(ID:12903) Aktuální zprávy: Vzestup InfoAgenta

Autor: Net | Přidáno: 25.2.2014 Kategorie Spectrum Dispatch

Informace jako měna; Vzestup InfoAgenta

Rachel Combs

12903-News-Update-Rise-Of-The-InfoAgent_InfoAgentArticle_FI_Crop_600Jak se vliv UEE rozšířil po celém vesmíru, lidstvo vidělo vzestup nové specializace, InfoAgenta. Tito profesionálové tráví své životy tím, že se stanou uzlem informací v jejich systému, vždy znalí nejnovějších pracovních příležitostí, místních informací o systému, dokonce i klepů. Dobrý InfoAgent bude pěstovat vztahy s místními obyvateli i turisty, aby měl aktuální informace o událostech, často dříve, než se o nich dozví zpravodajské organizace. Aby si toto ulehčili, rostoucí podíl InfoAgentů vlastní nebo kupují bary a hotely v přístavištích.

Ve věku mezihvězdného cestování a superpočítačů se mnozí divili, proč by lidé byli tak závislí na takovém netechnologickém systému. Jednoduše řečeno, komunikace nějakou dobu trvá. Dokonce i ty nejlepší digitální shromážditelé novinek a média jsou závislí na systému na bázi relé, který neustále doplňuje a aktualizuje datová vlákna tam a zpět do Centrálního Archivu. Vzhledem k tomu, že jde o konstantní proud všech dat ze všech koutů UEE, tak chvíli trvá je analyzovat a šířit. Z tohoto důvodu, lidé vždycky spoléhat nejvíce na ústní informace, zejména když pocházely z důvěryhodných úst. Podivnou shodou okolností s ohledem na subjektivní povahu paměti je InfoAgentovi svěřeno, aby si pamatoval to, co stojí za zapamatování si. On nebo ona je filtr a opatrovník relevantních dat. Pro ilustraci se zamyslete nad následujícím scénářem. Občan Wilkes vyhlásí nabídku práce pro žoldáky, aby bránili jeho majetek před hrozícím nebezpečím. Datastream hlásí nabídku, kompenzacei a možná i odkaz na veřejný soubor o občanovi Wilkesovi. Nabídka je pak přenášena prostřednictvím veřejných DataServerů a stane se viditelná v celém UEE. Nicméně dobrý InfoAgent ví, že práce není legitimní. On nebo ona ví, že občan Wilkes trpí demencí a učinil totéž tvrzení ne méně než šestnáctkrát za poslední desetiletí.

Obecně platí, že InfoAgenti se nepřidávají ke gildám, syndikátům ani organizacím. Oni jsou nejlepší přítel každého z nás a jejich nezávislost je ctnost, která symbolizuje nestrannost. V důsledku toho práce, které nabízejí, častěji pocházejí od soukromých občanů, menších společností, a neobčanů, kteří si nemohou dovolit nebo nechtějí platit gildovní minima. Práce přes InfoAgent neudělají z průměrného pilota boháče, ale můžou pomoci s vybudováním základní reputace a kariéry.

Kromě zprostředkování práce mohou být InfoAgenti najati na vyjednání obchodních nabídek. Je známo, že průzkumníci, kteří objevili naleziště minerálů vklad nebo získali data NavDrive nového přeskokového bodu, si najali InfoAgenta, aby jako prostředník vyjednal soukromý prodej těchto informací, namísto jejich běžnější registrace v UEE. Ten, kdo si tyto údaje koupí zaplatí vyšší cenu, než je standardní výplata UEE, ale bude mít soukromý přístup k nedotčeným nerostům, nebo dokonce celému systému… tedy až do doby, než je objeví další pilot.

Otázka legality je spornou otázkou pro širokou veřejnost, řídící orgány a dokonce i samotné InfoAgenty. Někteří agenti se domnívají, že jejich postavení je základním pilířem společnosti, pohlíží sami na sebe jako služebníky veřejnosti, od kterých je integrita vyžadována, a proto odmítají zprostředkovat nelegální kšefty a informace. Jiní jsou ambivalentní, pokud jde o to, odkud informace pochází a za jakým účelem je použita. „Informace je informace,“ říká Trevor Elias v Killianu. „Nikomu neubližuji, já ji jen předávám těm, kteří ji chtějí slyšet.“

O tom, zda jsou InfoAgenti, kteří se zabývají výhradně ilegálními daty, není pochyb. Tato reportérka nebyla schopna obejít jejich neortodoxní bezpečnostní protokoly, aby skutečně s jedním mluvila, ale nepochybně jsou i tací. Tito temní zprostředkovatelé představují nebezpečí sami o sobě, protože téměř jistě působí jako místní zástupci pro kriminální syndikáty. Proto mohou ovládat nepěknou sílu těchto organizací, kdyby je pilot podrazil.

Možná, že to, co je nejvíce fascinující na tomto povolání, je jeho nepopsatelný a proměnlivý koncept. Být horníkem je jednoduché, těžíte, extrahujete rudy, a pak ho prodáte nebo sami zpracujete. Žoldáci poskytnout svůj život, loď a odborné znalosti k obraně nebo útoku. Hodnota InfoAgenta je mnohem méně hmotná – je určená na základě informací, které on nebo ona má. Takže zatímco jsou „zavedení“ InfoAgenti prakticky na každém rohu vesmíru, je tam vždy prostor pro schopného nováčka. InfoAgent je jak přítel, tak prostředník. Pokud vám lidé začnou svěřovat informace a vy se naučit jak organizovat konexe, pak se i vy můžete stát InfoAgentem.

. . . KONEC PŘENOSU

Přeloženo z: News Update: Rise of the InfoAgent

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na star-citizen.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum