Léčení ve Star Citizenu

Autor: walltar | Přidáno: 22.11.2014 Kategorie Mechaniky| Novinky

Většina z vás určitě četla článek Život a Smrt ve Star Citizenu, který se věnoval mechanice smrti v SC. Teď je čas na článek, který celou mechaniku smrti popisuje mnohem podrobněji z pohledu hry v FPS. Připravte se na delší čtení.


1


Na začátku vývoje byla Chrisova vize smrti, která měla přinést nový a zajímavější systém. Můžete si o tom přečíst v Death of a Spaceman, ale nejdůležitější je to, že hra bere smrt velice vážně. Aby byl svět Star Citizena uvěřitelný a podmanivý, tak jsme vytvořili design pro systém, který nebere hráčovu smrt jen jako respawn. Je možné přežít zničení lodě, přežít zranění z bitvy… ale je také možné přijít o postavu úplně.

Ještě nedávno byla mechanika smrti ve Star Citizenu celkem široký koncept. Něco co jsme chtěli do hry přidat se spuštěním Persitent Universe, něco co jsme nepotřebovali v Hangar Modulu, nebo Arena Commanderu. S přicházejícím FPS modulem se tohle mění. Klíčová část FPS je systém životů. Výzvou pro tým v Illfonicu bylo: Jak přenést Chrisovu vizi do FPS systému zdraví? Chceme, aby byla každá přestřelka důležitá a aby hráč poznal jak radost z vítězství, tak důsledky porážky.

Nakonec se tým rozhodnul jít proti zažitým mechanikám regenerujícího se zdraví a okamžitých respawnů. Co následuje, jsou mechaniky zdraví FPS modulu a to jak byly implementovány; jako většina Star Citizena, se i FPS modul odliší od normy a zkusí něco, o čem si myslíme, že je výjimečné.

Zdraví Postavy

Pro zdraví postavy jsme vytvořili systém končetin s různým poškozením, stálostí a reakcemi, které si myslíme, že udělají FPS boj více taktickým a zajímavým.

Abychom vše udrželi v duchu totální uvěřitelnosti, poškození končetin je v FPS boji vážným nebezpečím. Všechny části těla mají své vlastní zdraví. To znamená, že zde není žádné „celkové zdraví“ namísto toho deset různých částí těla (nazývané končetiny, více níže) trackují své vlastní zranění a mají dopad na celkové zdraví každého občana. Množství poškození, které končetina obdrží je modifikováno dalšími faktory, jako brnění, nebo okolí. Například pokud máte brnění na jedné z částí těla, omezí to poškození, které obdržíte. Ve hře jsou 4 stupně poškození pro každou končetinu, každá dopadá na ovládání postavy. Jsou to:

 • Normální – Jste připraveni k boji.
 • Zraněná – Zraněné končetiny vám mohou dělat problémy s mířením, chůzí nebo dalšími funkcemi, které potřebují tuto končetinu. Končetiny mohou být zraněny, pokud jsou moc blízko k elektrické jiskře, ohni, vnějšímu výbuchu, nebo jsou zasaženy objekty prostředí. Lehce obrnění hráči mohou být zraněni velmi rychle.
 • Poškozená – Poškozené končetiny jsou nepoužitelné a hráč je nemůže používat, pokud se mu nedostane ošetření na bojišti, nebo v mobilním trauma systému (Viz Léčení). Toto je stupeň po zranění, kde bolest je těžká, a nezáleží na tom, a bez ohledu na to která končetina je poškozena, hráč bude mít problémy s pohybem. Pokud je jedna z jejich nohou poškozena, padnou k zemi a budou se plazit.
 • Zničená – Končetina v této fázi je prakticky pryč. Hráč s největší pravděpodobností vykrvácí. Je to většinou něco jako ruka utržená výbuchem. Pokud je zničená končetina ruka, tak nebudete moci používat zbraně, které tuto ruku vyžadují. Například obouruční zbraně vyžadují, aby obě ruce byli v lepším stádiu, než zničené. Efekt je také přítomen, aby simuloval bolest, která na hráče působí. Pokud se hráči dostane pomoci od někoho s léčebným vybavením tak končetina je pryč a nemůže být použita, ale hráč se může pohybovat a pokračovat v boji (pokud chybějící končetinou není noha).

 

Damage-ScreenshotsKončetiny

V současném systému máme 10 končetin, které mohou dostat izolované poškození.

 • 1. Hlava
 • 2. Torso
 • 3. Pravá horní část rukou
 • 4. Pravá dolní část rukou
 • 5. Levá horní část rukou
 • 6. Levá dolní část rukou
 • 7. Pravá horní část nohou
 • 8. Pravá dolní část nohou
 • 9. Levá horní část nohou
 • 10. Levá dolní část nohou

 

Poškození končetin je měřeno v procentech, Normální je 90% nebo víc, Zraněná je mezi 90% a 50%, Poškozená je 50% až 1% a zničená je 0%. Končetiny budou přecházet mezi stádii poškození na základě zdraví, které končetině zbývá. Modifikátory, jako brnění, nebo atmosféra mají také dopad na množství zdraví.

Identifikování Poškození Končetin

Existuje mnoho způsobů, jak může být poškození identifikováno. Tady je několik:

Vizuálně – Poškození končetin bude pozorovatelné hráči; zásah vyústí v poškození tak jako u lodí.

– Hud Helmy / mobiGlas – Když končetina změní stadium, ikona této končetiny se na obrazovce změní na současné stádium. Toto bude dostupné, jen pokud máte biometrický přídavek na vašem mobiGlas nebo vaše brnění má biometrické monitorování.

Zařízení – Některé zařízení umožní hráčům monitorovat jejich zranění, což zahrnuje lékařskou výbavu a další HUD vybavení.

Pokud nenosíte potřebné vybavení, nebudete mít indikátor ukazující vaše zranění. Bude pro vás kritické věnovat pozornost ostatním příznakům, jako zrychlené dýchání, kulhání, ztrátě končetin, tunelovému vidění a podobně. HealthPokud postava krvácí, tak spadnete na zem, budete v takové agónii, že se nebudete moci hýbat. Pokud budete mít potřebné vybavení, budete moci dohlížet na stav zdraví lépe.

Tyto obrázky ukazují to, jak můžete vidět celkové zdraví, každý status je násilnější a má jinou barvu aby jej bylo lehčí rozeznat.

Pokud sledujete poškození vizuálně, nebudete mít informace z dedikovaného skenu… pokud vás někdo ve Star Citizenu zasáhne, uvidíte to (a taky všichni ostatní).

Léčení

Pro náš ekvivalent respawnu (když se vám podaří zamezit permanentní smrti) jsme chtěli systém, který dává hráči důvod nechtít umřít: Žádné obyčejné objevení se několik metrů od vašeho těla.

Koncept je jednoduchý. Ve světě Star Citizena je celkem těžké instantně hráče zabít, namísto toho je pravděpodobné, že obdrží těžké zranění, což ho zneschopní, dokud ho spřátelený hráč neodtáhne do bezpečí a neposkytne mu lékařskou pomoc. Pokud má hráč kritické zranění končetiny vyléčeno aspoň do stavu Zranění, tak se může vrátit do boje. Samozřejmě, pokud nikdo nepomůže člověku na zemi a druhá strana se k němu dostane dříve, tak má možnost zajistit aby se jejich nepřítel už do boje nevrátil… Nebo můžou být více humánní a mohou jej zajmout.

Je důležité znova říci, že tímhle systémem chceme odejít od současného trendu, kdy se schováte za překážkou a chvíli počkáte, než se zase vrátíte do boje. Mimo realizmu, si také myslíme, že by tohle mohlo napomoci kooperaci mezi hráči, protože budete odkázáni na jejich pomoc, pokud obdržíte zranění končetiny, a také to podpoří kalkulovaný přístup k taktice, budete muset být opatrní, abyste zůstali pohromadě.

Tělo také nevydrží neomezené množství léčení, pokaždé když použijete dočasné léčící zařízení na bojišti, potence dalšího léčení se sníží. Po čase nemůžete udělat nic jiného, než vzít zraněného druha do řádné nemocnice, aby ho plně uzdravili, nebo riskujete, že umře na svá zranění.

 

RightArmDamage

Táhnutí hráče

Pokud se váš spolubojovník nemůže hýbat (končetiny jsou zničené, nebo blízko zničení) můžete mu pomoci, tím že jej odtáhnete do bezpečí do léčebné komory. Tohle je kontextuálně senzitivní akce která táhne hráče na základě chycení je za ramena. Když je hráč tažen, tak ztratí možnost ovládání. Je tu jedna výjimka … pokud jsou vaše nohy zničené, ale nekrvácíte, potom budete mít stále možnost mířit.

Hráč, který je tažen, může zrušit táhnutí, pokud nechce, aby s nimi bylo hýbáno. V tomto případě je zde krátký cooldown před další možností táhnutí. Hráč, který táhne, používá obou rukou.

 

Existují 4 způsoby jak táhnout hráče:

 • Ležící na zádech, je tažen za ramena
 • Ležící na zádech, je tažen za nohy
 • Ležící na břiše, je tažen za ramena
 • Ležící na břiše, je tažen za nohy


Personal_Med_KitLékařské zařízení

Budou existovat dva způsoby, jak se hráč může vyléčit, přes polní zařízení a intenzivní systémy, které najdete jen v ošetřovnách a lékařských stanicích. Zkráceně, pokud jste v bojové zóně, nemůžete se vyléčit do plné kapacity. Pokud jste vážně zraněni, musíte projít s postavou procesem správného zotavení.

Polní zařízení jsou přístroje, které mohou nést hráči, nebo NPC, které jsou schopné= poskytnout dočasnou léčbu pro různá zranění. Mohou zrušit bolest, zastavit krvácení, obnovit vitální systémy a utišit tělo, takže je schopné znovu pracovat. Tyto zařízení neumí obnovit tkáň, ale mohou poskytnout dostatek bílých krvinek k vyléčení malých zranění v extrémně krátkém čase.

Jedním z příkladů může být DYNAPAK od CureLife, což je kompletní multifunkční individuální systém první pomoci, který byl sestrojen pro obtíže polního užití. S proprietárním sérem od CureLife, jeden DYNAPAK podpoří léčení nezávažných zranění a dostane vás zpět na nohy.

Intenzivní systémy jsou zdravotní služby, které naleznete jen na ošetřovnách, nebo v nemocnicích. Jsou to lékařská zařízení plného formátu, které mohou obnovovat tkáň a tak léčit mnohem závažnější zranění, také mohou nahrazovat krev a provádět další operace díky pokročilému 3D tisknutí. Existují také úplně nové systémy, jako Calliope, které umí kompletně rekonstruovat vzhled člověka.

Váš celkový zdravotní status je vlastně součet všech končetin a jak každá končetina prochází různými stupni poškození, tak se celkový zdravotní stav rychle mění. Váš zdravotní status se nemění lineárně a může být smrtelný s exponenciální rychlostí. Pokud například ztratíte hlavu, tak pro vás lékařské zařízení moc neudělá.

Krvácení

Krvácení je nepřítel. Pokud krvácíte, tak je pravděpodobně po vás. Ale je tu stále naděje! Věnování pozornosti vašemu zdraví je kritické.

Pokud hráč obdrží velké množství poškození v jednom zásahu, poškození neovlivní hráčovo zdraví okamžitě. Namísto toho část poškození bude tikat postupně. Toto má simulovat to, že hráč nezemře na jeden zásah, ale vykrvácíte. Jakmile hráč obdrží tento typ poškození, tak začnou ztrácet zdraví stanovenou rychlostí, což jim dá omezený čas než zemřou, pokud se nedostanou k lékařskému zařízení, nebo na ně přátelský hráč nepoužije lékařský přístroj. Pokud hráč obdrží masivnější množství poškození do jedné končetiny jednou ranou, následuje to podobnou formuli, jen ve větším měřítku. Je potřeba také se zmínit, že při těžkém krvácení nebude hráč moci mířit, protože bolest je příliš silná.

Přiveďte lodě

Cutlass-Red-BaseCo je Star Citizen bez lodí? Jak víte, FPS je vytvářeno, aby podpořilo zaměření hry na lodě, ne aby ho nahradilo. Takže, jak se tyto mechaniky doplňují? Odpověď je, že je tu značné množství strategie.

Vesmírná část Star Citizena bude obsahovat robustní systém záchrany. Search and Rescue mise jsou jen jedním z typů misí, kde jsou hráči povoláni k tomu, aby zachránili jak NPC, tak hráče, které někdo sestřelí. Použitím stejného systému, o kterém jste si přečetli dříve může hráč přijít ke tejným zraněním při vesmírném boji… a není pravděpodobnějšího místa, kde k tomuto může přijít, než při opuštění lodě, nebo jejím zničení.

Představte si sledování tísňového majáku sestřeleného pilota, který pluje ve vesmíru. Nasadíte si váš EVA oblek, vypustíte atmosféru a opustíte loď, abyste ho zachránili. Když hráče dostanete na loď, zjistíte, že schytal zásah do ruky, nebo do hrudníku. Tady znova nastupuje FPS mechanika a musíte ho stabilizovat na cestu do nemocnice.

Pokud si nenesete takovou nemocnici s sebou. Množství lodí ve Star Citizenu nese palubní ošetřovny, nebo mají možnost je nainstalovat. Ve čtvrté vlně lodí je také velká dedikovaná nemocniční loď, což umožní ještě více zotavených hráčů (a možná bude fingovat jako mobilní respawn bod pro ne úplně permamrtvé občany).

Ošetřovna je ale strategickou zátěží: Přijdete o část nákladového prostoru a potřebujete energii, abyste mohli podporovat tento systém… ale pokud chcete zachraňovat ostatní piloty, a dostat je zpátky rychle do boje, je to jedna z možností. Očekáváme, dost emergentního gameplaye: Pirátské skupiny mohou mít s sebou Cutlass Red (nebo podobně vybavenou loď), která je doprovází, aby se jednotliví členové týmu mohli rychle vrátit do boje.

Do Budoucna

I když to zní komplikovaně (nebo alespoň jinak) silně cítíme, že tento systém zachycuje Chrisovu vizi pro vesmír. Jak jsme již řekli na začátku, chceme, aby na každém souboji záleželo. Je důležité si uvědomit, že zkušený hráč bude moci v našem bojovém systému prospívat a užívat systém zdraví ve svůj prospěch.

FPS souboj ve Star Citizenu je dalším důležitým krokem v evoluci hry. Myslíme si, že náš systém je něco nového a i když nutí hráče hrát jinak, než jsou zvyklí, zážitek a čistá zábava, kterou dovoluje, jsou něco speciálního. Může chvíli trvat, než tenhle systém pochopíte, ale zaručujeme vám, že jste nikdy neviděli nic podobného. Chtěli jsme vytvořit chytrý a speciální systém pro chytrou a speciální hru.

Konec vysílání

Tak jako s každým design postem, tento článek je naším současným názorem na věc. Všechen jeho obsah se může, v důsledku testování, změnit. Čísla v něm obsažená jsou přesná v době publikace, ale z největší pravděpodobností se změní.

 1. Autor: SteKi | Přidáno: 23.11.2014, 10:21

  walltar dobra praca. dakujem za preklad.
  no ak to takto bude fungovat tak super, ale troska ma mrzi ze koncatiny budu mat svoj vlastny percentualny zivot. viac by sa mi pacilo keby to fungovalo napriklad ako vo war thunder. ked trafis tanku municiu a ta vybuchne tak je automaticky koniec. tu by to mohlo byt tiez tak, ze keby mi prestrelil kost tak to sposobi omnoho viac skody ako ked mi len prestreli sval kde by este dajme tomu este zalezalo ci by to bol priestrel alebo nie atd. no ale to by bolo asi uz moc zlozite 🙂

  • Autor: walltar | Přidáno: 23.11.2014, 10:49

   Tak ale furt tam bude to, že když člověku prostřelíš hlavu, tak to udělá víc dmg, než když mu prostřelíš nohu. 😀

   Si myslím, že něco takového co říkáš už by bylo technicky prakticky neproveditelné, když to má celé jet na pozadí vesmírné bitvy … Určitě by to bylo zajímavé, ale bylo by potřeba mnohem víc trackování kulky. Takhle prakticky stačí hlídat jestli narazí do povrchu a její rychlost. S prostřelováním kostí by si musel mít ještě vymodelovaný model postavy i s vnitřníma orgánama a to by se z toho ten internet rozpustil. 😀

   Ale bylo by to pěkný.

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na star-citizen.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum