Oberon

Oberon IV, Gonn, je domovem pro velkou hornickou komunitu. Stejně jako težařské skupiny, které jsou k vidění na zemi v nejodlehlejších částech. Jsou to skupiny lidí zdánlivě nedbajíce na vlastní blaho, ale pracující v neuvěřitelně drsném prostředí. Tato planeta není terraformována a lide, aby zde přežili, musí odolávat vysokým nebo velice nízkým teplotám. Ale tento stav je pro ně velice výhodný díky masivnímu vývozu titánu, wolframu a durasteelu. Je zde vybudováno bezpočet robotických rafinérii, aby mohli horníci nabídnou dražší čisté slitiny, než nezpracovanou rudu.

Historickým středobodem v systému je Oberon V, Uriel. Jedna z nejsmutnějších událostí v oblasti terraformování. Uriel byl pokusem o zvýšení vnitřní teploty na planetě, tak aby se vyrovnal nedostatek vyzařovaného tepla z Oberonovi neutronové hvězdy. Pokus se považován za proveditelný, ale jeho selhání uvěznilo tři lodě plné kolonistů v pasti na planetě bez pomoci. Kde se museli vyrovnat buď s životem v podzemí nebo zemřít na povrchu pod vlivem ozáření. Obyvatelé zde vytvořili společnost na rodinných základech, kdy vzniklo sedm hlavních konkurenčních klanů soupeřící o omezené zdroje.

V posledních letech se na povrchu objevilo několik osad. Bohužel mají krátkou životnost. Za 5 let proběhne jako každých 70. let invaze hmyzu, který požírá vše organické nacházející se nad úrovní moře. Pokusy o jeho včasné vyhlazení byly zatím neúspěšné. Mezi obchodníky koluje pořekadlo. Že nejlepším vývozním artiklem v Gonn systému je: “ Vývoz Urielianů daleko od něj”.