Kassandřiny slzy – komplet

Kassandřiny slzy

Kassandřiny slzy: Díl #1

CalMasonFI_Crop_CZ_1118

UEES Carrier „Gemini“

AO: SYSTÉMY CENTAURI

Čtyři týdny… čtyři dlouhé týdny poté, co Cal Mason zachránil uneseného Xi’Anského diplomata a zrovna byl propuštěn z Ošetřovny. Cítil to svrbění, které na člověka přijde, pokud zůstane na zemi příliš dlouho. Piloti jej vždy dostanou. Jako kdyby nevěřili svým končetinám, že je unesou, potřebují se pohybovat vesmírem za pomoci křídel a trysek, ne rukou a nohou.

Cala stále sužovala bodavá bolest v žebrech po tom výbuchu, který schytal ve Veze, ale bylo mu to fuk. Musel se odtud dostat. Cal si přidržoval bok a vyrazil do své ubikace. Poslední směna hlídek právě přistála. Minuli ho na své cestě na podání hlášení.

„Hej Masone, konečně tě pustili?“ Cal se otočil. Penny vypadala unaveně, ale byla čiperná jako vždy. Pokud bylo ve vesmíru něco, co by jí dokázalo zhoršit náladu, Cal se s tím ještě nesetkal.

„Ne oficiálně. Jek je tam venku, holka?“

„Nebezpečí na každém rohu. Však víš, jaké to je.“ Řekla s mrknutím. „Už ses ohlásil Dědovi?“

„Právě za ním jdu.“

Penny popoběhla, aby dohnala zbytek svého křídla. Sundala čelenku, aby uvolnila své plameně červené vlasy a otočila se.

„Jo Cale,“ řekla, jak couvala, „přestaň mi říkat holka.“

* * * * *

Admirál Showalter nebyl v dobré náladě. Podobně jako u Penny, pokud v tomhle vesmíru bylo něco, co by mu dokázalo zvednout náladu, Cal se s tím ještě nesetkal. Admirál, přezdívaný Děda těmi, kteří si nepřáli dožít se pozdního věku, byl vojákem po celý svůj život. Přeživší mnoha pozemních kampaní, stovek výpadů a pravděpodobně více než desítky tajných operací, jeho kariéra byla vetkána do všech jeho rysů. Jeho úzké oči viděly vše, ale neodhalily nic.

„Měl bys být ještě na Ošetřovně.“ Procedil skrz zuby, jak se díval na lékařskou zprávu na svém displeji. „Kromě toho, nepřiblížíš se k lodi až do své prohlídky. Západní velení po mně jde kvůli tomu kousku, cos předvedl.“

„Pardon, pane.“ Cal stěží mohl skrýt úsměv. Pronásledování pašerácké lodi skrz rušné město Titus při dopravní špičce bylo odsouzeno k pocuchání pár peříček. Přesto to byla bláznivá honička.

„Nepardonuj mě, chlapče. Vedl sis dobře. “ Nenechám je z tebe udělat obětního beránka jen kvůli politické přízni.

„Díky, ale neriskujte kvůli mně příliš.“

„Sklapni, Masone. Myslíš, že jsem se dostal tam, kde jsem, aniž bych byl schopen se vyhnout politickým nástrahám?“ To je důvod, proč by pro Showaltera všichni jeho vojáků koupili kulku. Showalter vypnul svou obrazovku a podíval se na Masona. „Ale přesto tě ještě nezařadím na rotaci.“

„Budu prosit.“

„A já udeřím zraněného muže. A teď odsud zmiz.“

Cal se rozhodl, že ho nebude pokoušet. Přesto se chystal vrátit na oblohu. Jen přijít na to jak. Ukázalo se, že nebude muset čekat dlouho.

Tísňové volání se ozvalo sekundu poté, co Vanduulští nájezdníci vstoupili do systému. Nohy hřímaly po roštech. Motory se zažehly. Masivní hangárová vrata vyjela nahoru.

Penny se připoutala k sedadlu, zatímco se její NavComputer spouštěl. Podívala se přes hangár. Byl tam Cal, zrovna procházel před její lodí. Usmál se a zasalutoval.

„Šílený parcha…“

Admirál Showalter byl na můstku, když Mason vzlétl. Okamžitě to věděl, ten vzlet by poznal kdekoli. Zapnul komunikační kanál.

„Zatraceně Masone. Přiveďte toho ptáka zpět na palubu. Řeknu ti to jen jednou.“

„Je mi líto pane, Nav je již uzamčen. Budu se snažit-“ Cal ztlumil kanál. Usadil se do křesla. Narůstalo v něm vzrušení z blížící se bouře. Tohle byl jeho domov. Věděl to od chvíle, kdy se poprvé připoutal.

Penny se vydala k němu. Zírala na něj po dobu několika sekund. „Co to sakra děláš?“

„Nabízím pomocnou ruku.“

„Admirál mi řekl, abych tě sundala z nebe“

„Budu hodný. Slibuji.“ Penny se na něj pár okamžiků dívala. Nakonec zavrtěla hlavou.

„Dobře. Kryj nás na šesté a nedělej nic hloupého.“

„No tak Penny, vždyť mě znáš.“

„Přesně tak.“

Cal se zařadil zpět do formace. Křídlo mělo šestnáct lodí, deset stíhačů Cestus, tři Zippery, a dva Anvily. To by mělo být dostatečné na zvládnutí čehokoli, co Vanduulové chystají.

Na můstku Gemini Showalter sledoval tečky nájezdníků prostřednictvím systému na maposféře. Zmizeli v atmosféře planety Yar. To ho zarazilo.

Proč právě tam? Pomyslel si. V systému byly mnohem obydlenější planety. Vanduulové se v minulosti nebáli přítomnosti flotily. Pokud jsou tady rozbíjet a brát, proč zasáhnout pustou planetu na okraji s jen hrstkou osad a výzkumných stanic?

„Admirále. Nový kontakt. Směr osm-sedm-nula.“ Whitacre, jejich SIG-INT specialista, přidal novou tečku na sféru. Showalterovi stačil jediný pohled a hned měl jasno.

Byla to Vanduulská vlajková loď. Mířila přímo k nim.

„Dobrá, dobrá, myslím, že si někdo přišel hrát.“ Vydal rozkaz Gemini připravit se na válku.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. . .

Přeloženo z: Cassandra’s Tears: Issue #1


*) Poznámka překladatele: SIG-INT (Signals Intelligence) je výraz označující informace získané například z radarového provozu.Kassandřiny slzy: Díl #2

CalMasonFI_Crop_CZ_1118

V minulém díle se rozeznělo tísňové volání, když Vanduulští nájezdníci zasáhli systém Centauri. Cal Mason šel proti rozkazům admirála Showaltera a skočil do stíhače, aby pomohl Penny a jejímu křídlu, zatímco se samotná Gemini připravila na střet s Vanduulskou vlajkovou lodí.

Calova loď se otřásla, jakmile se ocitla v atmosféře Yaru. Penny a zbytek jejího křídla už prorazil a zmizel v hustých oblacích horních vrstev atmosféry.

Jeho rádio šumělo, když prolétal skrz mraky. Cal držel pevně svůj směr, až prolétl skrz.

Přímo do středu souboje.

Stíhače na obou stranách hřměly ve vzduchu, jak se stáčely a kroutily kolem sebe nad červenohnědou skalnatou planetou posetou krátery pod nimi. Jeden z jejich Zipperů dostala zásah do svých trysek, což snížilo jeho rychlost, tedy jedinou výhodu, kterou mají. Než mohl Cal vůbec zareagovat, vrhli se na něj dva Vanduulové a zneškodnili ho. Viděl, jak si to Penny rozdává s jedním nájezdníkem a rozhodl se, že je na něm, aby se připojil.

Na můstku Gemini admirál Showalter sledoval blížící se Vanduulskou vlajkovou loď.

„Mluv se mnou, desátníku.“ Řekl Showalter, jeho výraz se sotva změnil. Desátník Whitacre studoval své SIG-INT skenery.

„Zbraně se nabíjely, když je skryly štíty, pane. Vypadá to, že mění kurz jen o pár stupňů.“

Showalter se podíval na sféru, na své nové trajektorii. „Snaží se nás odříznout od Yaru.“ Nastavil vlastní trajektorii na Nav a poslal ji palubnímu pilotovi. Jeho oči se rozšířily.

„Pane, to nás dostane do vrchích vrstev atmosféry. Nemyslím si, že budeme schopni odolat gravitaci planety, pokud nás chytne.“ Zakřičel palubní pilot.

„To mě nezajímá. Nenechám naše lidi napospas osudu. Maximální štíty na levoboku, chci tam být dřív, než obsadí pozici a roztočí ty Arc kanóny.“

Masivní motory Typhoon se zažehly, Gemini se vydala směrem k Yaru.

Dole se Cal kroutil vzduchem, aby se vyhnul palbě nájezdníka za ním. Zapnul kompenzátory, aby přiměl trysky k driftu. Vanduulský nájezdník, který byl za ním, se náhle ocitl v jeho zaměřovači. Cal stiskl spoušť. Energie pálila atmosféru, Vanduul se snažil kličkovat kolem výbojů, ale bylo jich prostě příliš mnoho. Šest ran zasáhlo jeho křídlo. Sedmá přímo kokpit. Vanduul započal tu dlouhou ohnivou cestu k zemi.

Calovi chvíli trvalo, než vstřebal situaci. Všichni teď bojovali. Jeden z Anvilů byl pryč. Dva Cestus piloti byli zapletení v bitvě s dalším nájezdníkem. Jeho hlavní křídlo vypadalo, jako by bylo namočeno v černé válečné barvě. Přestože ještě nikdy neviděl takové Vanduulské kresby, stejně na tom nezáleželo. Ten nájezdník nevydrží dlouho. Cal věděl, že jeden z pilotů, Poll, je tak bravurní, jak jen může pilot být.

Penny právě sestřelila svého druhého nájezdníka. Za ní viděl Cal vzdálený záblesk lodí prorážejících atmosféru. Mraky stále ještě rušili jeho skeny, takže nemohl zaměřit nepřátele. Začal pronásledování. Pokud by to byli Vanduulové, nenechá se překvapit zezadu-

Byli tam. Další tucet Scythe a pár Crawlerů.

„Pozor všichni. Máme společnost.“ Cal se podíval dolů právě včas, aby viděl na Vanduulského nájezdníka, Black Talona*, tančit se svými modifikovanými tryskami v neuvěřitelné kombinaci, aby se propletl kolem kombinované palebné síly Polla a druhého pilota. Svým křídlem rozťal Pollovu loď vedví a vypálil cílenou dávku na druhý Cestus. Energetické výboje oslabily štít dost na to, aby se raketa dostala skrz. Cal nikdy neviděl takový pohyb. Ať už byl pilot kdokoli, myslel to vážně.

Mezitím na Gemini řvaly alarmy varující před zásahem. Někdo z posádky se je zoufale snažil vypnout. Showalter navedl Gemini, co by kamenem dohodil od Vanduulské vlajkové lodi.

Tyto dvě titánské lodě byly v boxerském zápase tělo na tělo, vyměňující si rány z bezprostřední blízkosti. Prostor mezi nimi žhnul, jak masivní štíty vzplanuly k odvrácení nebo absorbování těžkých ran osvětlujících celý můstek.

Přesto plán zabral. Pro tuto chvíli byla Gemini zaklíněná mezi lodí Vanduulů a planetou, aby nechala únikovou cestu otevřenou, ale na pravoboku kompenzátory Gemini pracovaly na plný výkon, aby ji udržely před pádem do atmosféry Yaru.

„Pane, štíty na třicet procent. Generátory nebudou moci udržet plný výkon a naši obranu.“ Hlásil palubní pilot.

„Beru na vědomí, poručíku. Finchi, jaké jsou škody?“

Finch, zbrojní důstojník, byl zaměřený na své skenery a koordinoval masivní množství zbraní.

„Oslabujeme je, pane.“

„To nestačí. Potřebujeme od nich dál, abychom je mohli zasáhnout vším. Pokud bude potřeba, vezmete si oblek, vylezete ven a budete na ně střílet svou pistolí. Je to jasné?“

„Ano, pane.“

Zpět na Yaru se Cal otočil zády k posilám Vanduulů, připraven k… oni neútočili. Mířili ke starému osídlení na zemi.

„Penny, máš ponětí, co je támhle?“

„Není čas, Cale.“ Zamumlala. Její sledovací systém konečně zapípal oznámení o zaměření pro rakety. Stiskla. Proud drobných AP raket zasyčel z raketového zásobníku, sledoval a zničil další loď nájezdníků. Cal zahlédl něco jiného.

Black Talon mířil k ní.

„Penny! Na šesté!“

Penny neváhala a potopila svou loď. Plná dávka střel prolétla vzduchem, kde byla jen před několika milisekundami.

Cal vyměnil pár svých vlastních výstřelů. Osm minulo, tři zasáhly, ale štíty je pozřely.

„Ale ne.“ Povzdechl si Cal.

Právě upoutal Black Talonovu pozornost.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. . .

Přeloženo z: Cassandra’s Tears: Issue #2


*) Poznámka překladatele: Black Talon by se dal přeložit jako Černý Pařát, loď je pojmenována podle svého tvaru a barvy. Tak trochu mi připomíná Jizvu (Scar) z Battlestar GalacticyKassandřiny slzy: Díl #3

CalMasonFI_Crop_CZ_1118

Štíty na čtyřiceti procentech. Čtyři z monitorů nefunkční. Zbývají pouze dvě rakety v zásobníku na pravém křídle. Zbraně a palivo v pořádku. To byly ty dobré zprávy. Špatné zprávy? Cal Mason nemohl tlačit na Black Talona o mnoho déle.

Penny a ostatní stále ještě bojovali se zbytkem nájezdníků. Obloha byla plná mizejících kondenzačních stop a sloupů kouře z hořících vraků dole. Cal si musel zachovat svou soustředěnost. Věděl, že se situace může kdykoli obrátit.

Black Talon to řízl vlevo, pořádně. Cal zůstal na něm. Vypálil dávku, ale Black Talon udělal piruetu kolem výstřelů, jako by to nic nebylo. Cal viděl, kam měl namířeno. Poslední Anvil byl v dálce, střílel po nájezdníkovi těžkými projektily.

Black Talon mířil přímo k síti vybuchujících dělostřeleckých granátů.

Na palubě Gemini byl admirál Showalter uvězněn mezi vlajkovou lodí Vanduulů a gravitačním polem Yaru. Masivní carrier nemohl udržet ani jeden útok moc dlouho. Zíral jen na maposféru, studoval každou pozici, čekal, až se naskytne příležitost sama. Vanduulská loď byla mírně zvýšená nad jejich pravobokem. Manévrovali, aby mohli udeřit se svými velkými zbraněmi. Planeta byla těsně pod horizontem na jejich levoboku.

„Pane. Nemůžeme tu zůstat.“ Zakřičel palubní pilot. Showalter ho ignoroval, jeho mysl utvářela něco, co by mohl být plán.

„Pane!“ Znovu zařval. Showalter se otočil, mohlo by to fungovat.

„Vypněte tlumičové trysky tři až devět. Snižte osm, deset a dvanáct o šedesát procent.“

„Ale, pane, to nás shodí – “

„Směrem k planetě, správně. Zde je to, co chci, abys udělal, a já to řeknu jen jednou.“ Každý poslouchal. Z výrazu jejich tváří vyplývalo, že si myslí, že starý muž nakonec ztratil rozum.

Hlavní zbraně na Vanduulské vlajkové lodi se začaly zahřívat. Energie kondenzovala na špičce hlavní, tahajíc prvky z atmosféry. Najednou Gemini zamířila dolů k planetě, trysky na levoboku se zableskly a nutily masivní loď do otáčky. Klouzala podél okraje atmosféry a využila gravitace, aby se svým levobokem dostala přímo pod Vanduulskou loď.

Gemini vypálila ze všech zbraní, které mohla použít do slabého podbřišku. Vanduulské štíty vzplanuly v marné snaze odvrátit všechny útoky. Energetické výboje prorazily trup následovány AP raketami. Poprvé to byli Vanduulové, kdo byl vážně zraňován.

Zpět na Yaru Cal se nyní vyhýbal těžkým projektilům. Heller, pilot Anvilu se snažil vést Black Talona, ale Vanduul se ukázal stejně schopný v uhýbání nepřímé palbě, jako to dokázal s přímou.

Penny se zařadila za Cala. Začínalo být zřejmé, že ačkoli byl Vanduul v defenzivě, byl to on, kdo diktoval boj. To se mělo změnit. Chystali se zaútočit na Black Talona společně.

„Jsi připravená, Penny?“

„Pojďme sejmout toho šmejda.“ Cal se ušklíbl.

Nějak Black Talon věděl. V okamžiku, kdy se Penny a Cal rozdělili do útočné pozice, panely na Black Talonovi se odsunuly a odhalily šest skrytých trysek. Zažehl je, aby se otočil závratnou rychlostí a zamířil přímo proti nim. Cal změnil směr, aby se zabránil stejnému útoku křídlem, který rozpůlil Pollovu loď. Black Talon zažehl afterburnery a vystřelil směrem k horizontu, kde se připojil k druhému křídlu Vanduulských Scythe a Crawlerů, těm, kteří mířili přímo ke starému osídlení, a zmizel do atmosféry.

Penny a zbytek křídla se vydaly za nimi. Cal ne. Něco mu vrtalo hlavou. Změnil směr a zamířil k budovám.

Vanduulská vlajková loď se belhala pryč. Gemini otočia průběh bitvy a udělala v ní pár nových děr, ale nemohla je dohnat. Showalterův odvážný manévr zamkl Gemini v gravitačním poli planety. Jako auto zapadlé v bahně, dělala všechno možné, aby se pokusila vymanit. Showalter viděl nájezdníky vynořit se z Yaru a zmizet do několika přistávacích kójí. Masivní motory vlajkové lodi se zažehly a poháněly ji pryč.

Zpět na povrchu, Cal slezl po žebříku. Odjistil svou osobní zbraň, jak se blížil k budově. Cedule před budovou byla pokrytá červeným prachem, který neustále vířil vzduchem. Cal setřel vrchní vrstvu. Byl to nějaký druh geologické výzkumné stanice.

Otevřel lítačky. Pár sloupců světla pronikalo přes prach z otvorů ve stropě, ale jinak byla tma. Červený prach byl všude. Ale přestože jej Cal silně nenáviděl, nyní mu prokazoval velkou laskavost. Ukazoval mu stopy, a ještě lépe obrysy toho, co chybí.

Cal se plížil zařízením. Vypadalo to, jako by vzali čtyři stroje, kolem čtyř metrů vysoké a pár metrů široké. Udělal pár fotek místa činu svým hledím a pak se zaměřil na stroje, které byly poblíž těch chybějících. Všechno, co se dozvěděl, živilo uzel v jeho břiše. To nebyl nájezd. To byla loupež. Co to bylo za stroje? K čemu by tento Vanduulský klan mohl použít zastaralou techniku? Co mají za lubem?

Penny pronásledovala Black Talona a zbytek tak daleko, jak to jen šlo. V okamžiku, kdy opustili atmosféru, zahájila vlajková loď krycí palbu. Přesto vypadali, že je Děda potrestal. Doufejme, že si v dohledné době dvakrát rozmyslí znovu zaútočit na tento systém.

„Dobře, piloti. Zpátky domů.“ Křídlo se vzdalo pronásledování a zamířilo zpět k Gemini, která se stabilizovala, ale pořád bojovala s gravitací. Penny se podívala na zbytky svého křídla. Projela si seznam pilotů, kteří se nehlásili. Kde je…

„Cale, rozumíš?“

„Hej, Penny. Jsou Vanduulové ještě v systému?“

„Sotva. Úplně všichni zdrhají.“

„Něco není v pořádku, Penny. To nebyl nájezd.“

„O čem to mluvíš Cale?“

„Potřebuji laskavost.“

„Nikdy se mi nelíbí věty, které začínají takhle.“

„Potřebuju, abys mě kryla před Dědou.“

„Ty musíš žertovat, Cale.“

„Nahlásím se, až budu mít víc. Něco se tu děje, Penny.“

Několik okamžiků bylo ticho.

„Víš, Cale, jednou si všechny ty laskavosti vyberu.“

Na můstku Gemini admirál Showalter sledoval Penny a ostatní piloti jak se vrací, mnohem méně, než by si přál. Pak uviděl Calovu loď opustit Yar . Mířil za Vanduulskou vlajkovou lodí.

„Cale, ty pitomý bas-“

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. . .

Přeloženo z: Cassandra’s Tears: Issue #3Kassandřiny slzy: Díl #4

CalMasonFI_Crop_CZ_1118

Cal Mason se naposledy podíval na Gemini, která stále zápolila s gravitačním polem Yaru, na Penny a zbytek křídla, kteří zrovna tvořili přistávací formaci.

Stojí to za to, pomyslel si Cal. Než by přesvědčil admirála Showaltera, že při Vanduulském nájezdu šlo o víc než o prostou krádež, zmizel by Vanduulský klan zpět do svého teritoria a vojenské velení by nikdy nepovolilo operaci na nepřátelském území. Tak by to bylo. „Stojí to za to,“ zopakoval si pro sebe a načetl odpovídající soubor NavPlan.

Počítač převzal kontrolu, jakmile se Cal ponořil do přeskokového bodu. Nyní vše, co musel udělat, bylo počkat, zatímco počítač kličkoval meziprostorem s naprogramovanou dokonalostí a doufat, že Vanduulové nečekají na druhé straně, s nabitými zbraněmi připravenými vyhodit do vzduchu všechny statečné idioty, kteří by se je pokusili pronásledovat… hmm… tohle jsem asi měl zvážit o něco dřív.

Cal sledoval odpočítávání na svém monitoru. Pomalu převzal kontrolu nad letem. Pro jistotu měl připravený prst na posilovači štítů.

Objevil se na druhé straně, připraven na cokoli, pak si oddechl. Všechno dobré. Viděl vlajkovou loď, jak se připojuje ke zbytku klanu; flotilu vyřazených transportérů, nákladních lodí, malých torpédoborců a tankerů, všechny z nich pravděpodobně ukořistěné během stovek bojů za více než pár desítek let na cestách.

Cal vypnul všechny nadbytečné systémy, aby minimalizoval svou energetickou stopu a vypnul své motory poté, co nabral směr k flotile. Měl by být schopen se dostat dost blízko, pokud nezmění svoji trajektorii. Aby ho viděli, tak by se museli podívat ven z okna. Podle jejich skenerů by měl být jen prázdný prostor. Lidé příliš spoléhají na své skenery a techniku, aby je hlídala. Cal nemohl spočítat, kolikrát se dostal z průšvihu, jen protože lidé nevěřili ani nepoužívali své smysly.

Cal plul setrvačností k flotile, připravené pro každou známku toho, že by byl spatřen. Zatím je to dobré. Minul něco, co vypadalo jako staré farmářské plavidlo, pravděpodobně mělo růstové farmy, pro celý Vanduulský klan. Zanechávalo za sebou kouřovou stopu, jak plulo vesmírem.

Velení se pokusilo vybudovat databázi každého klanu Vanduulů, ale vždy zápasili se získáním surových dat. Cal byl vždy překvapen, že po tak dlouhé době, co lidstvo odráželo Vanduulské útoky, toho o nich víme pořád tak málo. To, že Vanduulové byl tak roztříštěný druh vůbec nepomáhalo. I když každý Vanduulský klan/flotila měl svou vlastní sadu tradic, diplomatické vztahy, dokonce i náboženství, sdíleli několik společných prvků. Jejich stíhače si byly až děsivě podobné, stejně jako vlajkové lodě. Mnoho analytiků se zbláznilo ve snaze tuhle záhadu rozlousknout. Bylo to skoro, jako kdyby jejich návrhy byly vtisknuty do jejich DNA. Což bylo také navrženo.

Přesto všechno, jen málo lidí bylo v Calově pozici tak blízko Vanduulské flotily. Takže se z toho snažil vytěžit maximum a zaznamenával a označoval každou loď, kterou minul. Vojenské zpravodajství bude mít druhé Vánoce s takovými daty.

Najednou se masivní trysky vlajkové lodi zažehly. Měnil kurz. Cal si nebyl jistý, dokud před sebou neviděl řadu startujících stíhačů:

Někdo se podíval z okna.

Cal měl zhruba třicet sekund, než ho obklíčí. Zažehl motor a zamířil podél trupu vlajkové lodi. Nemohl jen tak zmizet, i kdyby se dostal až k přeskokovému bodu, nebyl o nic blíže zjištění, co chystají. Ne. Musel se držet poblíž.

Stíhače Vanduulů se vyrojily ze svých odpalovacích pozic v čele s Black Talonem. Mířili přímo k pošetilému brzy-již-mrtvému člověku a zjistili, že míří na plný výkon k přeskokovému bodu.

Vanduulové následovali a díky své rychlosti snadno předhonili Calovu loď. Black Talon rozpoutal první spršku laserové palby. Zbytek Vanduulských stíhačů ho následoval. Během sekund byla Calova loď zničena na kousky.

Škoda, pomyslel si Cal jak stál na boku Vanduulské vlajkové lodi, byla to dobrá loď. Všiml si ještě něčeho. V dálce byla další loď. Příliš daleko na identifikaci, ale rozhodně to není další loď Vanduulů. Cal kráčel podél trupu lodi směrem k jedné ze zejících děr způsobené bojem s Gemini a vlezl dovnitř.

Cal se opatrně přesunul dolů přes nitro lodi do chodby. Oblast byla uzavřena poté, co ztratili integritu trupu. Cal zkoumal dveřní zámky. Byly ve Vanduulštině, samozřejmě. Jejich systém znaků mu byl naprosto cizí. Pak se odemkly.

Cal se skryl, než se dveře otevřely. Vanduul ve skafandru prošel dveřmi. Cal ho pozoroval z trhliny ve zdi se svou pistolí připravenou.

Vanduul přistoupil k otvoru v trupu a zkoumal ho. Musel to být Technik na posuzování škod. Calův pohled sklouzl z Vanduula k otevřeným dveřím. Technik stál zády k němu. Cal proklouzl kolem a přes tlakovou komoru do samotné lodi. Ačkoli bylo příjemné mít gravitaci zpátky, pořád nemohl sundat svůj oblek, protože Vanduulové nedýchají kyslík.

Ve snaze nepřemýšlet o tom, jak směšně sebevražedné je plížit se po Vanduulské vlajkové lodi zůstal Cal zaměřen na identifikaci nového plavidla. Stíhače nebyly přesměrovány, nebo nasazeny, takže Cal předpokládal, že loď pro Vanduuly nebyla překvapením. V takovém případě by mohla mít namířeno do hangáru.

Cal opatrně procházel křivolakými svažujícími se chodbami, občas při tom uhýbal Vanduulskému důstojníkovi nebo vojákovi. Nakonec viděl proud pilotů opustit dveře. Možná, že jeden z nich byl Black Talon? Cal počkal, až zmizí za rohem, než se podíval na dvěře. Byl to hangár.

Pohyboval se kolem Vanduulských lodí a viděl přistávat silně modifikovanou Constellation. Pár desítek Vanduulskývh vojáků čekalo s připravenými zbraněmi. Cal si našel dobré místo na úkryt i pozorování.

Constellation usedla na podlahu. Její motory se vypnuly, ale někdo obsluhoval věž. Přistávací plošina se otevřela. Dva humanoidi vyšli ven. Oba na sobě měli uzavřené obleky, nikoli Vanduulské dýchací přístroje. Měli zhruba lidskou velikost.

Cal slyšel, že se pár pirátům podařilo uzavřít dohody s některými Vanduulskými klany, ale bylo to dost vzácné. Většina z nich byla rozstřílena vteřinu poté, co se dostali na dohled Vanduulské lodi.

Velké kusy techniky sebrané z osady na Yaru byly přineseny a naloženy do Constellation. Jeden ze dvou humanoidů zkoumal techniku, zatímco druhý mluvil s Vanduuly. Když byly spokojeni, vytáhl pár beden.

Plasmová puška zabzučela vedle Calova ucha.

Sakra.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. . .

Přeloženo z: Cassandra’s Tears: Issue #4Kassandřiny slzy: Díl #5

CalMasonFI_Crop_CZ_1118

UEES Gemini

Systém Centauri

Penny se za posledních sedmnáct minut ani nepohnula. Admirál Showalter pro ni poslal, když šla podat hlášení po akci. Tohle čekala. Co však nečekala, bylo ticho. Děda neřekl ani slovo, když vešla. Neřekl ani slovo, když zasalutovala. Sedmnáct dlouhých minut, zlostně hleděl. Slyšela naběhnout chladící ventilátory. Slyšela tlumené hlasy posádky procházející za dveřmi. V tomhle tichu to vše bylo ohlušující. Uplynulo dalších pět minut…

„Pane, já-“ Umlčel ji s rychlým pohybem ruky. Zarazila se. Showalter spustil ruku a pokračoval ve svém zlostném pohledu.

Penny už v téhle situaci byla. Ticho byl nový trik, ale neměla problém vydržet trochu tlaku. Co však měla problém vydržet, byl hlodavý strach v jejím srdci, strach, že se něco špatného přihodilo Calovi.

Dva systémy odtud v hangáru na vlajkové lodi vanduulského klanu šťouchla plazmová puška Cala Masona z jeho úkrytu směrem k oběma humanoidům a veliteli Vanduulů. Dalších šestnáct zbraní na něj zamířilo.

„Co to sakra je?“ Řekl jeden z humanoidů přes silně modulovaný reproduktor.

„Ahoj.“ Řekl Cal. Pohled držel zaměřený na Vanduulského velitele. Vanduulové mají zřejmě rádi přímost, a tak to šel zkusit bez zaváhání. Přesto v hlavě bojoval o nápady.

Vanduulský velitel vytáhl svůj nůž a přistoupil ke Calovi. Položil nabroušené ostří proti kyslíkové hadici, když se sklonil a zamumlal mu něco do tváře. Směs vrčení a syčení, vanduulština Calovi zněla vždy jako start špinavého motoru.

„Chce vědět, jestli jsi sám.“ Přeložil první humanoid: „Já bych mu odpověděl.“

„Ano, jsem sám.“ Nůž se natočil proti kyslíkové hadici. Další řetězec vrčení a syčení.

„Myslí si, že jsi buď hloupý, nebo blázen.“

„Řekni mu, že jsem byl nazván obojím.“ Cal pokrčil rameny. Rozhodl se prostě vyčkat, než se naskytne příležitost sama. Vanduul pohlédl na humanoida, který překládal. Velitel zřejmě neměl smysl pro humor. Popadl Cala pod krkem a začal mačkat.

Humanoid vykročil vpřed a mluvil rychle vanduulštinou. Ostatní vojáci Vanduulů zaměřili své zbraně. Věž Constellation skenovala tam a zpět, střelec byl zjevně vyděšen rychle se rozpadající situací.

Cal bojoval o vzduch proti železnému sevření Vanduulského velitele. Všechen křik začal vířit a slil se dohromady. Calovo vidění začalo plavat. Ještě pár vteřin, poslední zápas, a ponořil se do tmy…

…běh přes pole po škole…

…měsíce Davienu II nad hlavou…

…dům jeho rodičů v plamenech…

Cal přišel k sobě. Chvíli mu trvalo, než si uvědomil význam toho zjištění. Byl umístěn čelem ke zdi. Neměl na sobě oblek. Hlava mu třeštila. Nemohl pohnout rukama. Měl pocit, že jsou spoutané.

Cal si vzal ještě vteřinu nebo dvě, aby se vzpamatoval, než se otočil. Byl v Constellation. Zrovna opouštěli vanduulský hangár. Humanoid, který mluvil vanduulštinou, stál necelé dva metry od něj, stále ještě od hlavy až k patě ve svém obleku.

„Takže…“ zaskřehotal reproduktor, „co kdybys mi řekl, proč ses plížil po vanduulské klanové lodi?“

Cal se snažil posadit, přičemž zkoušel pouta. Rozhlédl se po okolí. Muž vylezl z nákladového prostoru a něco zašeptal tomu v obleku, který přikývl. Calovi se podařilo zachytit jen jedno slovo:

Kassandra.

„Co bude s tou odpovědí?“ zeptal se znovu.

„Hned, ale dovolte mi, abych to otočil. Ať je to zajímavější.“ Cal se usadil, „Najali jste Vanduuly, aby přepadli tento systém?“

Humanoid tiše čekal.

„Snažím se přijít na důvod, proč jste to neudělali sami? Pro loď této velikosti by muselo být mnohem jednodušší dostat se dovnitř a ven ze systému.“

Postava se natáhla a uvolnila dýchací přístroj.

„Tak proč mě držíte naživu?“ pokračoval Cal, „Myslím, předpokládám, že to vy jste zastavil Vanduula, aby mě nezabil.“

Humanoid rozepnul zbytek obleku. Reproduktor zabzučel, jak byl odpojen. Stáhl svou obličejovou masku…

Byla to žena. Člověk. Krátké, ostříhané vlasy, tak černé, až byly modré. Kůže tak zlatá jako slunce. Ostré, inteligentní zelené oči.

„Ty jsi naše rukojmí.“ Měla zničující úsměv. „Doufám, že ti to nevadí.“

Na vteřinu to Calovi opravdu nevadilo.

Zpět na letové palubě Gemini se stal zázrak. Piloti, přípravná posádka a mechanici, ti všichni zírali s úžasem a nedůvěrou. Každý byl zaměřen na jednu věc: Admirál Showalter lezl do stíhače. Cesta do sedadla pilota mu připomněla, kolik kilo přibral od doby, kdy naposledy nosil letecký oblek.

Mohl vidět svého XO Mardena a zbytek posádky můstku tleskat, když vyletěl z hangáru. Showalter nastavil kurz k přeskokovému bodu. Přesto, jak moc tohle nenáviděl, neměl v úmyslu poslat někoho jiného, aby potvrdil nebo vyvrátil jeho tušení.

Když přiletěl, nic neviděl. Skeny mu řekly totéž: systém byl prázdný. Něco s rachotem narazilo do křídla. Showalter vzhlédl od svých skenerů. Letěl přes nějaké trosky.

Chvíli mu trvalo, než je identifikoval. Byla to Calova loď.

„Zatraceně, Cale.“

Cal Mason se nakonec nechal zabít.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. . .

Přeloženo z: Cassandra’s Tears: Issue #5Kassandřiny slzy: Díl #6

CalMasonFI_Crop_CZ_1118

Pohřeb poručíka Cala Masona se ukázal být uzavřenou záležitostí. Letka stála hrdě ve formaci, ale jinak se účastnila jen hrstka důstojníků a posádky. Kerny, mechanik posádky, se ukázal. Cal pomohl Kernyho rodině uniknout ze systému Nul asi před rokem. Nyní tu tichý obr stál, mnul si ruce, jako by to mělo udržet slzy, které hrozily každou chvíli vytrysknout.

Admirál Showalter prošel rutinou. Jeho obličej byl ze žuly jako vždy. Slova byla řečena. Rozloučení třemi salvami. Vypuštění prázdné rakve. A bylo to. Skupina byla rozpuštěna a pomalu se rozptýlila.

Penny, Showalter a Kerny zůstali, jako by udělat krok pryč znamenalo udělat krok k přijetí.

Cal Mason byl neustále pod dohledem. Přestože měl spoutané ruce a řetěz uchycený ke stěně, někdo ho neustále sledoval. Už to bylo pár dní a další tři přeskokové body. Cal byl vzorný vězeň, ale oči a uši měl otevřené po celou dobu. Posádka Constellation byla velmi opatrná, zejména při použití jména nebo když diskutovali poblíž něj. To bylo dobré, znamenalo to, že se ještě nerozhodli ho zabít.

Navzdory jejich pokusům o uchování tajemství, se mu podařilo něco pochytit:

Loď byla pojmenována Phoenix. Prozradil to inženýrský monitor.

Velký chlap, který si mluvil s vedoucí ženou, která může, ale nemusí, být Kassandra, byl přezdíván Trunk. Z jeho velikosti a obecných manýrů, se zdálo, že skupině dodává sílu. Byla tam nějaká souvislost s Kassandrou, ale Cal nepřišel na to, jestli byla romantická, nebo šlo o vazbu zvětralou bitvou či krádeží.

Pak tu byl střelec, který rád mluvil. Opravdu rád mluvil. Jeho jméno bylo Nesser Yahro. Tohle přímo prozradil Calovi. Také měl problém s pitím, což vysvětlovalo, proč si nepamatuje většinu jejich diskuzí. Také se zdálo, že je záložní pilot, když Kassandra nepilotovala sama. Cal mohl vždy říci, kdo pilotuje. Zatímco ona byla tanečnice, on byl demoliční koule.

Poslední člen posádky byl lodní mechanik. Nechtěl mít s Calem nic společného a dělal vše, co bylo v jeho silách, aby zůstali z dohledu, což bylo nepříjemné Nesserovi, protože to zasahovalo do jejich hry Triggeru. Nesser mu říkal Mahony.

Bylo to krátce po brzkém jídle třetí den, kdy přišla za Calem, aby si s ním promluvila poprvé od doby, kdy byl unesen.

„Pohodlné?“

„No jistě. Kdo není rád spoutaný?“

„Záleží na společnosti.“

„To je pravda.“ Řekl Cal se souhlasným kývnutím. Usmála se. Cal vážil své možnosti. Mohl naservírovat, co ví v naději, že ji přistihne nepřipravenou a ona mu ukáže své karty. Na druhou stranu, když se nechytne, mohla by si utvořit svůj názor na celou to záležitost s „jeho zabitím“.

Ne, pomyslel si. Lepší počkat a zjistit, jestli se nedostane na kobylku tomu, co mají za lubem nebo kam letí. V důsledku toho visela ve vzduchu hloupá pauza.

„Určitě nám dejte vědět, jestli je něco, co pro vás můžeme udělat?“ Řekla a napila se ze svého šálku.

„Co třeba nechat mě jít?“

„Hned se k tomu dostanu.“ Začala odcházet.

„Sbohem Kassandro.“ Řekl Cal, především ze zvědavosti. Zpomalila na nanosekundu, její mysl zachytila váhání a snažila se jít dál. Ale Cal to viděl. To odpovídá na tuhle otázku, pomyslel si.

Ve skutečnosti neodpovídalo, protože její jméno nebylo Kassandra. Sasha Tai se přesunula do pilotního křesla, její mysl vířila, aby přišla na to, jak mohl to jméno zaslechnout. Sklouzla za ovládací panel a vypnula autopilota. Hydraulika pulzovala do ovládacích prvků, když se chopila kormidla.

Ve zpětném pohledu neměla bránit Vanduulům zabít pilota Masona. Mít ho na palubě všechno ohrožovalo, ale viděla, co Vanduulové dělají vězňům z UEE. Řekla si, že bude lépe spát, když mu hlavou prožene kulku sama, než nechat na něm pracovat Vanduuly.

Podívala se na Nav-plány. Zase byly změněny. Nesser ztrácel příliš mnoho času a spaloval příliš mnoho paliva se svými neefektivními letovými plány. Trunk se objevil, když překalibrovala cestu.

„Mahony ty věci uložil.“ Řekl a zkontroloval Cala, než vklouzl do sedadla vedle ní, „Co se děje tady nahoře?“

„Nesser tuhle loď pošle na šrotiště.“ Zašeptala, aby se ujistila, že je Nesser z doslechu. Sasha na chvíli zmlkla a pak se naklonila k Trunkovi.

„Mluvil s ním někdo?“

„Nemyslím si, proč?“

„Řekl mi Kassandro.“

„Divný.“ Trunk nad tím minutu přemítal, „No, pak tedy neví, co to je.“

„Přesto.“

„Netrap se tím, sestřičko. Pokud se stane přítěží, tak ho vyhodíme přechodovou komorou.“

Zpět na Gemini byla Penny ve svém lůžku. Showalter trest za Calův kousek na Yaru vůbec nevymáhal, tak si ho dala sama. Drhla letovou palubu, pomáhala mechanikům, pouštěla simulace novým pilotům, cokoli, aby zůstala zaměstnaná. Dřela se až na pokraj kolapsu. To byl jediný způsob, jak mohla spát.

Až na dnešek. V okamžiku, kdy dopadla na postel, si něco uvědomila. Ve všem tom šílenstvím na to úplně zapomněla. Vytrhla SysBook ze své police a vytáhla všechny dostupné fotografie, které jí Cal odeslal z osady na Yaru. Fotografie chybějícího zařízení. Po dvou hodinách studia nemohla přijít na to, co za zařízení to bylo, tak se zaměřila na samotnou osadu.

Kupodivu všechny info-linky byly zamčené za hustou sítí bezpečnostních protokolů. Pořád hledala cestu kolem nich, pouštěla nějaké nevinné keycrackery, dokud se jeden nechytil-

Osada na Yaru byla zřízena jako výzkumná laboratoř v roce 2880. Tehdy byli všichni zabráni novým projektem Synthworld. Všechny korporace se snažili přijít na způsoby, jak dostat nohu do dveří lukrativního vládního projektu.

Kopala hlouběji. Zdálo se, že osada měla pracovat na jediném projektu, projektu s názvem Kassandra .

I když většina z toho byla hustá pavučina vědecké terminologie a vzorců, projekt Kassandra se pokoušel přepracovat planetu na molekulární úrovni. Samoreplikovatelný nanovirus navržený tak, aby rozebral existující planetu a přestavěl ji.

A vědcům na Yaru se to podařilo zprovoznit.

V tu chvíli její obrazovka náhle zčernala.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. . .

Přeloženo z: Cassandra’s Tears: Issue #6Kassandřiny slzy: Díl #7

CalMasonFI_Crop_CZ_1118

Penny zírala na svůj prázdný SysBook. Byl úplně mrtvý. Ani nešel zapnout. To se neděje, ne po tom všem, čím prošla, aby si tuhle mašinku přizpůsobila. Během několika příštích hodin ho rozebrala a zkontrolovala každý centimetr obvodů a drátů. Nic se nezdálo být spálené, rozbité, dokonce ani roztřepené.

I když přiznala sama sobě, že pád byl přímým důsledkem přístupu k utajovaným souborům, zavrhla to ze dvou důvodů. Zaprvé, soubory o projektu Kassandra byly padesát let staré, a zadruhé, nikdy neslyšela o způsobu, jak na dálku zničit celý systém, ne aniž by dostala nějaké varování. Čtvrtá hodina uplynula a frustrace se opravdu začínala projevovat.

„Poručík Penelope Ayala.“ Ozvalo se ode dveří.

„Co je?“ Vyštěkla, když se otočila ke dveřím. Stáli tam tři vojenští policisté. „Aha.“

* * * * *

Pirátská posádka lodi třídy Constellation s názvem Phoenix spala. Nesser měl létat, ale soudě podle chrápání, které se odráželo od kormidla, ho jeho nápoj přemohl. Než šli spát, připoutali Cala Masona ke zdi mezi kokpitem a předními dokovacími prstenci.

Začal si ukládat do paměti, kde byly uloženy nástroje, cokoliv, co by mohlo přijít vhod, pokud tato situace půjde k šípku. Momentálně se díval po čemkoli, co by bylo možné použít jako paklíč.

Pípání od kormidla vyrušilo Cala od jeho hledání. I přes to Nesser dál chrápal. Posléze slyšel Cal otevření dveří, které vedly do nákladového prostoru a ubikací posádky. Sasha přistoupila ke kormidlu a vypnula poplach. Následoval ji Trunk.

„Dostaň ho sakra odsud.“ Řekla Sasha. Trunk strhl Nessera z pilotního sedadla a Sasha převzala jeho místo.

„Co to k čertu děláš, chlape?“ zamumlal Nesser, než ho Trunk skopl na podlahu vedle Cala.

„Zůstaň ležet.“ Trunk dal nohu na Nesserovu hruď a dodal, „až přistaneme, dostaneš zaplaceno a ztratíš se. Jasný?“

„Blížíme se.“ Řekla Sasha. Trunk přikývl. Pak se oba podívali na Cala.

„Vstaň.“ Řekl Trunk.

Cal vstal. Trunk odemkl pouta od zdi a znovu mu spoutal ruce, zatímco Sasha vytáhla pistoli ze své skříňky a nabila ji. Dotáhla Cala do zadní části lodi, kde byl uložen náklad.

Viděl známý obrys P52 uloženého v podlaze mezi hromadami nákladu. Cal létal s menší variantou stíhače s krátkým doletem, když byl Doma. To byla začátečnická loď, dětský model, ale pro něj to byl prostředek k útěku. Za ta léta poznal svou holčičku skrz naskrz.

Cal zahlédl Mahonyho, lodního mechanika, jak je sleduje od spacích ubikací.

Sasha se zastavila u hromady beden. Otevřela skrytý panel a vyťukala kód. Dveře se otevřely se zasyčením. Všechny samostatné nákladní bedny byly ve skutečnosti jeden velký prázdný pašerácký kontejner.

Sasha pokynula dovnitř pistolí. Cal jej zkontroloval pohledem před tím, než vstoupil dovnitř. Následovala ho a Trunk za nimi zavřel. Tento kontejner byl nedávno použit k pašování lidí. Byla tam stolička a prázdný kbelík, který silně zapáchal. Bohužel pro Cala, který skončil na straně kontejneru s kbelíkem.

„Posaď se.“ Řekla Sasha s úšklebkem. Cal nohou převrátil kbelík a posadil se. Sasha si mu sedla naproti s pistolí namířenou na něj.

„Nebude tě tvoje posádka potřebovat?“ Zeptal se Cal, když si sedal na kbelík.

„Myslím, že to zvládnou. Kromě toho, pokud mě Celníci uvidí na skenu…“povzdechla si Sasha, „řekněme, že by to bylo problematické.“

„Možná, že kriminální životní styl ti nesedí.“

„Ale ne. Ten mi opravdu vyhovuje. Kromě toho, dej jim měsíc nebo dva, a oni na to zapomenou. Vy vždycky rychle zapomínáte.“

„Ale no tak. Pořád se dívat přes rameni? Nevědět, komu můžu věřit? To není způsob, jak žít.“

„Správně, protože žít a umírat z rozmaru vládců UEE je ten správný způsob, jak žít.“

„Je to čestný život.“ Řekl Cal bez váhání. Sasha na něj chvíli zírala, než se rozesmála.

„No, jako někdo, kdo byl na přijímacím konci bomb UEE na Cathcartu, tomu můžeš říkat život, pokud chceš, ale neopovažuj se mu říkat čestný.“

* * * * *

Masa lodí splynula do nejdrsnější podoby řady na hranici s Banu protektorátem. Celnice UEE prováděla důkladné vyšetření před udělením přístupu k přeskokovému bodu. AutoVěže a Drony pokrývaly každý centimetr vzdálenosti mezi kontrolními stanovišti a přeskokovým bodem, aby odradily pašeráky.
Řada lodí, většina z nich obchodníků a dopravců, postupovala vpřed centimetr po centimetru. Phoenix pomalu plul k přeskokovému bodu. Trunk byl u řízení. Nesser chodil kolem za ním a kousal si nehty.

Nakonec byla řada na nich. Phoenix klouzal směrem k checkpointu. Celní agent se ozval na rádiu. Trunk odeslat tagy. Trup lodi hučel, když přes něj přešly skenery.

* * * * *

Zpátky v kontejneru na sebe Cal a Sasha vzájemně zírali. Oba vzhlédli, když uslyšeli skenery. Sasha se podíval zpátky na Cala jako první.

„Podívej se, jakmile se dostaneme skrz, budeme muset učinit rozhodnutí o tom, co s tebou uděláme.“ Rychle dodala, „většina se přiklání k přechodové komoře.“

„Chápu.“

„Ale máš na výběr.“ Na chvíli zaváhala. „Přidej se k nám.“

„Cože?“ Cal s tímhle vůbec nepočítal.

„Viděl jsi Nessera, který končí. Hodil by se nám někdo, jako jsi ty.“ Její smaragdové oči téměř zářily, i přes tlumené světlo. „Bez pravidel a řádu je život divoký, nepředvídatelný, vášnivý. A kdo ví, možná se ti bude líbit. Pokud ne, za pár měsíců si na sebe vyděláš a můžeš se vrátit.“

„Chceš po mně, abych opustil své přátele, svou loď, svou povinnost, abych si zachránil svůj vlastní život?“ Cal vlastně vypadal, jako by to zvažoval.

„Pokud tě to udrží mimo přechodovou komoru, tak jistě.“ Pokrčila rameny Sasha a usmála se, „Není to tak, že by se o tom museli dozvědět.“

„Já bych to věděl.“ Cal se jí podíval do očí, jakýkoli náznak, že zvažuje tento návrh, zcela zmizel. „A to stačí.“

Skenování přestalo. Slyšeli motory nastartovat. Bylo tam známé škubnutí žaludku při průchodu přes přeskokový bod. Cal a Sasha se vrátili zpět ke svým zlobným pohledům.

Po několika minutách dveře kompartmentu zasyčely a otevřely se. Stál tam Trunk. Sasha se protlačila kolem něj. Trunk zvedl Cala na nohy a přivedl ho zpět do nákladového prostoru.

Sasha uložila svou pistoli zpět na své lůžko. Trunk pevně držel Cala a podíval se na ni.

„Jaký je verdikt?“ Zeptal se. Sasha byla zticha minutu nebo dvě. Podívala se na Cala. Díval se zpátky, vzdorovitý.

„Zabij ho.“

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. . .

Přeloženo z: Cassandra’s Tears: Issue #7Kassandřiny slzy: Díl #8

CalMasonFI_Crop_CZ_1118

Penny čekala se založenýma rukama v chladné zadržovací cele. Její noha klepala rytmus na podlaze. Šest hodin a patnáct minut uplynulo od doby, kdy ji stráže posadili do tohohle křesla.

Zámek na dveřích zacvakal před tím, než se se skřípěním otevřely. Důstojník vstoupil a Penny se postavila do pozoru. Nedokázala určit žádnou jednotku nebo označení útvaru mezi medailemi a stuhami. Na jmenovce četla: Darrow. Sotva jí věnoval pozornost, plně se věnoval rolujícím souborům v Glas ve své ruce.

„Pohov.“ Darrow sklouzl do sedadla. Penny se posadila. Po několika okamžicích položil Glas na stůl a zvedl křišťálově modré oči, aby si ji prohlédl. „Jste v docela pěkných problémech, poručíku.“

„Povolení mluvit otevřeně, pane.“

„Jistě.“

„Za prvé, co jste to sakra udělal mé mašině? Nemáte ani ponětí, jak dlouho mi trvalo, abych tu věc dala dohromady, takže by bylo lepší, aby byla opravená, než se odtud dostanu. Za druhé, projekt Kassandra byl vyřazen, před nějakými šedesáti lety, tak proč ztrácet čas grilováním mě o dávné historii, místo abyste se sami sebe ptali, proč se Vanduulský nájezd tak zajímal o zastaralou techniku?“

Darrow neměl slov, ale Penny teprve začínala.

* * * * *

Cal Mason měl také potíže. Spoutaný v nákladovém prostoru Phoenixe a jeho rozsudek smrti byl právě vydán.

„Měl jsi vzít mou nabídku, Masone.“ Řekla Saša a zamířila zpátky k pilotnímu křeslu, „bylo by to pro všechny jednodušší.“

Nesser se díval mezi Sashu a Trunka, zřejmě mu byla celá ta věc s chladnokrevnou vraždou nepříjemná. Místo toho, aby něco řekl, prostě odešel.

„Pro mě ne. Nemám problém lidi, jako jsi ty, vyhodit do nicoty.“ Zasyčel Trunk a strčil Cala k přechodové komoře. Cal zahlédl něco, co vypadalo slibně, ve skříňce s nástroji na pravoboku. Teď jak se tam dostat…

„Vsadím se, že ne. Ušetří ti to ostudu prohry ve férovém boji.“

„To myslíš vážně, prcku?“ Zasmál se Trunk. Cal se otočil a dostal se Trunkovi přímo před obličej.

„Jistě. Slyšel jsem, že jedinými přeživšími na Cathcartu byly ti, kteří se skryli jako zbabělci.“ Řekl Cal, i když si myslel, že tím zašel příliš daleko. Očividně si to myslel i Trunk. Prudce vrazil do Cala.

Cal zavrávoral a narazil do zdi na pravoboku. Jeho prsty našly to, co hledaly.

„Víš, já si myslím, že přechodová komora by mohla být trochu moc rychlá.“ Řekl Trunk, když se pomalu blížil. Jednou rukou popadl Cala pod krkem a přišpendlil ho ke zdi. Druhou vytáhl nůž.

„No tak, chlape. Nedělej…“ vyskočil Nesser z lůžka, přilákaný hlukem.

„Jo Trunku…“ Cal zaklapnul pouta kolem Trunkova zápěstí, cvak, „nedělej.“

Trunk vytřeštil oči. Máchl nožem. Bylo to neohrabané, uspěchané. Cal se útoku vyhnul a odhodil ho ke zdi. Čepel se zařinčením dopadla na palubu.

Sasha vyrazila z pilotního křesla, zbraně vytažené. Zamířila na Cala v momentě, kdy přiložil nůž Trunkovi na krk. Ztuhla. Patová situace se usadila po pár okamžicích ticha.

„Co si myslíš, že děláš, Masone?“ Řekla Sasha a pomalu postupovala vpřed. Cal se podíval zpátky na Nessera, který také popadl zbraň.

„Srdečně odmítám přechodovou komoru.“ Cal rozdělil svou pozornost mezi dvojicí pistolí, které na něj mířily. Nedělal si starosti s tím, že by Nesser vystřelil, ale i přesto, zbraň je zbraň.

„Dobře si to promysli. Ty opravdu nemáš mnoho možností. Zabiješ ho a zemřeš o vteřinu později.“ Sasha se podívala na Nessera. Pochybovala, že by se na něj mohla spolehnout. „A venku je to poněkud nehostinné.“

„Možná.“ Cal kopl do ovládacího panelu na podlaze. Pouzdro pro P52 se rozevřelo . Sasha zuřila. Trunk se rozkašlal a bojoval, ale nůž ho zase srovnal. Kokpit P52 se otevřel.

„V té věci nebudeš mít žádnou šanci.“

„Miluju výzvy.“ Cal se usmál. Prošel se vedle kokpitu a stiskl tlačítko pro zavření krytu. Naklonil se k Trunkovi. „Omlouvám se za tu věc s Cathcartem. Abych byl upřímný, myslím, že to byla nehorázná kampaň.“

Cal strčil Trunka k Sashe, zcela tak zablokoval její mušku a spustil se do kokpitu vteřinu předtím, než se kryt zcela zavřel. Otevřel vnější dveře a rychle nastartoval loď. Zahučela novým životem. Cal si povzdechl úlevou, že i tuhle loď udržovali v dobrém stavu.

Sasha se hnala zpět do kokpitu uzamknout vnější dveře, ale bylo příliš pozdě. Masivní dunění se rozléhalo lodí jak se malý letoun odpojil. Vklouzla do pilotního křesla a připravila Phoenix do útočné pozice. Trunk šel za ní a mnul si zápěstí.

„Vylez na věž.“ Trunk zaváhal, dokud se na něj Sasha nezamračila.

Calovi trvalo vteřinu, než zjistil kde je. Byl na území Banu, asi půl hodiny cesty od provozu směřujícího k jimp-pointu. Jeho obrazovky se rozsvítily, jak Phoenix vypustil spršku raket.

Cal zažehl motory. Ze zbraní přesměroval energii, aby zrychlil. Z poloviny měla o P52 pravdu. Ačkoli nemá palebnou sílu na ohrožení Phoenixe, má obratnost. Cal kličkoval kolem raket. Rychlost mu rozproudila krev. Rakety prolétly kolem a znovu se zaměřily. Věž Phoenixe zahájila vlastní palbu.

Cal se vývrtkou vyhnul střelám a mířil přímo k Phoenixu. Rakety svištěly za ním. Sasha věděla, co má za lubem, ponořit se a vypnout motory. Rakety zůstaly zaměřené na Cala. Trunk ho sledoval věží. Jeden výstřel zničil raketu.

Cal horečně překalibrovával asistenční systém. Příliš mnoho vlastností bylo nastaveno na automatiku. Měl rád kontrolu. Potřeboval, aby se tenhle pták rozletěl.

Phoenix se vyhoupl za ním. Cal vzhlédl. Byl připravený vyrazit. Motory P52 zaburácely přidanou energii a skučely vpřed. Phoenix rozpoutal další salvu. Laserové střely prolétaly kolem Cala. Opět zapnul štíty a kličkoval kolem, ve snaze dostat rakety do dráhy střel. Neutronový výstřel zneškodnil další raketu, která vypadla z kurzu a pak explodovala.

Calovi se podařilo získat od Phoenixu jistý odstup a ten si držel.

* * * * *

Na palubě Phoenixu Sasha ztrácela trpělivost. P52 se ukázal být téměř nemožným cílem. Její sledovací počítače dělaly chyby, jak se svíjel ve vzduchu.

„Dostane se do provozu.“ Oznámil Trunk vnitřní komunikací.

„Nezáleží na tom. Nemá skokový pohon.“ Odpověděla a přesměrovala energii lodi, aby posílila motory, „a za deset minut mu dojde palivo.“

„Máme nějakou společnost.“

Sasha se podívala. Několik lodí patřících k milici Banu kroužilo kolem, ale udržovaly odstup Pravděpodobně se byly ujistit, že je chaos pod kontrolou.

„Dávejte pozor, kam střílíte, a budeme v pohodě.“ Sasha přesunula svou pozornost zpět na Cala. Zhluboka se nadechla na uklidnění a oddala se ovládacím prvkům. Ve své zóně dokázala držet krok s Calovými divokými leteckými manévry. Trunk na Cala střílel, aby mu zmenšil manévrovací prostor.

Dvě lodě hřměly prostorem. Jedna za druhou, rakety dosáhly svého limitu doletu a explodovaly. Sasha udržovala souvislý proud palby. Stále více a více energetických výstřelů zasáhlo a ohlodávaly tak štíty malému stíhači. Trunk uštědřil P52 solidní zásah. Štíty nemohly zastavit výstřel, který prorazil až do motoru.

Cal Mason prosvištěl kolem přeskokového bodu a otočil se nahoru. Sasha zůstala za ním. Poškození motoru snížilo jeho rychlost dost na to, aby jej počítače mohly zaměřit. Držela Phoenix na kurzu. Její prst se vznášel nad spouští.

* * * * *

Kokpit P52 začínal být pěkně poničený. Poslední výstřel měl loď roztrhnout na poloviny, ale nějak to zvládla. Cal věděl, že má jen jeden pokus. Podíval se na přeskokový bod. Caterpillar se zrovna chystala proskočit.

Cal zapnul zpětné trysky, zkroutil se a ponořil dolů. Phoenix se přehnal kolem něj. Vyrazil a zařadil se za Caterpillar.

Přeskokový bod se otevřel a Caterpillar zmizel uvnitř.

„Tohle je fakt pitomost.“ Zamumlal a ponořil se do přeskokového bodu skrz brázdu, než se uzavřela.

* * * * *

Sasha sledovala P52 mizet v přeskokovém bodu v ohromeném tichu.

„Hm…“ řekl Trunk přes otevřenou komunikaci.

„Jo.“ Zdálo se to jako strašně moc práce, aby se pak sám zabil.

Nakonec Sasha otočila Phoenixe a letěla pryč. Čekala na ně jistá místa.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. . .

Přeloženo z: Cassandra’s Tears: Issue #8Kassandřiny slzy: Díl #9

CalMasonFI_Crop_CZ_1118

Lehký rám P52 skřípěl v savém víru meziprostoru. Vše bylo rozmazané. Zvuk přecházel od ječící turbíny po hrobové ticho. Křídlo na pravoboku se zkroutilo a utrhlo. Záď Caterpillar mizela a zase se objevovala. Cal bojoval s lodí, aby se udržel v její brázdě. Bylo to tohle nebo konec.

* * * * *

Celní stanice UEE při přeskokovém bodu z Ferronu do protektorátu Banu byla dnes obzvláště přetížená. Celní Agent zíral na zhmotnění jednotvárnosti; řadu lodí, nákladních i transportních kam až oko dohlédlo.

Vzal si chvilku, aby se smířil s dlouhým nudným dnem, který ho čekal, a pak zazvonil na první loď, aby jela ke skenerům. Kontroloval tagy lodi v databázi, zatímco scanboti dělali svou práci.

Transportní Caterpillar se vynořila z přeskokového bodu a vlekla se ke kontrolnímu stanovišti. Celní Agent se na ni bezstarostně podíval. Ztuhl, když si uvědomi, co vidí.

Za Caterpillar prolétlo skrz P52. Jedno z křídel bylo urvané. Příď byla ohnutá. Kyslík a kapaliny unikaly skrze trhliny v trupu. Jeden motor jemně pulzoval životem. Druhý byl mrtvý.

Celní Agent se probral a zmáčkl alarm.

V řádu minut policie a týmy zdravotníků obklopily P52. Agent poslouchal horečnaté hovory ve vysílačce. Někdo řekl, že pilot byl voják UEE a jako zázrakem stále naživu.

* * * * *

Cal Mason se probudil na stole. Zdravotníci se vznášeli nad ním, chystali se začít pracovat, ale byli překvapeni jeho probuzením.

„Jak dlouho jsem byl mimo?“ Zeptal se, aby neplýtval ani minutu. Vedoucí zdravotník se zakoktal. Ostatní si vyměnili bezradné pohledy. Cal se posadil. Jeho tělo příšerně bolelo. Odtáhl se ze stolu.

„Pane… pane!“ Jedna ze sester se snažila odvést Cala zpět ke stolu. Cal nezpomalil, když se šoural ke dveřím. Hodiny na jedné z obrazovek prozrazovaly, že uběhlo něco málo přes hodinu. Lékaři a sestry spěchali za svéhlavým pacientem.

Cal si razil cestu přes více zdravotníků, stráží, pár celních agentů, kteří se shromáždili, aby se podívali a nakonec se dostal do hangáru k troskám P52. Pár mechaniků stálo kolem něj a žasli nad jeho stavem.

„Hele, máte po ruce omni-tool?“ Řekl Cal jednomu mechanikovi. Ten se ohromeně podíval na Cala a podal mu ho.

Cal vylezl na P52 a začal odšroubovávat panel.

„Poručík Mason?“ Zaduněl hlas od vchodu do hangáru. Cal se nezastavil. Phoenix byl nepochybně na cestách, pokračoval v jejich plánu. Cal je mohl ještě chytit, ale když skočí do jiného systému, budou pryč nadobro.

P52, stejně jako většina stíhačů krátkého dosahu, jsou vybaveny naváděcím majákem konfigurovaným na jejich hostitelskou loď. Díky tomu je mnohem jednodušší je vyzvednout. Většina pirátů a pašeráků vypne maják tak rychle, jak jen mohou. Většina lidí neví, že s trochou úprav může být maják obrácen. Takže místo toho, aby Constellation mohla najít P52, P52 bude moci najít Constellation. Cal, nicméně, tohle věděl.

„Poručíku!“ Znovu ten hlas, blíže. Cal se podíval nahoru. Celní inspektor stál nad ním, pobavený úsměv na tváři. „Jste v pořádku?“
„“Jo, v pohodě.“

„Možná, že byste měl nechat doktora, ať vás prohlédne. Pro jistotu.“

„Rád bych. Ale mám trochu málo času.“ Cal vytáhl poslední šroub a vytáhl maják ven. Vypnutý, jak očekával, ale nepoškozený. „Nepředpokládám, že máte loď, kterou bych mohl použít?“

Celní inspektor se obrátil, když se pár policajtů hnalo do hangáru.

„Zeptejte se jich.“

O třicet minut debat později Cal odlétal z celní stanice v Cutlass nedávno zabavené za pašování kontrabandu. Tucet zmatených policajtů a zdravotnický personál sledovaly, jak mizí v přeskokovém bodě.

Tento výlet na území Banu byl mnohem hladší, než ten poslední. Na druhé straně Cal zapojil maják z P52 majáček do navigačního systému. Zatímco čekal, až počítač importuje data, přizpůsobil si asistenční systém podle svých představ. Každý má rád automatiku. To byl fakt, který ho mátl a lezl mu na nervy.

Jeho radar pingnul. Phoenix byl ještě v systému. Jsou na Queegu, třetí a hlavní planetě v systému. Byla to suchá, vyprahlá planeta náchylná k masivním prašným bouřím. Radar zpřesňoval jejich pozici, čím blíže se Cal dostal k planetě. Maják umístil Phoenix do menší osady na temné straně planety. Bylo to jen pár desítek budov postavených pohromadě, každá navržená s ostrými úhly, aby pomáhaly minimalizovat dopad silných větrů.

Cal přistál na jednom z vnějších přístavišť. Našel respirátor a některé atmosférické vybavení, které po sobě zanechali předchozí vlastníci Cutlass. Vítr už zuřivě bičoval osadu, když Cal vystoupil.

Našel Phoenix poměrně snadno. Nebylo tu mnoho Constellation, které by tu zabíraly prostor, a oni se ji ani neobtěžovali skrývat. Cal viděl slabé světlo skrze kokpit, vycházející z útrob lodi. Někdo tam byl. Cal si našel vhodné místo a čekal.

Trunk slezl dolů a uzavřel Constellation. Rozhlédl se kolem, než se vydal do úzkých uliček, plných Banu, lidí a Tevarinů i přes formující se prachovou bouři. Cal se držel v dostatečné vzdálenosti. Příliš dobré vzdálenosti. Párkrát málem ztratil Trunka v davu, takže se teď držel blíž.

Konečně Trunk seběhl ze schodů do suterénu nějaké budovy. Nadzemní část budovy byla členěna na masivní konstrukce ve tvaru ploutví a byla posazena na rotujících platformách, které ji udržovaly vždy obrácenou proti větru. Ve všech oknech v prvních dvou patrech bylo zhasnuto. Bylo těžké to poznat přes nárazy písku, ale místo vypadalo opuštěně.

Cal čekal několik okamžiků, než se vydal ke schodišťové šachte, ve které Trunk zmizel. Když se konečně podíval dolů, uviděl, že shody vedou k jediným dveřím. Plížil se po schodech dolů a zatlačil na dveře. Zamčeno.

Ohlížel se po jiném způsobu, jak se dostat dovnitř. Asi patnáct metrů hluboko v mezeře mezi rotátorovou deskou a horní části budovy spatřil světlo unikat nějakou ventilací nebo mříží.

Vtiskl se do mezery a plazil se směrem k roštu. Vítr změnil směr. Senzory mechanismu se skřípěním ožily a otočily budovou nad ním.

Cal vklouzl dovnitř stísněné větrací šachty. Po vytažení se přes nahromaděný prach a nečistoty, našel další mříž a spadl do prázdné místnosti. Tiše prošel přes temné opuštěné haly. Něco kovového zazvonilo v dálce. Krátce poté se ozvaly hlasy. Cal se vydal směrem k nim.

Nahlédl za roh, chodba ústila do starého sálu. Teď to byl nějaký druh laboratoře. Spousty počítačů a průhledných boxů obklopených masivním kusem vybavení skrytým pod plachtou. Kabely vedly skrz díru v zemi, aby pronikly až do podzemní elektrické sítě osady.

Trunk seděl na bedně nejblíže ke Calovi. Sasha studovala některé z vybledlých transparentů Banu hnijících na zdi. Mahony byl po lokty hluboko v útrobách jednoho ze strojů odebraných z Yaru.

Cal tipoval, že se zmýlil, když pokládal Mahonyho za mechanika Phoenixe. Očividně byl nějaký inženýr… a tak trochu šílenec. Mumlal si pro sebe, když něžně vytáhl hladký kovový kanystr. Ať už bylo uvnitř cokoli, buď to bylo velmi cenné, nebo extrémně nebezpečné.

„Prostě to nechápou. Práh objevu, který by mohl změnit tvář lidstva a co udělají? Co udělají?! Oni ho zničí!“ Mahony nesouvisle mluvil sám k sobě, když pečlivě přesouval kanystr do jednoho z boxů. Pro Cala bylo těžké to poznat, ale vypadalo to, jako by uvnitř byly shluky travnatých nečistot. „Zajímá je, že muži a ženy tomu zasvětili své životy? Ne, jen poplácání po zádech, a výhružka ‚nikdy o tom nemluvte‘ a vyhazov ze dveří.“

Mahony připojil nějaké kabely ke kanystru a stále si pro sebe mumlal. Sasha pomalu přišla, aby to sledovala.

„To není správné. Jedná se o životy. Ti byrokrati si to musí zapamatovat.“ Mahony utěsnil boxy. Sasha nezúčastněně přikývla, nenechá se do toho zatáhnout.

Mahony šel k jedné z konzolí a otřel prach z obrazovky. Podíval se do boxu, když stiskl tlačítko. Kanystr se na nanosekundu otevřel. Sasha to pozorně sledovala. Zdálo se, že se několik sekund nic neděje.

„Myslela jsem, že jsi-“ začala říkat, ale Mahony ji přerušil. Těkal pohledem mezi boxem a konzolí, vlasy se mu naježily z přítomné energie. Sasha se obrátil zpět ke skříni. I přes tu vzdálenost to mohl vidět i Cal.

Tráva a špína se rozpadaly. Během několika vteřin byly přeměněny na šedý kal. Pak začala opravdová magie, začaly se rekonstruovat. Na konci tohoto procesu ta malá dávka čehosi v nádobce znovu vytvořila travnaté shluky na chlup stejně… až na to, že tráva byla nyní fialová.

„Říkal jsem ti, že to bude fungovat. Děda měl pravdu!“ Mahony poskakoval kolem, zatímco Sasha se sklonila, aby si to lépe prohlédla.

Mahony se hnal k zařízení uprostřed místnosti a strhl z něj plachtu. Calovi se sevřelo srdce.

Podle tvaru, křidélek a naváděcích senzorů nemohlo být pochyb.

Byla to bomba.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. . .

Přeloženo z: Cassandra’s Tears: Issue #9Kassandřiny slzy: Díl #10

CalMasonFI_Crop_CZ_1118

V systému Nul Grady Monk zabíjel čas při čekání na svůj kontakt tím, že pozoroval jeho jedinou hvězdu. Vědci říkali, že je to pulzující hvězda. Jemu pulzující vůbec nepřipadala. Znovu se podíval na hodiny. Dá tomu chlapovi dalších deset minut, pak se přesune za dalším kupcem. Grady Monk nečeká na klienty. Koutkem oka zahlédl pohyb mimo loď.

Už bylo sakra na čase, pomyslel si a otočil se. Jeho oči se rozšířily.

Loď Gradyho Monka zmizela v definici pulzujícího výbuchu.

* * * * *

Na palubě Gemini seděl Darrow naproti Penny. Konečně se dostával k příležitosti promluvit.

„Mohla byste být v pořádném průšvihu, poručíku,“ řekl, „váš poněkud rozvláčný monolog vysvětlil vaše důvody pro nelegální přístup k souborům Archivu, ale to nic nemění na skutečnosti, že jste nelegálně získala přístup k utajovaným datům.“

Dveře se otevřely. Stál v nich admirál Showalter. Nevypadal pobaveně. Penny a Darrow zasalutovali. Showalter vstoupil do místnosti, podíval se na Darrowa.

„Nechcete mi vysvětlit, proč obtěžujete mého pilota?“

„Pane, poručík Ayala získala přístup…“

„K souborům projektu Kassandra. Já vím. Mluvil jsem s tvým nadřízeným, synku.“ Řekl Showalter, jeho hlas byl klidný a rozvážný. „Neodpověděl jste na mou otázku.“

„Před třemi měsíci jsme se začali všímat pokusů prolomit Archiv kvůli laboratorním poznámkám týkajících se Kassandry a vysledovali jsme je zpět k vnukovi bývalého vedoucího projektu, Wardenovi.“ Darrow ukázal obrazovku. Objevil se Warden Mahony, stejný chlápek z Phoenixu. „Advokacie přidala Wardena na seznam sledovaných. Před třemi týdny zmizel. Takže když poručík Ayala ‚získala přístup‘ k souborům projektu, obávali jsme se prolomení bezpečnosti.“

„No, ona nepracovala pro toho kluka.“ Showalter pohlédl na Penny. Zavrtěla hlavou. „Takže věc je vyřešena.“

* * * * *

Čtyři systémy odtud, na území Banu, věc zdaleka nebyla vyřešena. Cal se snažil přijít na to, jak přepadnout posádku z Phoenixu, když se objevila najatá výpomoc. Teď se kromě Sashy, Trunka a Mahonyho musel vypořádat i s dalšími šesti střelci.

Cal neslyšel, zda se ji chystají prodat nebo použít. Bez ohledu na to, tahle věc se nesměla dostat ven. Teď jen potřeboval plán, jak to dokázat. Vyvolat zde přestřelku znělo jako špatný nápad. Stačí jedna zbloudilá kulka, bomba se aktivuje a z místnosti, možná celé osady, nezbude nic víc než kaluže břečky.

Cal měl pořád ještě maják z P52 nastaven na pozici Phoenixu, takže nejlepší postup byl dostat se do vesmíru a vaporizovat to. Nebyl nijak zvlášť optimisticky ohledně Cutlass proti Constellation, ale je to pořád lepší, než si to rozdat tady dole. Kromě toho, s křídly byl lepší než s pěstmi.

Sasha tiše mluvila k žoldákům a pak přešla k Mahonymu, který nakládal zbytek kanystrů z projektu Kassandra do bomby.

„Už jsi hotový? Musíme tuhle věc naložit.“

„Jo, pár minut.“ Zamumlal, když pečlivě připojil kanistry k odpalovacímu mechanismu. Sasha se obrátila na žoldáky.

„Jakmile tohle dostaneme ven, jděte na své pozice podél naší trasy. Pokud si budete myslet, že nás někdo sleduje nebo nám jen věnuje příliš mnoho pozornost, chci to okamžitě vědět.“ Obrátila se k Trunkovi. „Platíš je?“

„Jo, vše je zařízeno.“

Cal pomalu vycouval. Chtěl se odtamtud dostat dřív než žoldáci a vrátil se zpět do větrací šachty. Když se dostal ven, nakládali zakrytou bombu na vozík s antigravitačními tlumiči. Sasha kývla na žoldáky, kteří se ztratili v davu. Cal si zapamatoval jejich tváře a odplížil se pryč.

Sasha a Trunk stále hlídali, zatímco Mahony tlačil bombu úzkými uličkami osady Banu. Žádný z chodců jim nevěnoval pozornost. Cal držel krok a sledoval je z dálky, dával si pozor, aby se vyhnul každému z žoldáků, kteří byli vysláni zlikvidovat čmuchaly. Tito žoldáci byli dobří, protože Cal neviděl ani jednoho.

Teprve když naložili bombu do nákladového prostoru Phoenixu, se Cal odpojil a běžel zpět do Cutlass. Vklouzl do pilotního křesla a nastartoval motory. Rychlý sken a maják z P52 zaměřil Phoenix.

Cal je nechal získat určitý náskok, než se je vydal následovat. Mířili zpět k přeskokovému bodu. Cal měl rozhodnout. Nepochybně přišli na způsob, jak dostat bombu přes celní kontrolu, ale Cal mohl poslat zprávu napřed, aby je zadrželi a získali bombu.

Nevýhoda byla, že takhle nedostane kupce, pokud tedy nějaký je. Zvažoval to. Nestojí to za to riziko. Čím déle bude ta věc někde venku, tím více bude příležitostí, že něco Cala překvapí. Už ho nebavilo být překvapený.

„Celní stanice UEE Charlie v systému Ferron. To je poručík Cal Mason, UEE námořnictvo, SYSID#5847DDC. Právě sleduji nebezpečnou zbraň, která každou chvíli vstoupí do vašeho systému na lodi třídy Constellation, možná označení Phoenix. Prosím oddělte a zadržte všechny plavidla odpovídající tomuto popisu a předejte tuto zprávu poručíkovi Penelopě Ayale z UEES Gemini.“ Nastínil všechno, co viděl, jako samostatnou přílohu a zprávu odeslal napřed do retranslační stanice.

To by to mělo vyřešit. Pochyboval, že Phoenix se bude snažit začít bojovat. Bohužel, jak pokračoval v letu, ‚pochybnost‘ se změnila na ‚mohli by‘ a pak ‚s největší pravděpodobností.‘ Nebylo myslitelné, že by se nechali chytit se zařízením soudného dne. Nyní byl Cal přesvědčen, že ohrozil velké množství celníků. Přidal plný plyn a prorazil přeskokovým bodem.

Na druhé straně panoval chaos. Lodě se zmítali prostorem bez energie. Celní stanice byla nouzově uzamčena. Někdo odpálil výboj EMP. Velký výboj. Lodě využily imobilizované ostrahy a závodili skrz přeskokový bod, zatímco několik celních a policejních lodí, které měly energii, bojovalo o udržení pořádku. Bylo to perfektní krytí, aby Phoenix mohl proklouznout.

Cal našel pozici Phoenixu na svém radaru a vydal se za nimi. Když se konečně dostal na dohled, byla v jejich letové dráze jen hrstka lodí. Cal začal připravovat své zbraně. Potřeboval je zasáhnout tvrdě a rychle, vyřadit tolik obranných schopností, jak jen bylo možné, pokud chtěl mít nějakou šan-

Laserová střela se prohnala kolem jeho kokpitu. Cal instinktivně stočil loď na druhou stranu. Marauder se prohnal kolem něj a obloukem se chystal na další průlet. Na jeho skenech viděl Phoenix zvednout štíty. V tu chvíli mu to došlo.

Když Sasha v laboratoři dříve říkala, „jděte na své pozice podél naší trasy,“ neměla na mysli osadu. Měla na mysli ve vesmíru.

„Cale, ty hloupý bas-“ Více příchozí střelby z Phoenixu. Cal stočil loď mimo dráhu střel. Najednou ho Phoenix kontaktoval.

„Identifikujte se.“ To byla ona.

Můžeš hádat.“ Řekl Cal. Maraudr se zařadil za něj a zahájil palbu se svými zbraněmi. Cal otočil věž a opětoval palbu.

„Masone?“

„Musíš přestat.“ Nastala dlouhá pauza.

„Vrať se domů, Masone.“

„Poté, co jsem viděl, co to bomba může udělat…“ řekl Cal. Jeho systém bzučel varování před raketami. Změnil směr a vypustil světlice. „Víš, že to nemůžu udělat.“

„Tvůj pohřeb.“

„Ty nejsi tenhle druh člověka.“ Vyhrkl Cal a doufal, že nezavřela kanál. „Vy převážíte něco, co by mohlo vyhladit miliony, možná miliardy. Vím, že máš nevyřízené účty s UEE a já to chápu, opravdu, ale tohle je prostě moc a myslím, že ty to víš.“

Marauder ho označil IR značkovačem. Sada raket vylétla ze zásobníku a zaměřila. Věž na Phoenixu se otočila a párkrát zasáhla.

Žoldák v Marauderu byl dobrý, ale ne skvělý. Problém byly dvě lodě bojující v tandemu. Cal přerušil pronásledování Phoenixu, otočil se na druhou stranu a stáhl řadu raket za sebou. Marauder pokračoval v pronásledování. Phoenix ne, jeho motory se zablýskly a hnal se pryč.

Cal nakopl sebevražedné brzdy, což vypnulo motory a kompletně otočil Cutlass, aniž by ztratil hybnost. Cal zahájil laserovou palbu na příchozí rakety. Podařilo se mu zničit šest z osmi, než se musel otočit zpět a přidat plyn.

Marauder na Cala zaútočil celým svým arzenálem. Zničil poslední dvě rakety, ale i Cutlass schytala svůj díl zásahů. Štítům se je podařilo zadržet.

Bez raket byl Cal připraven jít do souboje.

Marauder vydržel čtyři minuty.

Podle kurzu Phenixu, měli namířeno k přeskokovému bodu do systému Croshaw. Viděl, jak jejich signál zablikal a zmizel. Byli na druhé straně.

Cal přesměroval všechnu dostupnou energii do motorů. Cutlass vyrazila za nimi.

* * * * *

Darrow poslal své hlášení o incidentu a očekával rozkazy od svých nadřízených. Penny zírala do stropu, znuděná až hrůza. Dveře se otevřely. Mladý podporučík strčil hlavu dovnitř.

„Komunikace pro poručíka Ayalu,“ nervózní podporučík se podíval na Darrowa a odmlčel se, „je to od Cala, madam.“

O deset minut později stála Penny před Showalterem, přehrávala Calovo poselství o Phoenix, bombě, prostě o všem. Showalter zíral před sebe. Jeho oči se zúžily, když poslouchal, ale jeho tvář byla stejně nevyzpytatelná jako obvykle. Darrow byl u dveří.

„Míří k Zemi.“ Řekl Showalter po vleklém momentu ticha.

„Nemyslíte si, že se to tam pokusí prodat.“ Řekla Penn .

„Dvacet ku jedné, že to děcko půjde dokončit, co jeho trhlý děda začal.“ Showalter rozbzučel můstek. „Nastartujte motory. Měníme kurz.“

* * * * *

V systému Croshaw bylo ticho. Byl to průměrný den na téměř všech planetách. Lidé šli do práce. Děti šly do školy. V systému byly čtyři aktivní přeskokové body, jeden vedl do sluneční soustavy a k Zemi, druhý vedl do systému Nul, systému nikoho vzhledem k proměnné hvězdě ve svém středu, třetí vedl do systému Davien…

Cal vystoupil z čtvrtého přeskokového bodu z Ferronu. Jeho radaru chvilku trvalo, než opět zaměřil Phoenix. Byli na kurzu k Nulu. Cal udržoval své pronásledování, proplétal se běžným provozem v systému.

Cal zahlédl v dálce Constellation. Zrychlil, aby snížil vzdálenost. Opravdu to byla Phoenix.

Jeho systémy se zbláznily. Obecná nouzová výstraha byla na všech kanálech. Něco o…

Ale ne. Pomyslel si Cal. Vzhlédl.

Black Talon se vynořil z přeskokového bodu Nul následován desítkami Vanduulských stíhačů. Okamžitě začali napadat celní agenty. Vanduulská vlajková loď a zbytek bitevních lodí klanu se objevily krátce poté. Místní policisté a piloti se náhle otočili, aby bránili systém.

Phoenix letěl kolem vln Vanduulů a zmizel uvnitř vlajkové lodi. Najednou všechny kusy do sebe zapadly. Phoenix nenajal Vanduuly, aby zasáhli systém. To Vanduulové najali je, aby postavili zbraň. To nebyla Mahonyho pomsta, to byl organizovaný Vanduulský úder do srdce nepřítele.

Vlajková loď zahájila palbu svými zbraněmi. Její stíhače se utkaly s ubohým lidským odporem. Cal přepnul na obecnou komunikaci, aby začal organizovat piloty, a vrhl se přímo do rvačky.

Piloti z obou táborů kolem sebe tančili a čekali, až budou moci zasadit vražedný úder. Lasery hořely skrz prázdnotu. Vesmír se stal posetý sutí a troskami. Frenetické brebentění zaplnilo kanály. Byla to válka. Vanduulská vlajková loď změnila svůj kurs k systému Sol, k Zemi.

Cal dorazil vanduulský stíhač, s kterým se utkal a pak zhodnotil situaci. Stručně řečeno, nebylo to dobré. Vanduulové měl více zkušeností, byli více bezohlední. Policie a rozptýlený vojenský personál dělaly nějakou škodu, ale jak Vanduulové likvidovali více a více civilistů, Cal věděl, že se vítr nezastavitelně a nemilosrdně otočí proti nim. I kdyby se jim podařilo zničit stíhače, byli bezmocní proti větším Vanduulským lodím.

Pak uviděl spásu…

Gemini. Krásná Gemini se objevila z přeskokového bodu z Ferronu. Cal hádal, že dostali zprávu. Sedm stíhacích wingů vystartovalo z paluby.

„Mysleli jsme, že jsi mrtvý.“ Řekla Penny rádiem.

„No tak, Penny.“ odpověděl Cal.

„No, až se tě děda zmocní, možná si budeš přát, abys byl.“

„Rád tě vidím, Penny.“

„Nápodobně.“ Řekla Penny. „Půjdeme?“

Vrhli se do boje.

Vanduulská vlajková loď obrátila své zbraně na Gemini. Palubní děla si vyměnila masivní paprsky zkázy napříč vakuem. Štíty vzplály, udržovaly střely v bezpečné vzdálenosti. Menší lodě byly v křížové palbě spálené na popel.

Cal a Penny bojovali bok po boku, jako ostatně vždy. Viděl Phoenix odstartovat pryč od vlajkové lodi. Proplétala se skrz bitvu a mířila zpět k Ferronu.

Jeho štíty vzplanuly. Cal se podíval nahoru. Black Talon a parta kamarádů se na ně řítili.

„Podívej se, kdo je zpátky.“ Řekl Cal.

„Pojďme ho dostat.“ Odpověděla Penny. Cal a Penny se odlepili od svých bitev a přesunuli se ke stíhání Black Talona. Mohli vidět místní piloty, jak se snaží napadnout Black Talona, ale vanduulskému esu nebyli žádnými soupeři.

Cal zahájili palbu na Black Talona, který tančil kolem střel. Penny se snažila vyplnit mezery, ale Black Talon byl příliš hbitý.

Najednou se vyhýbaly výbuchům a raketám od desítek nájezdníků. Cal stěží udržel Black Talona v dohledu, jak se točil prostorem, jeho štíty polykaly zásahy z několika směrů zároveň. Penny se odpojila a stočila s pár nájezdníky.

* * * * *

Na palubě Phoenixu, Sasha pozorovala prázdný prostor před sebou. Její výraz byl vyčerpaný. Trunk byl ve věži. Díval se, jak zoufalý boj zahalil celý systém do podobného výrazu. Slezl po žebříku a připojil se ke své nevlastní sestře v kokpitu.

„Dostávají tam pořádně zabrat.“ Řekl po dlouhé odmlce.

„Není to náš problém.“ Řekla Sasha tiše. Neznělo to přesvědčivě.

„Technicky vzato…“ Začal říkat Trunk, ale zarazil se.

„Co?“

„Já nevím. Udělali jsme svou práci a dostali jsme zaplaceno. Takže technicky vzato, naše odpovědnost k nim je teď vyřízená. Můžeme si dělat, co chceme.“

Seděli v tichosti.

„Já jen říkám…“ řekl Trunk.

* * * * *

Zpátky do bitvy. Několik štítů na vlajkové lodi Vanduulů selhalo. Exploze vytvářely tečkovaný vzorec na boku lodi. Gemini dostávala svůj poctivý podíl zásahů. Jedna z hlavních zbraní byla čistě odstřelena, což způsobilo výbuchy munice v podpalubí, které zhyzdili trup jako puchýře. Ostatní Vanduulské bitevní lodě se speciálně zaměřili na její motory. Masivní letounovka UEE začala zpomalovat.

Cal napnul svůj zrak k vlajkové lodi. Bomba musela být stále tam. To by dávalo smysl. Bylo to nejbezpečnější místo vzhledem k okolnostem a byla to jediná loď razící si cestu k přeskokovému bodu do Solu. Hádal, že bude moci skočit během několika minut.

„Penny, kryj mě.“

„Co to děláš?“

„Tohle nejspíš nechceš vědět.“ Cal stočil svou loď kolem Black Talonovy střelby a vyrazil k vlajkové lodi. Black Talon vyrazil za ním, ale Penny ho odřízla, což poskytlo Calovi náskok.

Slyšel v rádiu Penny klít. Ohlédl se. Byla zasažena. Jeden z jejích motorů byl mimo. Black Talon a stíhače Vanduulů se stáčely, aby ji dorazili. Cal se podíval zpátky na vlajkovou loď blížící se k přeskokovému bodu.

Bylo to buď, a nebo.

Jak se Cal natáhl po brzdících tryskách, něco prolétlo kolem jeho lodi k Penny. Laserové výbuchy zničily vanduulské Scythe ještě před tím, než mohly zaútočit. Black Talon se odtrhl, aby se vyhnul střelbě.

Byl to Phoenix.

„Hodně štěstí, Masone.“ Bylo vše, co zaslechl v rádiu, než Phoenix zažehl své motory a vyrazil pryč. Penny se podařilo přimět motor, aby opět naskočil a odlétla do bezpečí.

Cal se znovu zaměřil na vlajkovou loď a nasadil vážný výraz. Vzpomínal na uspořádání lodi z doby, kdy na ní byl. Vizualizoval si hangár. Hluboký, kavernózní ale s dostatkem prostoru pro manévrování. Vlajková loď zmizela v přeskokovém bodu.

Laserové výstřely se prohnaly kolem něj zezadu. Black Talon byl zpět na jeho šesti. Cal zapnul přídavné spalování. Cutlass vystřelila k přeskokovému bodu a zmizela s Black Talonem přímo za sebou.

Prostor se proměnil na šmouhu. Autopilot převzal řízení a zpomalil loď na bezpečnou rychlost. Cal ho vypnul a držel plyn dole. Byl v přeskokovém bodu mezi systémy Croshaw a Sol již mnohokrát. Měl jen asi pět minut před tím, než vyletí na druhé straně.

Něco rozdrtilo jeho křídlo. Vlajková loď se pomalu přestala mihotat mimo dohled. Rám Cutlass sténal, jak se kroutil. Cal vylétl před vlajkovou loď. Se štěstím se mu podařilo vypnout přídavné spalování a otočit loď. Najednou byl nabrán do hangáru. Skenoval letovou palubu pod sebou. Zmatený Vanduul vystřelil z ruční palné zbraně a něco na něj křičel.

Tři minuty .

Udělal kompletní průlet přes celou letovou palubu, ale ne-

Tam. Mechanici nakládali bombu do vanduulského bombardéru. Cal otočil Cutlass kolem. Black Talon se náhle dostal do jeho zorného pole, přibližoval se. Cal se snažil nenechat se jím rozptýlit. Soustředil se na svůj cíl. Věděl, že nedostane další šanci.

Dvě minuty.

Black Talon na něj zaútočil, zbraně planuly. Cal vystřelil.

* * * * *

V Solu bylo ticho. Posily se shromáždily před přeskokovým bodem. Předek vanduulské vlajkové lodi prorazil přes přeskokový bod. Všechny lodě námořnictva UEE začaly nabíjet své zbraně. Ale nevystřelily.

Pouze přední polovina vanduulské vlajkové lodi se vypotácela z přeskokového bodu, zadní polovina byla pryč. V ten moment se Calova Cutlass vynořila z hangáru. Také byla zasažena Kassandřiným plynem. Okamžitě se katapultoval. Hybnost ho vymrštila směrem k linii zbraní námořnictva. Otočil se a díval se jak se vlajková loď Vanduulů mění na molekulární břečku v nulové gravitaci. Cutlass také. Byla to škoda. Začínal mít rád tuhle loď.

Nyní, když adrenalin ustoupil, ucítil ostrou bolest v noze. Cítil, že je zlomená.

Povzdechl si a mával na kavalérii, aby ho vyzvedla.

* * * * *

Cal vstoupil na Gemini za bouřlivého potlesku. Kerney, obří mechanik, ho přepadl velkým medvědím objetím. Penny čekala s rukama v bok a úsměvem. Cal jí zasalutoval. Přikývla.

Piloti a posádka ho poplácali po zádech, když kulhal přes palubu. Dav se rozestoupil a on se ocitl tváří v tvář admirálovi Showalterovi. Cal se postavil do pozoru a zasalutoval.

„Pane.“

Showalter na něj zíral několik okamžiků.

„Pohřbili jsme tě, Masone.“

„Promiňte, že jsem to zpackal, pane.“ Cal se snažil neusmát. Byl to už čtvrtý pohřeb, který mu patrně uspořádali. „Budu se snažit příště zůstat mrtvý.“

Showalter zavrtěl hlavou a odešel.

Cal strávil další dva týdny na ošetřovně s nohou v sádře. Snažil se hledat případné zprávy o Sashe nebo Phoenixu. Loď byla nalezena opuštěná v blízkosti Terry. Ona zmizela.

O čtyři dny později začínal znovu cítit to svrbění, které na člověka přijde, pokud zůstane na zemi příliš dlouho…

KONEC…

Systém Nul. Mrchožrouti se probírali vznášejícími se kousky nákladní lodi. Tagy prozrazovaly, že patřila nějaké špíně jménem Grady Monk. Většina z nich byla šrot, ale kredity jsou kredity. Časy byly těžké. Radar začal pulsovat s novým kontaktem. Mrchožroutka spustila sken, ale nemohla dostat ID. Vyhlédla z kokpitu. Vanduulské Scythe se prohnalo kolem. Mrchožroutka vyskočila s výkřikem. Neotočilo se ani nezaútočilo, mířilo přímo k teritoriu Vanduulů.

Před tím, než zmizelo do prázdna, si všimla, že jedno z jeho křídel vypadalo, jako by bylo namočené v černé barvě.

Přeloženo z: Cassandra’s Tears: Issue #10