Spider

Spider_Cathcart_ConceptArt_Final_021513_thumb[1]


 

Úvod

Astronomicky řečeno je Cathcart pustinou, samotná hvězda bez přirozených planet jen s pásem asteroidů, který se nachází mimo obyvatelnou zónu. Proto teoreticky není žádný důvod proč by zde měl někdo žít. Na počátku byl nevýznamný, ale brzy vešel ve známost jako velké vrakoviště. Cathcart byl objeven před více než pěti sty lety a hned bez využití opuštěn. Díky plánu armády na vybudování špionážní stanice, byla tato oblast označena jako třída C, ale díky rychlému pokroku v technologii skenování, již nebylo potřeba postavit velkou špionážní základnu tak daleko od hlavních světů. Námořnictvo na to záhy reagovalo opuštěním částečně zbudované, ale již obyvatelné stanice … i když tušili, kam by toto rozhodnutí v budoucnu mohlo vést

Po následujících 200 let se stal Cathcart vládním smetištěm a UEE se rozhodla díky poloze Cathcartu umístit zde odkladiště svých vyřazených válečných lodí. Důvod byl jednoduchý: Bez planet a dalších velkých objektů tu bylo možno zanechat velký počet lodí, aniž by byly ovlivněny vlivy prostředí. Lodě zde umístěné tak mohli být kdykoliv znovu aktivované při krizovém období. Do tohoto systému bylo následně posláno několik tažných zařízení a po desetiletí sbíraly všechna dříve odstavená plavidla do jednoho celku. Od jednoho konce k druhému mělo toto uskupení lodí stovky kilometrů. Kam až oko mohlo dohlédnout byly k sobě ukotveny bitevní křižníky, destroyery, fregaty nebo carriery. Všechny tyto lodě byly na konec zbaveny jakéhokoliv tajného armádního vybavení.

Jak šel čas a jak se velitelství UEE střídalo, začalo být bez řádného zásobování z domovských světů a udržování takto spící flotily příliš drahé. Hranice lidmi ovládaného vesmíru se již posunuly daleko od tohoto systému a tak toto seskupení lodí bylo UEE opuštěno. Nakonec došlo k prodeji všech zastaralých plavidel a Cathcart sektor byl od té doby klasifikován jako soukromé území.


 

Proměna

Toto období historie Catcartu je plné nesrovnalostí. Systém se velmi rychle stal skládkou pro soukromé společnosti, které zde zanechali poškozené nebo jinak nevyužitelné části lodních trupů, toxický materiál a jiný nepoužitelný šrot. Nikdo neví kdo byl tím prvním pirátem, který si uvědomil, že se v takovém vesmírném bordelu může kdokoliv snadno schovat. A tak se již v roce 2750 zde nacházela početná skupina pirátů. Jednotliví piráti a jejich klany si z nepoužívaných lodí vytvořili vlastní domovy pomocí primitivní podpory života. Tyto individua si na živobytí vydělávali, jak okrádáním konvojů v blízkých systémech, tak sebe navzájem.

ENV_Spider_Distant_Concept_Final4k_thumbSamotný Spider je největším objektem tohoto systému. Složen z neurčitého množství hvězdných korábů, opuštěných kolonizačních lodí a starověkých stanic. Všechno toto pospojované a držíc k sobě pomocí plexikovu a modlitby. Původ Spideru je spíše mýtem než by byl doložen fakty. Podle legendy byl tento svět vybudován pod dohledem sjednocené aliance pirátů. Kdy deseti tisíce pirátů a pašeráků pracovalo společně při spojování starých modulů, lodních vraků torpédoborců a koloniálních lodí vytvářejíce tak živoucí město. Moderní antropologové považují tento příběh za velice nepravděpodobný, jelikož nikdy neměli pirátské aliance dlouhého trvání. S největší pravděpodobností Spider vybudoval jediný spolek pirátů, který obětoval mnoho uvězněných otroků pro tento účel, kdy následně nad objektem ztratil kontrolu při mezi klanové válce. Cokoliv je pravdou, tak Spider je jedna z nejvíce fascinujících oblastí ve vesmíru. A také jedno z největších míst ve vesmíru, kde se mohou piráti volně scházet. Díky svojí velikosti Spider získal takový respekt, že i celá společnost jej bere jako svobodné území.

Spider zůstává jako jediné známe pirátské území a i když si je toho UEE vědoma stejně jako široká veřejnost není ochotna nebo schopna vynaložit náklady na jeho zničení. Mnozí se domnívají, že Spider hraje významnou roli jako centrum pirátství a tak není ve vládním zájmu rozptýlit jednotlivé klany po celém vesmíru.


 

Protokol

První věc kterou si musí každý zapamatovat je, že Spider se neustále mění. Například  bitevní loď, kde jste před měsícem přistáli a nakupovali drogy. Dnes může být zemědělskou lokalitou, nebo být vyhozena do vesmíru po nedohodnutí se obchodníků o koupi. Spider se neustále rozšiřuje. Je na denním pořádku že se neustále někde spojují nové část nebo i celé lodě. Proto je pochopitelné, že v nesprávné části Spideru může být váš život v nebezpečí. Když se ocitnete ve vzdušném prostoru Spideru, vaše zdraví je už jen a jen ve vašich rukou. Pokud chcete navštívit systém Cathcart, tak vás žádná pojišťovna nepojistí. Jediná záležitost, která bude hrát ve váš prospěch, že piráti se málokdy otočí zády k vlastním. Pokud akceptujete tuto úmluvu, budete v relativním bezpečí.

Bez navázání správných kontaktů v okolních systémech a bez správného kódu od těch pravých lidí může být vstup do Cartcart systému velmi obtížný. Jelikož Cathcartem nelétají žádné vládní patroly, tak se u Jump-pointů vyskytuje mnoho málo významných pirátů, čekajíce na nešťastné cestovatele. Proto vysílejte svůj ID kód již před vstupem do systému, abyste mohli v klidu proletět.

Spider sám je největším zdrojem gravitace v systému, a proto ho nemůžete přehlédnout, ale pokud raději používáte autopilota jeho souřadnice jsou 145 mark 200 mark 30 ( NAV7 jestliže používáte klasickou projekční jednotku od ACorp). Přistávací postup je opět obtížný. Stručně řečeno, tento proces se neustále mění. Posledně používaný protokol (Jak jsme vás dříve varovali, může být zastaralý již při vydání tohoto článku) požaduje 4 signály pro základnu, jiný počet signálů vás označí za nepřítele.

CathCart-Spider016_resized[1]Jakmile se ocitnete uvnitř Spideru. Můžete získat dojem, že společnost může být klamně příjemná. Každý ví že je v přítomnosti zlodějů a jakýkoliv obchod zde uzavřen není více ani méně poctivý než kdyby jste byli na náměstí Terry. Samozřejmě dobrá rada je: Nerozhněvejte si místní obyvatele, což platí pro všechny planety. Další důležitá rada: Každá část Spideru má jiný poplach pro dekompresi. Dávejte si proto pozor na sirény, pípání, blikající světla, nebo cokoliv co by chtělo upoutat vaší pozornost. Energetická pole která zadržují atmosféru nejsou o nic lepší než zbytek opravených systémů po celém Spideru… proto mějte vždy při ruce svůj skafandr a helmu.

V samotném středu Spideru se nachází pirátský soud pro řešení sporů na tomto zvláštním světě. Což je jen část fascinující a zatím neprobádané kultury která se tu vytvořila. Ne náhodou je tento soud umístěn na nedokončené špionážní stanici UEE.

Pozor jakékoliv spory se nejčastěji řeší postaru – v souboji na smrt. Návštěvníkům se doporučuje vsadit si na výsledek!


 

Obchod

Co můžete prodat na Spideru? Prakticky cokoli, ale nejvíce ceněné je zde luxusní zboží. Ti kteří se zde usadili, nejvíce touží po věcech pocházející z jejich domovských planet jako jsou vysoce kvalitní potraviny, elektronika, hry, knihy apod. a vždy si za tyto výrobky rádi připlatí. Naproti tomu o nelegální materiál tu není zájem, jelikož ho je tu většinou přebytek. Ale pokud potřebujete nakoupit drogy, pašované zboží, otroky, cyboty, nebo jakékoli kradené zboží. Najdete pravděpodobně to, co hledáte na Spideru. Jestliže ne dnes, pak do týdne určitě. V sektoru Cathcart, tak jako na každém smetišti, není problém najít vylepšení pro vaše vesmírné koráby … tedy pokud nemáte problém, že je jedno nebo dvě století staré.


Popis systému Cathcart