Banu

Banu

 

Domovský svět

Baachus. Alespoň UEE si to myslí. Na tento svět totiž bývají svolávána takzvaná „Shromáždění“ (což se neděje příliš často). Fakt, jehož potvrzení, se Banu zatím stále vyhýbají.

Politické uspořádání

Banu[1]Jde v podstatě o republiku, kde každá planeta má svůj vlastní politický systém. Vůdci (nebo vybraní zástupci) každé planety se scházejí na sněmech, kde rokují o otázkách důležitých pro celou rasu. Jinak je necháno na každém jak se zachová, ať jeho rozhodnutí vedou k úspěchu či k zapomnění.

Diplomatický Status

– UEE : Přátelský
– Terra : Přátelský
– Xi’An : Přátelský
– Vanduul : Obezřetný, ale přátelský. Je především na každé planetě, jestli s nimi naváže obchodní vztah. Většinou ale touha po penězích převáží nad ostatními důvody.
– Kr’Thak
– Banu : — —

Vojsko

Banu nemají stálou armádu. Pokud je však potřeba, dokáží shromáždit působivé vojsko. Mají ale milici, která udržuje pořádek v jejich soustavách na denní bázi. Je složená z dobrovolníků (občas dokonce z kriminálníků) pocházejících z různých planet. Její členové se podle potřeby často mění. A jejich přístup k aplikování práva se především drží hesla „rychle a bez průtahů“.

Kriminalita

Banu2[1]Stručně řečeno, v protektorátu Banu je kriminality hodně. Žalostný nedostatek komunikace mezi jednotlivými planetami znamená, že zločinci mohou jednoduše cestovat z planety na planetu, když jim v jejich současném působišti začíná již příliš hořet půda pod nohama. A vzhledem k tomu, že pro UEE (a tedy i Advokacii) je stíhání zločinců přes hranice politicky nepřípustné, území Banu je pro ně hotovým rájem. Navíc, jen velmi málo planet je ochotno kriminálníky vydávat oficiální cestou.
Některé odvážnější mozky v Advokacii to však nezastavilo od nápadu posílat Agenty v přestrojení stopovat a chytat uprchlíky. A následně je promptně pašovat zpět přes hranice na území UEE.

Náboženství

Je jich několik. Není velkým překvapením, že nejvíce stoupenců mají Cassa, Patron štěstí, a Taernin, Velký cestovatel.

Duchovní centrum protektorátu se nachází v soustavě Trise. Zatímco Shromáždění na Bacchusu má za cíl řešit právní a politické otázky, „Rada“ je zodpovědná za sociální a morální diktát, které určují a směřují společnost Banu.

Jejich povolání vyžaduje nejvyšší možnou objektivitu při rozhodování o jejich vlastní rase, takže jsou odděleni od zbytku svých lidí tak, jak je to jen možné.

Banu nepořádají žádné poutě, takže velké zástupy uctívačů jdoucích soustavami nečekejte. To, že Rada musí být oddělena od zbytku společnosti, je zákon. Existuje zde také ekvivalent lidského mnicha. Živí se především výrobou měděných uměleckých předmětů (trochu kýčovitých). A jejich léčitelé vyrábějí řadu medikamentů u kterých byl prokázán pozitivní vliv na některé lidské nemoci.

Historie

První mimozemská rasa přátelská člověku. Objeveni byli NavJumperem jménem Vernon Tar, který byl na průzkumu a málem při tom odstartoval válku svým nerozvážným střílením na objevivšího se pilota Banu. Naštěstí se to podařilo urovnat. Tento Banu, jak se později ukázalo, byl na útěku ze své planety kvůli zpronevěře. Jakmile se pak naše dvě civilizace sešly, podepsali jsme první mezihvězdnou dohodu (Interstellar Peace & Trade Accord). Mezi oběma rasami následně propukl čilý obchod i vzájemná pomoc při dalším prozkoumávání vesmíru. Protektorát Banu, který dohlíží na jejich soustavy, byl vytvořen krátce po jejich následném rozšíření.

Banu jsou především obchodníci, milovníci příležitostí v celém vesmíru. Jejich planety jsou velmi rozmanité a pestré. Mnoho příběhů velkých dobrodružství má svůj počátek v temných uličkách některého z měst Banu.

Osobnostní rysy

Obchod je to, o co v Banu jde především. Ačkoli každá planeta má svoji vlastní kulturu i tradice, touha po penězích i nadšení k obchodu je společné všem. Světy Banu jsou velmi barvitá, nebezpečná místa plná kriminálníků a aristokratů vzájemně se dohadujících na tržištích. A také platí, že v Banu lze dostat cokoli. Pokud máte ovšem dost peněz.
Je ale potřeba si uvědomit, že stejně jako všude jinde, tento popis neplatí pro všechny Banu. Jen na jejich většinu. Jistě někde existuje Banu, který celou touto společností orientovanou na výdělek pohrdá. Stejně jako může existovat zbrklý a impulzivní Xi‘An. Oba ale velmi pravděpodobně budou mít problémy se začleněním do své společnosti.