávala svůj poctivý podíl zásahů. Jedna z hlavních zbraní byla čistě odstřelena, což způsobilo výbuchy munice v podpalubí, které zhyzdili trup jako puchýře. Ostatní Vanduulské bitevní lodě se speciálně zaměřili na její motory. Masivní letounovka UEE začala zpomalovat.

Cal napnul svůj zrak k vlajkové lodi. Bomba musela být stále tam. To by dávalo smysl. Bylo to nejbezpečnější místo vzhledem k okolnostem a byla to jediná loď razící si cestu k přeskokovému bodu do Solu. Hádal, že bude moci skočit během několika minut.

„Penny, kryj mě.“

„Co to děláš?“

„Tohle nejspíš nechceš vědět.“ Cal stočil svou loď kolem Black Talonovy střelby a vyrazil k vlajkové lodi. Black Talon vyrazil za ním, ale Penny ho odřízla, což poskytlo Calovi náskok.

Slyšel v rádiu Penny klít. Ohlédl se. Byla zasažena. Jeden z jejích motorů byl mimo. Black Talon a stíhače Vanduulů se stáčely, aby ji dorazili. Cal se podíval zpátky na vlajkovou loď blížící se k přeskokovému bodu.

Bylo to buď, a nebo.

Jak se Cal natáhl po brzdících tryskách, něco prolétlo kolem jeho lodi k Penny. Laserové výbuchy zničily vanduulské Scythe ještě před tím, než mohly zaútočit. Black Talon se odtrhl, aby se vyhnul střelbě.

Byl to Phoenix.

„Hodně štěstí, Masone.“ Bylo vše, co zaslechl v rádiu, než Phoenix zažehl své motory a vyrazil pryč. Penny se podařilo přimět motor, aby opět naskočil a odlétla do bezpečí.

Cal se znovu zaměřil na vlajkovou loď a nasadil vážný výraz. Vzpomínal na uspořádání lodi z doby, kdy na ní byl. Vizualizoval si hangár. Hluboký, kavernózní ale s dostatkem prostoru pro manévrování. Vlajková loď zmizela v přeskokovém bodu.

Laserové výstřely se prohnaly kolem něj zezadu. Black Talon byl zpět na jeho šesti. Cal zapnul přídavné spalování. Cutlass vystřelila k přeskokovému bodu a zmizela s Black Talonem přímo za sebou.

Prostor se proměnil na šmouhu. Autopilot převzal řízení a zpomalil loď na bezpečnou rychlost. Cal ho vypnul a držel plyn dole. Byl v přeskokovém bodu mezi systémy Croshaw a Sol již mnohokrát. Měl jen asi pět minut před tím, než vyletí na druhé straně.

Něco rozdrtilo jeho křídlo. Vlajková loď se pomalu přestala mihotat mimo dohled. Rám Cutlass sténal, jak se kroutil. Cal vylétl před vlajkovou loď. Se štěstím se mu podařilo vypnout přídavné spalování a otočit loď. Najednou byl nabrán do hangáru. Skenoval letovou palubu pod sebou. Zmatený Vanduul vystřelil z ruční palné zbraně a něco na něj křičel.

Tři minuty .

Udělal kompletní průlet přes celou letovou palubu, ale ne-

Tam. Mechanici nakládali bombu do vanduulského bombardéru. Cal otočil Cutlass kolem. Black Talon se náhle dostal do jeho zorného pole, přibližoval se. Cal se snažil nenechat se jím rozptýlit. Soustředil se na svůj cíl. Věděl, že nedostane další šanci.

Dvě minuty.

Black Talon na něj zaútočil, zbraně planuly. Cal vystřelil.

* * * * *

V Solu bylo ticho. Posily se shromáždily před přeskokovým bodem. Předek vanduulské vlajkové lodi prorazil přes přeskokový bod. Všechny lodě námořnictva UEE začaly nabíjet své zbraně. Ale nevystřelily.

Pouze přední polovina vanduulské vlajkové lodi se vypotácela z přeskokového bodu, zadní polovina byla pryč. V ten moment se Calova Cutlass vynořila z hangáru. Také byla zasažena Kassandřiným plynem. Okamžitě se katapultoval. Hybnost ho vymrštila směrem k linii zbraní námořnictva. Otočil se a díval se jak se vlajková loď Vanduulů mění na molekulární břečku v nulové gravitaci. Cutlass také. Byla to škoda. Začínal mít rád tuhle loď.

Nyní, když adrenalin ustoupil, ucítil ostrou bolest v noze. Cítil, že je zlomená.

Povzdechl si a mával na kavalérii, aby ho vyzvedla.

* * * * *

Cal vstoupil na Gemini za bouřlivého potlesku. Kerney, obří mechanik, ho přepadl velkým medvědím objetím. Penny čekala s rukama v bok a úsměvem. Cal jí zasalutoval. Přikývla.

Piloti a posádka ho poplácali po zádech, když kulhal přes palubu. Dav se rozestoupil a on se ocitl tváří v tvář admirálovi Showalterovi. Cal se postavil do pozoru a zasalutoval.

„Pane.“

Showalter na něj zíral několik okamžiků.

„Pohřbili jsme tě, Masone.“

„Promiňte, že jsem to zpackal, pane.“ Cal se snažil neusmát. Byl to už čtvrtý pohřeb, který mu patrně uspořádali. „Budu se snažit příště zůstat mrtvý.“

Showalter zavrtěl hlavou a odešel.

Cal strávil další dva týdny na ošetřovně s nohou v sádře. Snažil se hledat případné zprávy o Sashe nebo Phoenixu. Loď byla nalezena opuštěná v blízkosti Terry. Ona zmizela.

O čtyři dny později začínal znovu cítit to svrbění, které na člověka přijde, pokud zůstane na zemi příliš dlouho…

KONEC…

Systém Nul. Mrchožrouti se probírali vznášejícími se kousky nákladní lodi. Tagy prozrazovaly, že patřila nějaké špíně jménem Grady Monk. Většina z nich byla šrot, ale kredity jsou kredity. Časy byly těžké. Radar začal pulsovat s novým kontaktem. Mrchožroutka spustila sken, ale nemohla dostat ID. Vyhlédla z kokpitu. Vanduulské Scythe se prohnalo kolem. Mrchožroutka vyskočila s výkřikem. Neotočilo se ani nezaútočilo, mířilo přímo k teritoriu Vanduulů.

Před tím, než zmizelo do prázdna, si všimla, že jedno z jeho křídel vypadalo, jako by bylo namočené v černé barvě.

Přeloženo z: Cassandra’s Tears: Issue #10


Předchozí Série Další
Kassandřiny slzy: Díl #9 Kassandřiny slzy
  1. Autor: Net | Přidáno: 26.1.2014, 20:04

    Poslední díl z celé série. Pokud jste začali číst až teď, tady je přehled dílů.
    Pokud najdete chyby v překladu, tak je přidejte do stejného vlákna, já překlad opravím.

    PS: Také vám přišel ten poslední díl nějak delší? 😀

  2. Autor: solta | Přidáno: 28.1.2014, 15:29

    parada díky za překlad

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na star-citizen.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum