Magnus

magnus

„Magnus: Na kraji neznáma!“ to říká standardní turistická brožura místní vlády. Popravdě, tahle fráze popisuje Magnus, jak byl asi před sto lety. V posledních desetiletích se totiž počet obyvatel, systému, který se považuje za neoficiální centrum lidského pohraničí, a jejich civilizovanost značně zvyšuje.

Objeven v roce 2499, Magnus byl malý, nezajímavý systém: tři planety obíhající kolem trpasličí hvězdy typu K. Hvězda, která je tmavší než Slunce, neměla dostatečnou gravitaci k vytvoření systému vnějších planet, nebo přeskokových bodů. Průzkum systému neobjevil žádné proto planety, kapsy plynů, nebo asteroidové pole. Oblast kolem Magnu je nejhlubší, nejopuštěnější část vesmíru, jakou je si možno přestavit. Jen jedna planeta byla vhodná k teraformování, Magnus II

Tento proces proběhl rychle. Vzdálenost Magnu od obchodních cest, dostupnost těžkých kovů a očekávaná bezproblémová teraformace Magnu II vyústili, v roce 2533, v teraformaci na objednávku armády. Ke konci 26l století byl už Magnus velkou vojenskou základnou a zdrojem velkého množství nově postavených lodí. Tento stav trval asi padesát let, než rozpočtové škrty a zaměření na jiné systémy, například na Kilian, vedly k opuštění světa.

Magnus II se na čas stal pustou pouštní planetou – teraformace ještě nebyla dokončena a desetileté období solárních bouří zmařilo přeměnu na svět s mírným podnebím, v důsledku toho se ještě zrychlil rozklad zařízení, které tu zanechala armáda UEE, což ještě snížilo zájem o Magnus. Výsledkem byl děsivý svět duchů bez populace, plný rozpadajících se staveb zaplněných vybavením, které bylo příliš objemné, než aby se jej vyplatilo převézt jinam. Během tohoto období se populace snížila asi na 3000 s tím, že většina neměla žádné práva na své osady.

Původní vojenská klasifikace pro systém Magnus vypršela v roce 2751 a tak se mohli do systému přistěhovat kolonisté. UEE se rozhodlo neobnovit své nároky na obyvatelné části pevniny, protože pro ně nemělo žádné využití. Kolonisté Magnu byla skupina venkovanů, squatterů, a podobných individuí, kteří se snažili uprchnout své reputaci v centrálních světech. Výsledkem byla planeta s divokou pověstí, kde lidé mohli žít na okraji zákona. Kultura, která podporovala tento systém, vznikla organicky, s postojem „zabij, nebo buď zabit“ a s přísným kódem cti pohraničního stylu.

V posledních letech se Mabnus II, Borea, stal civilizovanějším. Reputace a města duchů se zde směnují za peníze turistů.  Borea pořád ještě patří mezi méně bezpečné ze světů UEE: Zatímco vláda se rozhodla dodržovat více formální systém, atentáty stále nejsou neobvyklé. Tato kultura ale není jednostranná, přes všechno bezpráví je Magnus vnímán jako místo, kde člověk může začít od znova, zdejší systém věří v ignorování minulosti člověka ve prospěch jeho potenciálu. Už jen z tohoto důvodu osada na Magnu roste rok od roku.

Magnus I

Magnus I je pekelná planeta, bývalý plynný obr, jehož atmosféra byla zcela pohlcena blízkou hvězdnou. Výsledkem je pevně zhutněná koule hmoty, bohatá na cenné minerály. UEE udržuje plná těžební práva na Magnu I a nespolupracuje s venkovními zdroji. Magnus I je také zdrojem vysoce kvalitních diamantů, které jsou používány, jak ve špercích, tak v mechanizaci. Znova platí, že UEE reguluje všechen prodej a kriminální prvky nikdy nezaložili významnější oporu na Magnu I.

Magnus II (Borea)

Borea_MagnusII[1]Borea je teraformovaným centrem systému. Klasifikována jako planeta blízká zemi, Borea má celou řadu podnebí a je obecně ideální pro lidské osídlení.  Planeta je poseta stovky let starými zařízeními UEE, která se pomalu rozkládají.

Některé z nich byly osídleny hraničáři, zatímco jiné nově smontované osady se objevili na jiných místech. Soběstačná hospodářství jsou rozeseta po mírných pásmech planety, obývaná samotáři, kteří cestovali na Magnus, aby utekli kontaktu s civilizací. Na planetě vás přepadne pocit z místa, které uvízlo mezi minulostí a přítomností.

Hlavním městem planety je Newcastle. Poslední pokus o atentát, provedený z vesmíru, s cílem zabít celou radu guvernéra planety donutil přesměrovat všechnu vesmírnou dopravu na průmyslové město Odyssa. Dřívější loďařské město, které lze nyní považovat za jediný starport planety zažívá oživení díky rozvoji Drake Interplanetary. Rozsáhlé plochy prázdných skladišť a rezivějící staveniště byly rekonstruovány a do života je vrátila stavba Cutlassů a Caterpillarů. Jedním z velkých problémů města jsou Gangy a Squatteři, kteří zabrali mnoho bývalých zařízení UEE, výsledkem je zajímavé místo, k opravě ne zrovna legálních lodí a ke koupi upgradů.

Magnus III

Magnus III je plynný obr větší, než jupiter, obrovská barevné koule visící v extrémní vzdálenosti os hvězdy systému. Vzhledem k tomu, že není v blízkosti žádného přeskokového bodu, není využíván pro čerpání paliva. Přetrvávající zvěsti ale mluví o tom, že Lagrangeovy body této planety jsou častým místem pro setkávání pirátů. Nedostatek mimo planetárních bezpečnostních složek (a obecný nezájem o trestání takových činů) dodává těmto zvěstem významný nádech věrohodnosti. Pravdou ale zůstává, že Magnus III by byl hodně z cesty pro každého, hlavně pro významné pirátské klany.

Důležitá poznámka:  Magnus IV neexistuje. Častý trik místních obyvatel (plně podporovaný všemi v místním turistickém odvětví) je tvrzení, že systém má čtvrtou planetu, která se nachází za vnější bójí systému. Příběh popisuje čtvrtou planetu, většinou pojmenovanou Triggerfis, jako smaragdový těžební svět, nebo jako planetu Shangri-La ne nepodobnou ráji, která je schopná podporovat život i ve hlubokém vesmíru. Návštěvníci musí být upozorněni, že žádná čtvrtá plenta neexistuje a že lodě, které cestují do předpokládaných souřadnic naleznou jen velký účet za palivo.

 JP_drake_logoPopis společnost i Drake Interplanetary