Xi’An

21mil

Spravované území

12756-Meet-The-XiAn_Xian-FrontXi‘Anské impérium se nachází na východním okraji nám známých soustav. Velikost jejich impéria čítá alespoň čtrnáct soustav. Ačkoli nám Xi’Anská vláda neodhalila jejich přesný počet, předpokládá se, že jejich teritorium sahá daleko za nám známý vesmír. Polohu jejich domovské planety se nám zatím také objevit nepodařilo.

Politické uspořádání

Xi’Anská říše je absolutistická monarchie. Titul císaře je dědičný. Císař má také k ruce Velkou Radu složenou z Poradců, reprezentující celou státní správu.

Na každé planetě spravované Xi’An jsou podobně strukturované Rady starající se o daný svět. Členové těchto nižších Rad se zodpovídají přímo svému protějšku ve Vysoké Radě.

Diplomatický Status

Lidé – Dříve nepřátelský, v současnosti spíše přátelský. Stále existují místa v Xi‘Anském impériu, kde se nezapomnělo, jak nevypočitatelné UEE bylo v dřívějších dobách.

Banu – Přátelský

Vanduul – Lhostejný, ale nejsou vítáni.

12756-Meet-The-XiAn_Xian-ProfileKr’Thak – Xi’An a Kr’Thak jsou už delší dobu ve válečném konfliktu. Jejich nejdelší a nejvíce zničující konflikt je znám jako „Spirit Wars“. UEE se o existenci Kr’Thak dozvědělo teprve nedávno. Zatím s nimi nemá ani žádný kontakt.

Vojenská síla

Mají povinnou vojenskou službu. Každý muž (či žena) má povinnost projít patnáctiletou základní vojenskou službou. Po jejím konci jsou v záloze a mohou, v případě potřeby, kdykoli narukovat. Naše odhady říkají, že v aktivní službě mají momentálně přes 16 miliónů mužů. Nepočítaje civilní obyvatelstvo, jehož dospělá část má tedy také vojenský výcvik.

Jsou Xi’An agresivní?

Podle toho, co o Xi‘An víme, tak nebyli v žádném konfliktu agresory. Na základě informací z Archy však víme, že jejich historie je plná občanských válek a mocenských bojů. Během posledních pěti set let ale Xi’An přijali alternativní metody boje. Začali dávat přednost diplomacii a manipulaci před otevřeným konfliktem. Naši analytici soudí, že i díky vlivu Xi’An by imperátor Messer v roce 2792 úspěšně svržen.

Je známo, že UEE s Xi‘An nemělo v historii zrovna nejvřelejší vztahy. Měli bychom se jich stále obávat?

XI_Capital_ship_WIP02[1]V temnějších dobách naší historie byla hrozba Xi‘Anského útoku používána Imperátorem jako důvod terorizace vlastních obyvatel a vyzbrojování armády. Ačkoliv ani jedna strana otevřeně nedeklarovala válku, obě prováděly špionáž i sabotáže protivníka.

A díky větší délce života Xi‘Anů, stále existují na jejich straně pamětníci tedejší doby. Například císař Kray, jenž dojednal mírovou dohodu se senátorem Akarim v roce 2789, je stále u moci (už 300 let).

Nepochybně tak stále existují Xi’Anští představitelé, kteří UEE nevěří a podezřívají ji. Současný Imperátor však vždy dával najevo, že budoucnost našich ras je svázaná. A vzhledem k tomu, že stále více Xi‘Anských společností vstupuje do technologických svazků s lidskými korporacemi, oni to pravděpodobně cítí stejně.

Kriminalita

Rihlah_Aerial_Final_4k Kriminalita v Xi‘Anské říši existuje, ale je menší než v UEE. Někteří Xi‘An sami sebe berou jako „důstojné“ zločince, protože jednání se zjevnými emocemi je považováno za známku slabosti a nedospělosti. Xi‘Anští zločinci jsou tedy podobní syndikátům v UEE. Formují se do organizací, jejichž podnikání je shodou okolností zločinné. Piráti i pašeráci existují, ale jsou to spíše mladší a ještě nevybouření Xi‘An. Takoví piráti většinou operují na území UEE. Neostýchají se ale ani okrást svůj vlastní druh, pokud je náklad dostatečně lákavý.

Náboženství

Žádné náboženství není oficiální. Po soustavách jsou rozptýlené různé druhy věr. Většinou jde ale spíš o morální pokyny nebo univerzální spiritualitu než o uctívání konkrétních bohů.

Historie

Death_Match Vztah lidstva a Xi’An byl velmi bouřlivý. Zatímco Xi’An obecně vnímali lidi jako krátkozraké a impulzivní, byli si vědomi naší vojenské síly a podle toho se k nám taky chovali. Zatímco jejich technologie by se mohla zdát vyspělejší než naše (rozhodně vypadá hezčí), je to především náš dojem kvůli jejímu mimozemskému původu. Naše dvě civilizace jsou však na relativně stejném stupni vývoje. A tato možnost vzájemného zničení je to, co drželo obě strany od pokusů rozpoutat válku.

Vznikl tak pás soustav, které sloužily jako území nikoho mezi UEE a Xi’An. Tyto soustavy (Tohil, Oya, Gurzil, Horus, Pallas, Hadur, Indra a Virtus) vstoupily ve známost jako „Perryho Linie“. Po mírové smlouvě v roce 2789, byla Perry Line rozdělena mezi UEE (Tohil, Oya, Gurzil a Horus) a Xi‘An (Pallas, Hadur, Indra a Virtus).

Vztahy s Xi‘An se postupem času zlepšily, ale stále je obtížné o nich mluvit jako o přátelích bez zjevného sarkasmu. To, že jsme vůči nim obezřetní je patrně příhodnější výraz. Doufáme, že Xi’An nás nemají v úmyslu zničit, ale budeme v každém případě připraveni.

Osobnostní rysy

wxvD4LG Mistři diplomacie. Xi’An jsou trpěliví a rafinovaní, ale nebojí se jednat impulzivně, pokud to situace vyžaduje. Žijí po staletí. Z tohoto důvodu je rozmnožování přísně kontrolováno vládou, aby se zabránilo přelidnění. Zatímco jejich klidné chování může být často interpretováno jako neúčast či apatie, jejich dlouhý život jim umožňuje rozhodovat se s desítkami let zkušeností, nikoli jen roků.

Člověku se Xi’Anská kultura může zdát strohá a bez života. Většina z toho je ale jen přetvářka. Xi‘Ané se chovají nanejvýš zdvořile a neutrálně především k těm, s kterými se ještě nikdy nesetkali. Jde o vyzkoušený testovací mechanismus. Přistupují k ostatním jako k nepopsanému listu. Nechají danou osobu aby udala tón konverzace a sledují kam se komunikace bude ubírat. S případnou vzrůstající důvěrou se pak stávají méně upjatými. S lidmi to však trvá o něco déle (jak už bylo řečeno, mnoho z nich ještě pamatuje éru Imperátora Messera).

Mezi Xi‘Anskou společností rozhodně existuje podvědomé rozdělování na „my a oni“. Nedělá jim problém upřednostňovat svůj druh před ostatními, pokud neexistují naprosto neprůstřelné důkazy podporující obvinění Xi’Ana.

Není neobvyklé vidět Xi’Ana v prostoru UEE. Jde většinou buď o obchodníka, nebo hodnostáře, kteří mají jasný cíl cesty nebo o mladého Xi’Ana, který se ještě úplně neusadil ve vlastní kultuře. Případně se může jednat o vyhnance.

Existuje také část Xi’Anů, kteří vnímají vlastní kulturu jako příliš tíživou, svazující a upřednostňují raději lidské „nedospělé“ emoce a emigrují do UEE. Někteří z nich dokonce prošli náročným procesem a získali Občanství. Jiní raději zůstali běžnými členy společnosti.

Užitečné fráze (pouze foneticky)

Shē’sueren – doslova „Zdravím a buďte s mírem.“ Toto je formální fráze, jejíž použití se doporučuje především mezi blízkými přáteli, důvěryhodnými obchodními partnery nebo při snaze vytvořit pevnější vztahy. Používejte tuto větu jen zřídka nebo při napjatějších situacích. Její nadměrné užívání vás v očích Xi‘An okamžitě znevěrohodní. V podstatě se jedná o slib pravdomluvnosti a cti stejně jako o pozdrav.

Chac – neformální „Ahoj“. Možné použít mezi vrstevníky nebo směrem k podřízeným. Pokud tuto frázi použijete jako podřízený k nadřízenému, dopouštíte se přestupku.

Athlē-korr – „Šťastnou cestu“, formální sbohem.

Gath – neformální sbohem.

Zdá se vám, že jejich jazyk je až příliš plný různých sociálních postavení a jemných nuancí? Co se stane, když uděláte chybu?

Většina Xi’An je docela tolerantní, pokud jde o malé společenské přestupky. Chápou, že vaše chyby nejsou úmyslné a dovedou ocenit snahu naučit se jejich zvyky. Pokud ale zjistíte, že jste některého Xi‘An urazili, není třeba se bát. Nebudou zlobit nebo se vás snažit zabít. V jejich společnosti jsou takové emoční výstupy chápány jako projev nezralosti. Budou pak prostě víc strozí, struční a nepřístupní.

Navíc, většina těchto sociálních pravidel platí pouze pro prvních několik setkání. Xi‘An umí být, po navázání pevnějšího přátelství, velmi uvolnění a vstřícní.

Je velmi doporučeno vyhnout se používání výrazu „Slink“, což je obecně urážlivý (i pro některé lidi) způsob, jak odkazovat na Xi’An.