(ID:12850) SPIS ADVOKACIE: Twor, Wynton: Pašerák

Autor: Net | Přidáno: 6.2.2014 Kategorie Spectrum Dispatch

Vnitro-agenturní zpráva Advokacie

Komu: SC Norman Zendra

Vložil: SFA Gannon Fields

RE: Složka případu #bf234

12850-ADVOCACY-CASE-FILE-Twor-Wynton-Smuggler_AdvocacySmuggler_FI2_600Zpráva o incidentu: Podezřelý Wynton Twor (29 let, původ: systém Croshaw, osobní soubor: #CSW-5432_DW_212) byl zadržen při pašování myslícího nákladu přes systémy UEE. Podezřelý se pokusil přistát v systému Killian za použití padělaných reg-tagů. Při konfrontaci s místními autoritami podezřelý odhodil nákladový prostor a uprchl k nejbližšímu jump-pointu (známé jako „odhoď a skoč“). Agenti Advokacie zasáhli v Teře, zneškodnili plavidlo podezřelého a nalodili se.

Na palubě se našli hojné údaje, modifikace a důkazy života stráveného věnovaného trestné činnosti (konkrétně pašování jak nákladu, tak otroků). Podezřelý byl převezen na stanici Advokacie Terminus až do soudního přelíčení.

Ani ne deset vteřin poté, co jsem vstoupil do zadržovací cely, podezřelý Twor chtěl uzavřít dohodu. Zoufale se snaží vyhnout trestnímu rozsudku jakéhokoliv druhu a je ochoten prozradit všechno, co ví o nelegální přepravě, své kontakty a sítě zločineckého syndikátu, výměnou za shovívavost.

Tvrdí, že má detailní znalost následujících témat, ale odmítá dále vypovídat, dokud nedostane patřičnou nabídku zprošťující ho minulých zločinů:

ÚPRAVY LODÍ

Twor vysvětlí typy modifikací, kterými standardní pašerácká lodě projdou, včetně, ale ne pouze: falešné nákladní prostory a dopravní techniky, jakož i seznam mechaniků, kteří provedou konverzi.

Zdá se, že existuje jen velmi málo specializovaných nákladových prostorů navržených a postavených výhradně pro pašování. Aby bylo možné vyhnout se detekci, většina pašeráckých nákladových prostorů je zakoupena přes legitimní prodejce a pak upravena podle pašeráckých specifikací. Změny mohou zahrnovat stínění skenování a/nebo dražší projekční stínění (obsah se posléze při skenování jeví jako něco legitimního). Pro pašeráckou elitu jeden inženýr z kriminálního podsvětí zdokonalil nový typ zářiče, který může skutečně přímo tlumit výsledky našich skenerů. Twor tvrdí, že viděl technologii v akci, ale neuvedl, zda ví, kdo je zločinný inženýr, nebo jak získat jeho/její služby. Pokud je to pravda, měli bychom upozornit všechny celní a pohraniční agenty na existenci této nové technologie.

Existují opravny, které za určitý obnos dokáží přizpůsobit téměř jakékoli plavidlo pro účely pašování. Tento proces účinně rozebere a přestaví vnitřek plavidla, čímž vytváří skryté oddíly a panely po celé lodi. I když tato operace snižuje celkovou nákladní kapacitu, značně sníží možnost nalezení menšího kontrabandu. Twor nabídl jeden takový obchod jako projev dobré víry (Cass’s Haul & Trunk Repair, Idris systém, osobní soubor přiložen), ale tvrdí, že zná nejméně dalších šest.

ČERNÍ OBCHODNÍCI/KRIMINÁLNÍ SYNDIKÁTY

Základem pašování je podvod. Stejně jako akt sám je transport nelegálního zboží/bytostí pod pozlátkem legitimity, sítě, které profitují z této dopravy, jsou většinou skryté mezi „poctivými“ firmami a za vzornými osobnostmi.

Pašeráci si vydělávají na živobytí tím, že znají, které podnikatelé, politiky a příslušníky zákona je možné koupit, nebo s nimi obchodovat. Znát rozdíl je první překážkou pro rádoby pašeráky.

Obchodování s „nezávislými“ zaměstnavateli nese svou vlastní řadu výhod/nebezpečí. Vždycky je tu šance, že zaměstnavatel je tajný agent, nebo že by mohl najmout pašeráka pro přepravu extrémně nebezpečného nebo nestabilního materiálu. Naopak, pokud pašerák není schopen dokončit svou smlouvu, následky jsou nepatrné. Jejich zaměstnavatel může vypsat odměnu na pašeráka, ale bude malá a půjde se jí vyhnout. Z tohoto důvodu, většina začínajících pašeráků se vytrénuje na nezávislých podnikatelích v příhraničních světech, než povýší v kriminálním žebříčku: Syndikáty.

Podle nejnovějších studií, zločinecké syndikáty generují dvacet osm procent svých příjmů z prodeje a přepravy odcizeného nebo ilegálního zboží. Práce pro syndikát se obvykle vyplatí podstatně méně než pro nezávislého kontraktora, ale můžete se spolehnout na syndikátem založenou síť zkorumpovaných úředníků a přístavních ploch. I když to může znít jako výhodnější, do očí bijící porušení smlouvy se Syndikátem bude mít téměř jistě za následek příkaz k popravě. Nemluvě o tom, že právní sankce jsou podstatně vyšší, pokud jste zatčen ve službách zločinného spolčení.

TECHNIKY ÚNIKU/PROTIOPATŘENÍ

Přeprava nelegálního zboží přes území UEE je plná potenciálních nebezpečí. Vlastní slovy pana Twora: „Vaše loď je váš život. Ujistěte se, že je holka namazaná na všech správných místech. Poslední věc, kterou chcete, je, aby se něco mechanického porouchalo, když ji budete potřebovat.“ Zaměstnaný pašerák se bude muset vyhýbat policii, skenování, dokonce i ostatním pirátům.

V souladu s tématem pašování a klamu, průměrný pašerák použije odhoditelné hardpointy „aby neukázali svou ruku“, slovy podezřelého.

„Na své lodi bych mohl mít tři, čtyři trysky navíc, ale já je neukážu. Schovám je. Je to všechno o dojmu. Chci, aby si kdejaký skif myslel, že zná moje číslo, než odpálím show, víte?“

Hodnocení agenta: Navrhoval bych, aby Advokacie zvážila jeho nabídku. Jak všichni víme, pašování je fluidní operace. Pro každý pokrok nebo protiopatření, které jsme vymysleli, se zdá, že se přizpůsobí a pokračují jako obvykle. Tohle by poskytlo příležitost obvinit mnoho řadových pašeráků, únosců, a montérů, kteří působí napříč systémy, stejně jako by to poskytlo příslušníkům zákona moderní vhled do pašerácké mysli.

. . . KONEC SPISU

Přeloženo z: ADVOCACY CASE FILE: Twor, Wynton: Smuggler

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na star-citizen.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum