Profese: Těžba

Autor: walltar | Přidáno: 25.2.2015 Kategorie Mechaniky| Novinky

S akci na Orion byl vypuštěn článek, který se hluboce zabírá těžbou. Pokud se zajímáte o to jak bude těžba v SC fungovat, tak si můžete přečíst náš překlad.


Unnamed


Konečným cílem Star Citizena je předložit hráčům obrovský, neuvěřitelně detailní vesmír, ve kterém si každý může najít svou vlastní cestu. Abychom toho dosáhli, snažíme se zajistit – ať je váš zájem jakýkoliv – aby ve hře mohli dělat velké množství věcí a aby zde bylo mnoho překážek k překonání.

Star Citizen bude podporovat množství povolání, každé s vlastní sadou unikátních výzev a odměn. Nicméně, hra nemá umělý koncept, který by vás nutil si zvolit pevné povolání, nebo postup hrou, která by byla založená na postupně se zvedajících atributech. Jediné věci, které rozhodují o vašem úspěchu, či neúspěchu jste vy, vaši přátelé a vybavení, které si sebou vezete.

První z několika povolání, na které se podíváme je těžba. Těžba, v mnoha směrech reprezentuje základní cíle pro všechny povolání ve Star Citizenu.

Těžba předloží hráčům množství výzev, které, k překonání, potřebují zkušenost a inteligenci, zatímco bezmyšlenkovitému opakování úloh a otrocké práci se vyhýbá. V těžbě není žádná část, která by hráči umožnila jen zmáčknout tlačítko a počkat si na výsledek, nebo by vyžadovala opakované provádění akce bez nutnosti se nad ní zamyslet, nebo využít zručnosti.

Přestože boj není součástí těžby, nabízí množství nebezpečných situací. Nejvzácnější materiály často naleznete ve středu asteroidového pole, což znamená, že méně zruční piloti budou mít problémy s jejich vyproštěním, bez toho aby si způsobili vážné poškození lodě. Kapsy stlačených plynů, nestabilní materiály, které mohou explodovat kvůli velkému množství tepla (které se vytvoří při vlastní těžbě) a prvky, které mohou explodovat, když je vystavíte seismickým otřesům, které vznikají při oddělování kusů asteroid, vytváří svoje vlastní typy nebezpečí. I když se většina těžařů bude snažit vyhnout ozbrojenému konfliktu, tak pravdou zůstává, že právě tento typ plavidel je oblíbeným cílem pirátů, takže dobrým nápadem je mít kontingenci pro tyto případy, ať už je to zaměstnání NPC, které bude obsluhovat střeleckou věž, nebo najmutí jednoho či dvou eskortních plavidel.

Konečně, máme několik různých rolí, každou z nich označenou jako specialistu. Každá z těchto rolí je schopná plně zaměstnat hráče a být mu dostatečnou výzvou, nebo na ni můžete nasadit NPC, jejich skill je úměrný jejich měsíčnímu platu.


Trade and Development Division

 

Cesta do nejbližšího TDD je často prvním krokem na seznamu budoucího těžaře. TDD slouží jako tržiště pro různé komodity a další produkty dostupné v dané lokaci, a jakožto takové dává dobrou představu o co je zájem a tím pádem o které materiály je třeba se zajímat pokud chcete mít co nejvyšší profit.

TDD_01A

TDD_02A-1 TDD_03A

 

 

Nezávislá těžba versus práce agenta

 

Když se těžař rozhoduje na postupu, má prakticky dvě možnosti – pracovat nezávisle, nebo jako agent ve službách jiného subjektu. Nezávislý těžaři rozhodují, jaké materiály chtějí těžit a po jejich získání si zvolí, kam tyto materiály odvezou na prodej. Ačkoliv je tento způsob nejziskovější, vystavuje těžaře rozmarům trhu a pokud poptávka zmizí v průběhu těžby, cena, kterou eventuálně dostanete, nemusí stačit, aby odůvodnila vaši snahu a zaplatila vaše výdaje, zvláště pokud máte značné výdaje ve formě drahé NPC posádky, nebo oprav za poškození lodě.

Těžaři pracující na kontrakt pro jiný subjekt odstraní většinu rizika, ale přitom se musí často vzdát značné části ceny svého náklady, výměnou za výhodu pevné ceny. Dále, riskují snížení své reputace, pokud nejsou schopní sehnat slíbený materiál ve specifikovaném čase. Informace které zjistíte v TDD, vám mohou napomoci ke zjištění, zdali je výhodné akceptovat nižší cenu a mít tak jistý kontrakt.

 

 

Nalezení vhodného asteroidového pole

 

Jakmile je rozhodnuto o tom, zda těžit nezávisle, nebo jako agent, hráč se musí rozhodnout o tom, jak nalézt minerály, které chce těžit. Asteroidová pole obsahující různé materiály jsou k nalezení ve většině systémů, ale před tím, než nastartujete své motory, musíte zjistit, kde jsou.

Find-FieldZa tímto účelem, každý systém obsahuje množství informací, které jsou považovány za veřejné, což zahrnuje lokace velkých asteroidových polí. Začínající těžař obvykle začíná svou kariéru v takových lokacích, ale jak se dá čekat, všechny nejvzácnější minerály už jsou dlouho vytěženy. Zbývající cenná ruda je, po rozsáhlém asteroidovém poli, rozprostřena tak řídce, že její extrakce zabere více času a námahy, než jsou vyspělejší těžaři ochotní obětovat. Čas od času se na veřejnost dostanou informace o lokaci nového pole s cennými materiál, což ale způsobí takový nárůst v těžebních operacích, že cena těchto materiálů v systému brzy klesne.

Další možností, je kontaktování obchodníka s informacemi, který vám, za správnou cenu, nabídne lokace různých menších polí, které nejsou veřejně známe. Ačkoliv serióznější obchodníci s informacemi vám dají pravdivé informace o typu a množství materiálů, které zde naleznete, existují tací, o kterých se ví, že přehánějí v množstvích materiálů v polích, jejichž lokace se snaží prodat.

Poslední a na čas nejnáročnější možností – ale také potencionálně nejlukrativnější, pro ty, kteří se naučí další disciplínu – při hledání asteroidových polí, je zachovat se jako průzkumník a najít si takové pole sám. Průzkumníci se specializují na používání senzorů s dalekým dosahem a telemetrických sond pro prohledávání velkých objemů prostoru a hledají anomálie, které jsou vhodné k hlubšímu průzkumu, některé z nich se ukážou jako malé pole asteroidů a některé z nich mohou mít zajímavé složení. V takovém případě – pokud jednáte sám za sebe a ne jako agent pro jiný subjekt – je lokace pole známa jen vám. V takovém případě se můžete rozhodnout prodat náklad obchodníkovi s informacemi – cenu určuje množství a druh materiálů v poli obsažených – který potom nabídne tuto informaci ostatním.

Tato poslední možnost – hledání vašich vlastních asteroidů – má jednu variaci, kterou čekáme hodně používanou. Organizace se mohou rozhodnout automaticky sdílet nálezy mezi sebou, takže nález asteroidového pole – nebo vraku lodě, která může být recyklována, nebo astronomického fenoménu, který může být prozkoumán začínajícím výzkumníkem, a dalších podobných věcí – bude mít za následek, že jeho lokace bude okamžitě známá všem členům organizace, ale zůstane utajena veřejnosti. Tím pádem očekáváme, že velké množství organizací bude vertikálně orientováno a množství povolání v jejich struktuře jim umožní odstranit prostředníka a tím pádem budou moci generovat více zisku pro sebe.

 

 

Orion

 

Extrakce rudy z velkých asteroidů potřebuje velmi specializovaný typ lodě. První z lodí, která je nabídnuta komunitě – díky koncept prodeji – je Orion od RSI. Umožňuje jednotlivcům přímo soupeřit s velkými korporacemi, které dříve ovládaly vesmírnou těžbu. Je to obrovská loď, měřicí 170 metrů na délku a obsahující množství nákladních kontejnerů, které mohou udržet 16 288 SCU rudy.

Orion-Concept

RSI_Orion_SideCU_150219_GH RSI_Orion_UnderView1A_150220_GH-2 Orion_Plans_v1b

 

 

Těžební specialisté

 

Těžba se opírá o několik dedikovaných specialistů, každého s vlastní kritickou rolí. Jak bylo již zmíněno dříve, jedním z hlavních cílů při designu bylo rozdělení velkých komplikovaných operací, na několik menších povolání, každé schopné vyzvat dedikovaného hráče a otestovat jeho zručnost unikátním a zajímavým způsobem. Toto podporuje, ale nenutí hráče hrát s ostatními, aby dosáhli větších cílů, můžete to vše zvládnout sami – za cenu efektivity – nebo si prostě najmout NPC posádku, která bude pracovat s vámi. Mnoho myšlení a úsilí se soustředí na najímaní, vývoj, simulace motivací a hodnocení těchto posádek, ale to je téma nejlépe ponechané pro další diskusi.

 

Pilot

 

Pilot, samozřejmě, řídí loď. Ačkoliv to zní přímočaře, v praxi je to často dost těžké, vzhledem k tomu, že náraz do asteroidu může značně poškodit vaši loď a asteroidy s nejatraktivnějším složením jsou často hluboko v koncentrovaném poli. Pilot rozhoduje o tom, který asteroid si zaslouží bezprostřední pozornost, často vybírá z několika cílů, které jsou identifikovány skenováním. Také se rozhoduje, jestli zůstat na pevné pozici, nebo aktivně navigovat kolem asteroidu, čímž dá operátorovi paprsku větší možnost k nalezení a extrakci nejlepších ložisek rudy. Mnohé asteroidy obsahují nebezpečné materiály, které, při správných podmínkách, mohou roztříštit asteroid na kusy, což dále zvyšuje hodnotu dobrého pilota, který umí rychle navigovat s lodí do bezpečné vzdálenosti, i v případě minimálního času.

 

Operátor skenerů

 

Operátor skenerů je zodpovědný za zavádění balíčků pro analýzu vzdálených materiálů (remote material analysis package, RAMP) do blízkých asteroidů, které, v případě úspěchu, začnou okamžitě odesílat telemetrii zpět pilotovi a operátorovi skenerů a informují je o přesném materiálovém složení asteroidu. Podle lodě a jejího vybavení může na palubě být několik tuctů až několik stovek manuálně naváděných RAMP raket.

Při označení asteroidu je automaticky vypočítáno jeho těžiště a operátor skenerů začne hledat vhodné místo pro zavedení RAMP. Toto je rozmanitý proces zahrnující hledání části povrchu, jehož kolmice prochází těžištěm, nebo v jeho blízkosti. Operátor vidí rozdíl v úhlu, ale je na něm zdali je dané místo dost dobré.

Jakmile je vybráno místo pro zavedení RAMP, lokace a optimální orientace pro zavedení je zobrazena a operátor skenerů může vypustit RAMP raketu. Navádění a tah rakety jsou manuálně ovládané, s cílem zasáhnout asteroid přesně v místě a se správnou orientací, které znáte z předchozího kroku. Vzdálenost od počítačem specifikované pozice, rozdíl od optimálního úhlu, kompozice asteroidu a rychlost dopadu určí, zdali bylo zavedení úspěšné.

Jeden ze zajímavých aspektů této specializace je, že sebedůvěra operátora skenerů hraje značnou roli. Čím optimálnější je místo zavedení – což obvykle zabere více času k nalezení – tím větší může být následná chyba při dopadu, aby bylo zavedení stále úspěšné. Což znamená, že zručnější operátor může akceptovat i průměrné místo k zavedení a rychle přejít k další fázi, díky tomu, že věří, že budou schopní zasáhnout přesné místo v přesném úhlu, aby stále zaznamenali úspěch.

 

Operátor těžebního paprsku

 

Operátor paprsku je obyčejně druhým ve velení expedice. Zodpovídá za ovládání několika megawattového těžebního paprsku, který je na jednom, nebo více robotických ramenech na přídi lodě, které rozmělňují asteroidy na stravitelnější kousky. Operátor paprsku má přímou kontrolu nad výstupní wattáží a díky tomu kontroluje, kolik energie se rozptýlí do dané části asteroidu. To je kriticky důležité, protože přebytečná energie zavedená do nestabilního prvku může spustit řetězovou reakci, s celkovou destruktivní silou určenou typem a množstvím prvku, který se v asteroidu nalézá. Paprsek je ekvivalentem perlíku, takže ho můžete použít pro rychlé vytěžení velkého množství materiálu, ale skalpel s nižší wattáží bude potřeba pro bezpečné vyproštění prvků, které mohou explozivně reagovat na velké množství energie.

Detektor exotermické reakce

UI_miningKaždý těžitelný materiál má vlastní unikátní set parametrů, které diktují, kolik energie může dané množství absorbovat, jak rychle se energie může rozptýlit, jak lehce přenese přebytečnou energii do ostatních materiálů, jeho pravděpodobnost fragmentace jak energie dosahuje kritického množství a množství dalších věcí.

Průměrná velikost fragmentů oddělujících se od asteroidu, jakožto následek použití těžebního laseru, poté závisí na wattáži paprsku, který je usměrňován do těla asteroidu, a zároveň na typu materiálu do kterého je tato energie usměrňována.

Jak jsou fragmenty odtrhávány od asteroidu, generují seismické otřesy, které rezonují asteroidem a jen postupně utichají. Některé volatilní materiály jsou citlivé na vibrace, což znamená, že omezení velikosti takových otřesů je značně důležité. Toto komplikuje fakt, že jsou takové otřesy modelované nezávisle na sobě, s celkovým součtem posunu, který je způsoben superpozici vln neustále působícím proti materiálům asteroidu. Takže i série malých otřesů může představovat vážné nebezpečí, v závislosti na tom jak na sebe vlny neustále působí.

Laserový Seizmometr

LaserSeismometerLaserový seizmometr ukazuje každý individuální otřes v asteroidu a zároveň superpozice různých vln. Také ukazuje vibrační prahy pro seizmicky citlivé materiály, které jsou v asteroidu obsažené, pokud jste úspěšně zavedli RAMP. Exploze, které proběhnou kvůli otřesům, jsou považovány za nebezpečnější, než řetězové reakce, které spotřebují jen materiál v lokalizované oblasti, protože způsobí, že citlivý materiál v celém asteroidu exploduje najednou, což v konečném důsledku často znamená kompletní destrukce celého asteroidu a výrazné nebezpečí těžební lodě v jeho blízkosti. Naštěstí, takové události jsou často oznámeny seizmickou aktivitou, která se postupně stává nepravidelnější a malými kapsami materiálu, který vybuchuje předčasně a vymršťuje malé části asteroidu do vesmíru.

Velmi stlačené kapsy plynů, pohřbené v asteroidu jsou dalším nebezpečím pro těžební operaci. Vystavení jen malé části kapsy vakuu znamená okamžitou explozivní dekompresi, která může rozdrtit blízké části asteroidu, odmrštit astronauty a vytvořit seizmické turbulence.

Analytický Procesor Materiálů

AnalyticalMaterialsProcTěžební paprsek je vybaven silnou skenovací sondou, která se jmenuje Analytický Procesor Materiálů, jenž neustále poskytuje informace o tom, jaký typ materiálů je pod povrchem – v dosahu sondy – v daném směru. Každý materiál, který je identifikován je znázorněn na horizontálním sloupcovém grafu s informacemi o hloubce a přibližném množství.

 

Operátor nákladu

 

Operátor nákladu používá konzoli na můstku, která mu dovoluje monitorovat kamery, které jsou umístěny v předním vstupním otvoru. Z tohoto místa má operátor pohled, jak na oblast dopadu paprsku, tak na množství úlomků, které jsou odlomeny z asteroidu a vymrštěny do vesmíru. Vstupní otvor je vybaven silnou drtičkou, která zredukuje všechny úlomky a uloží je do připojených nákladových modulů pro transport, nebo u lodí s integrovanou rafinerií, pro další purifikaci.

Operátor zaměřuje jednotlivé fragmenty a integrovaný skener fragmentů – podobný Analytickému Procesoru Materiálů, který používá operátor paprsku – mu přináší informace o složení fragmentů, na které se dívá. Díky tomu je operátor nákladu rychle zjistit cenu každého fragmentu, a zdali se vyplatí jej přitáhnout ke vstupnímu otvoru, nebo jestli obsahuje tak málo cenných materiálů, že je lepší předejít zaplnění omezeného nákladového prostoru, nebo časově náročné rafinaci. Skener fragmentů také zobrazuje hmotnost, trajektorii a rychlost.

Operátor nákladu kontroluje přitahovací a odpuzovací paprsky, které jsou typicky namontované v, nebo blízko vstupního otvoru, jejichž sílu je možno přesně kontrolovat, což dovoluje pro přesnou kontrolu trajektorie fragmentů. Displej operátora nákladu umožňuje variabilní zvětšení, což je nutné protože síly jsou aplikovány na přesné místo hráčova kurzoru. Aplikace síly na okraj fragmentu tak vyústí v rotaci, bez větší změny trajektorie. Takže je potřebná zručnost – včetně schopnosti rychle odhadnout přibližné těžiště objektu – je vyžadována aby operátor efektivně aplikoval síly a vedl fragmenty po požadované trajektorii.

 

Operátor Rafinerie

 

Pozice operátora rafinerie existuje jen na lodích, které mají integrovanou rafinerii. Rafinerie umožňuje průběžně přeměňovat rudu na čisté prvky v ní obsažené. Přebytečný materiál je vypouštěn zpět do vesmíru ve formě prachu. Vyčištěné materiály zabírají malý zlomek nákladového prostoru, než jejich rudy, což zajímá zvláště ty, kteří těží asteroidy nízké kvality, které obsahují jen malé procento cenných prvků, nebo když chcete omezit počet zpátečních cest. Operátor rafinerie ovládá odesílání rudy do řady specializovaných jednotek, každé s vlastní funkcí separace jednoho materiálu od druhého. Chyby operátora mohou mít za následek selhání citlivého vybavení, což zastaví rafinační proces, než je poškozená součástka vyměněna, obvykle za náhradu v lodním inventáři.

Všechny popsané pozice mohou být obsluhovány hráči, nebo NPC. Zručnější NPC posádka bude provádět své povinnosti mnohem efektivněji, ale obvykle s nutností vyššího měsíčního platu.

 

 

Prodej vašeho nákladu

 

Posledním stupněm v těžebním procesu je výměna vaší natěžené rudy, nebo rafinovaných materiálů na plat za vaši snahu.

Pokud jste těžili jako na kontrakt, tak se budete chtít vrátit za agentem, který vás najal a dokončit transakci, na váš účet poté bude připsaná dohodnutá suma a vaše zlepší se vaše vztahy díky úspěšnému splnění úkolu. Agent od vás koupí jen specifický materiál v přesném množství, takže poté budete chtít navštívit TDD a zbavit se všech přebytečných materiálů.

Pro hráče, kteří se rozhodli těžit nezávisle je cesta často mnohem méně jasná. Různé TDD na různých přistávacích zónách vám mohou nabídnout dramaticky rozdílné ceny, takže sem tam budete chtít udělat nějaký průzkum trhu a zajistit že netratíte kvůli tomu, že rychle akceptujete to, co vám nabídnou na nejbližší přistávací zóně. Opravdu velké zisky jsou často uskutečněny extrakcí běžného materiálu limitované hodnoty v jednom systému a poté transportem tohoto materiálu do systému, kde je jeho nedostatek a ceny jsou mnohem vyšší. Je na vás, zdali chcete fungovat čistě jako těžař, nebo také jako přepravce a dopravovat vlastní materiály přes galaxii. Také si musíte spočítat, zdali risky kterým čelíte při přepravě – čím blíže se dostanete k místu, kde je váš náklad vysoce ceněný, tím jste zajímavějším cílem – jsou odůvodněné potencionálním profitem.

Poslední možností, kterou mohou někteří těžaři využít je spekulace. Pokud chcete hazardovat, tak některé přistávací zóny nabízejí skladiště, které si můžete opatřit za měsíční nájem. Namísto prodání vašeho nákladu okamžitě tak můžete počkat a doufat, že – například v reakci na události, které rozjedete s vaší organizací – ceny půjdou nahoru.


Původní článek na RSI: Star Citizen Careers: Mining

 1. Autor: hadas | Přidáno: 25.2.2015, 21:33

  tak nevic me laka ten operator nakladu a rafinerie

 2. Autor: Fremen | Přidáno: 26.2.2015, 10:10

  Tak to vypadá, že těžbav SC bude vetší zábava než v EVE. 🙂

 3. Autor: Lopez | Přidáno: 26.2.2015, 10:23

  Škoda, že se ještě nerozepsali o těžebních dronech..
  Jinak poklona a velké díky překladateli..

 4. Autor: spoock | Přidáno: 26.2.2015, 14:06

  Vypadá to zábavněji, než v Elite 😀
  Bohužel, těžba není něco, co bych chtěl vyzkoušet první měsíce v SC, ale pokud to bude lukrativní a nebud to příliš překombinované, tak si to klidně i střihnu.

 5. Autor: Lopez | Přidáno: 27.2.2015, 00:45

  Tak minihru na téma těžby už spustili..

 6. Autor: Avy Ares | Přidáno: 27.2.2015, 17:10

  celkom sranda tá minihra, ostal mi milionik po splatení lode:)

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na star-citizen.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum