Nul

Nul je klasickou hvězdou třídy Cefeida. Žlutým veleobrem, který každých pár měsíců změní svou velikost a svítivost o 10-15%. Vzhledem k nestálosti samotné hvězdy byl jakýkoliv terraformační pokus skončil neúspěchem. A tak byl systém rychle opuštěn. Pro širokou veřejnost a strážce zákona je tento sektor nezajímavý. Čehož využívají některé kriminální živly pro své účely. Především pak jako místo s obchodem otroků, kdy tyto akce jsou dohodnuty na náhodném místě a čase. Tak aby zůstaly nadále neobjeveny.

Tato příručka nemůže s klidným svědomím doporučit lidem účast na obchodech s otroky a nedoporučuje ani pilotům prolítat přes tento systém. Jen samotný let by mohl být nešťastným rozhodnutím. S těmito moderními otrokáři je velice pravděpodobné, že zajmutí pilot rychle skončí vedle ostatních otroků k prodeji. Jedinou radou zní:” Vyhnout se tomuto systému za každou cenu”.